Celsa Steel Service gør entreprenører klar til ny grøn armering

Celsa Steel Service Danmark er klar til dialog med betydende danske entreprenører, der ønsker at aftage armering, produceret med ny grøn hydro-teknologi.

Celsa Nordic, der er Celsa Steel Service Danmarks moderselskab, har indledt jagten på strategiske partnerskaber i Norden, der skal sikre afsætning af den nye grønne hydro-stål, der kommer ud af en større investering i ny produktionsteknologi hos Celsa Group, en af Europas største leverandører af armeringstål. Celsas grønne Hydro-stål, der produceres på brintteknologi, forventes at ramme det danske marked allerede i 2025. Og der er allerede nu rift om stålet.

”Vi forventer en stor interesse for det nye hydrogen producerede armering. Derfor er det også af afgørende betydning for os i Celsa Steel Service Danmark, at vi, ligesom vores nordiske moderselskab, partner op med de helt rigtige aftagere fra starten. På den måde vil vi med den nye teknologi bygge bro til strategisk stærke og langvarige samarbejder”, fortæller salgs- og marketingchef i Celsa Steel Service Danmark, Carsten Røjgaard.

Han forestiller sig en række hensigtsaftaler med betydende entreprenører omkring et samarbejde, der reducerer klimapåvirkningen fra armeringstål i danske byggeprojekter. CO2 besparelsen opnås gennem nye fossilfrie produktionsmetoder og øget cirkulær håndtering af restmaterialer.

Den fossilfrie armering er særlig interessant for entreprenører, der sigter mod klimaneutralitet og som er parat til en fælles klimarejse mod et lavere CO2 aftryk på byggeprojekter. Selvom den hydro-producerede stål endnu ikke er på markedet, kan forberedelserne omkring strategiske samarbejder med en fælles klimakurs godt begynde, mener Carsten Røjgaard.

Celsa har tradition for at være i front på klima og med den nye teknologi åbner koncernen op mod nye spændende samarbejdsmuligheder. Hos Celsa Nordic, Celsa Steel Service Danmarks moderselskab, mener Susanne Nævermo-Sand, chef for bæredygtighed og strategi, at armeringsstål produceret med vandkraft og brint viser vejen mod en mere bæredygtig industri.

Har man svært ved at vente på det grønne hydrogen-producerede armeringsstål, kan man allerede nu stadig spare 37 % CO2 med Celsas nuværende armering, der har markedets laveste CO2 aftryk på bare 425 kg CO2 pr ton.

Intelligent ordring og BIM-integration af 5300 tons armering skal sikre armeringsprojekt til ny terminaludvidelse i CPH Lufthavn

Med digital ordring og BIM-integration, sikrer Per Aarsleff A/S leveringen af det kæmpe armeringsprojekt til T3AE Lufthavnen – et byggeprojekt på størrelse med et supersygehus.

Til projektet bruger Aarsleff QR, vores intelligente orderingssystem til at sikre de enorme leverancer af armering til den nye udvidelse af Københavns Lufthavn.

Carsten Røjgaard, Salgs- og marketingchef i Celsa Steel Service fortæller:
”CPH lufthavn får et enormt armeringsprojekt med i alt 5300 tons armering – primært armeringsstænger, armeringsnet, klip&buk samt koblinger. Brugen af QR i armeringsprojektet minimerer risikoen for ordrefejl og letter håndteringen på byggepladsen. F.eks. opdaterer QR systemet, hvis man ved en fejl vil bestille samme armering 2 gange. BIM-integrationen med TEKLA gør hele kommunikationen nemmere på tværs af interessenter og optimerer projekteringsfasen betragteligt. Det er alt afgørende i et stort projekt som dette, der er delt op i store sektioner og flere faser”

Det er man enig i hos Aarsleff, hvor man er overordnet ansvarlig for bestillingen af den enorme mængde armering. Her er man vant til at bruge QR til projekter af alle størrelser, men finder digital ordring helt nødvendig til et projekt i denne størrelse. VDC-koordinator Erik Stender Hornstrup forklarer:

”QR-systemet er blevet en naturlig del af vores hverdag, hvor det sparer os for mange timers arbejde, ved automatisk at hente alt information til bestilling af klip&buk direkte fra vores armeringsmodeller. Det fjerner en masse dobbelthåndtering og fejlkilder, og gør at vi meget hurtigere kan tilpasse os evt. ændringer. Brugerfladen gør det nemt at holde overblik over diverse ordrer ift. bestilling og afkald, og skaber en rød tråd fra vores armeringsdesign, igennem produktionen hos Celsa og ud til håndværkerne på pladsen.”

 

 

Mindre CO2 udledning

Bygherre på projektet T3AE Lufthavnen, Københavns Lufthavne A/S, vil bruge bæredygtige materialer til projektet, hvor det giver mening. Og det gør det i forhold til armeringen.

Armeringen, der er bestilt hos Celsa Steel Service, har et lavt CO2 tal og er produceret ved energi fra vandkraft. Armeringen, der er af 100% genbrugsstål, har en CO2 belastning på bare 425 Kg CO2 per ton og ligger dermed langt under LCA Bygs branchestandard for armering på 683 kg CO2/ton. Dermed spares 37% CO2 i forhold til standardværdierne i LCA Byg.

