Startsiden » Anvendes ikke » Marknad – anvendes ikke » Teknik – anvendes ikke

Teknik – anvendes ikke

Vi på teknikavdelningen stöttar de projekt vi levererar armering till med djuplodat tekniskt kunnande och verkar i gränslandet mellan armerare, arbetsplatsledning och konstruktör/projektör.Våra huvudsakliga uppgifter är att:

  • Identifiera de mest rationella armeringslösningarna utifrån konstruktörens ritningsunderlag
  • Skapa förteckningar över vilka armeringsprodukter som ska användas på olika arbetsområden
  • Beskriva hur armeringslösningar ska tillverkas och märkas efter arbetsplatsens behov

För att utföra arbetet med hög kvalitet har vi BIM/3d-verktyg till vår hjälp. Det innebär inte bara att vi uppmärksammar och åtgärdar kostsamma felaktigheter i ritningsunderlaget utan även att vi kan förse våra kunder med pedagogiska 3d-modeller och monteringsanvsiningar.

Teknisk rådgivare
Thomas Eriksson
Box 119
301 04 Halmstad
Telefon: 035 – 15 41 04
E-post: thomas.eriksson@celsa-steelservice.com

BIM-ingenjör/Armeringstekniker
Erik Olofsson
Box 119
301 04 Halmstad
Telefon: 035 – 15 41 17
E-post: erik.olofsson@celsa-steelservice.com

BIM-ingenjör/Armeringstekniker
Daniel Isaksson
Box 119
301 04 Halmstad
Telefon: 035 – 15 41 16
E-post: daniel.isaksson@celsa-steelservice.com

BIM-ingenjör/Armeringstekniker
Ulrika Jansson
Munkbovägen 3
721 32 Västerås
Telefon: 021 – 15 86 47
E-post: ulrika.jansson@celsa-steelservice.com

BIM-ingenjör/Armeringstekniker
Mitham Al-Zwair
Munkbovägen 3
721 32 Västerås
Telefon: 021 – 15 86 71
E-post: mitham.alzwair@celsa-steelservice.com

BIM-ingenjör/Armeringstekniker
Ronnie Lindh
Munkbovägen 3
721 32 Västerås
Telefon: 021 – 15 86 46
E-post: ronnie.lindh@celsa-steelservice.com