Celsa Steel Service har leveret armering til CPH-projektet siden marts 2022 og leverancerne vil fortsætte frem til november 2023.

I Celsa Steel Service sigter vi mod CO2 neutral produktion

Nu investeres 121,4 millioner Norske kroner i en ny valseovn til vores produktion i Mo i Rana. Pengene gives til produktionsudvikling ved brug af hydrogen som erstatning for fossile brændstoffer. Celsas nye valseovn vil bruge op til 100% hydrogen efter omstillingen. Investeringen går til etablering af ny ovn, nye brændere og nyt styringssytem.

Det nye produktionsanlæg er en milepæl for at Celsa kan nå sine klimamål, fortæller Susann M. Nævermo Sand, Head of sustainability & Strategy, Celsa Nordic og projektleder for hydrogen etableringen hos Celsa. Hun understreger, at Celsa med investeringen bliver teknologisk ledende i sin grønne omstilling, hvilket kræver stor innovationskraft fra alle samarbejdspartnere.

Den grønne omstilling vil eliminere Celsas egne CO2 udledninger fra valseprocessen i MO i Rana og reducerer dermed det totale CO2 udslip fra produktionen i Mo med ca. 60%.

De 121,4 millioner norske kroner til Celsas hydrogenbaserede produktion kommer fra Enova, der støtter morgendagens energi- og klimateknologi. Den grønne omstilling forventes dog at beløbe sig til mere.

Det sidste halve år har Enova støttet hydrogenprojekter i industrien og den maritime sektor med over 2,2 milliarder norske kroner.

Læs hele artiklen her:

https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-bruk-av-hydrogen-i-produksjon-av-armeringsstaal-med-1214-millioner-kroner-3191897

Letbanen ved Herlev får armeringsprojekt i glasfiber

CG Jensen og Celsa Steel Service har udviklet et utraditionelt armeringsprojekt i glasfiber til letbanen ved Herlev. Nu lægges sidste hånd på nedlægning af den spændende armeringsløsning, der skal sikre, at konstruktionen ikke bliver strømledende.

Der lægges i disse dage sidste hånd på en noget anderledes armeringsløsning syd for Herlev. Under byens letbane lægges glasfiberarmering i fundamentet. Celsa Steel Service som har sendt glasfiber armering til projektet siden marts måned.

Glasfiberløsningen til letbanen er et supplement til projektets øvrige stålarmering men på letbanens stationer må fundamentet ikke være strømledende. Derfor har CG Jensen været i teknisk dialog med Celsa Steel Service om udvikling af en armeringsløsning, der opfyldte de opsatte krav.

”Vi har haft god erfaring med glasfiber armering på andre projekter, hvor brug af stålarmering ikke var hensigtsmæssigt. Det var derfor helt naturligt at kigge i den retning. Med armeringsprojektet i glasfiber har vi fået en lidt anderledes armeringsløsning, der gør at fundamentet ikke bliver strømførende, nøjagtigt som kravene foreskriver”, fortæller Tonny Schöndorff, projektleder hos CG Jensen.

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 325 m2 glasfiberarmering bestående af flere armeringstyper, herunder armeringsnet, klip & buk samt sekantløsninger. Armeringen af glasfiber indgår i en samlet armeringsløsning, der også indeholder stålarmering. Løsningen er udviklet i tæt og digitalt samarbejde med CG Jensen. Specificering og udregning af armeringsprojektet er udført af Celsa Steel Service.

Flere hybridløsninger i fremtiden
Marketingchef hos Celsa Steel Service, Carsten Røjgaard, tror på at flere armeringsløsninger i fremtiden vil inkludere både stål og glasfiber:

”Brugen af glasfiber som råmateriale har i dette projekt gjort armeringsløsningen kompleks, fordi tegninger og klip & buk lister skulle oversættes til de korrekte dimensioner i glasfiber. Men faktisk er sagen et godt eksempel på fordelen ved at kombinere glasfiberarmering med konventionel stålarmering.”

Carsten Røjgaard mener, at kombinationen af glasfiber og stålarmering rummer store muligheder.

”Når det går op for markedet, at glasfiber ikke er et konkurrerende produkt til stålarmering, men derimod et supplement til at skabe den ideelle løsning, så vil der komme flere projekter og løsninger af denne slags. Vi har jo allerede skabt overbevisende resultater på større og ret komplekse byggesager, der viser løsningens styrke ”

Letbanen kommer til at gå fra Lyngby til Ishøj og området, hvor den særlige armeringsløsning bruges, ligger syd for Herlev omkring Slotsherrensvej.

  • Hovedstadens letbane åbner efter planen i 2025. Dens strækning er ca. 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd. Letbanen skaber forbindelse til seks S-togsstationer, med afgange hvert femte minut i dagtimerne, og hvert 10. minut aften og weekend. Hovedstadens Letbane forventes at transportere 13-14 mio. passagerer om året – Det er mere end f.eks. Kystbanen.

Nordisk skrot sikrer forsyning af dansk armering

Celsas forsyningskæde er ikke relateret til Rusland, da vores armering oparbejdes af nordisk skrot.

Celsa Group, Europas største producent af bygningsarmering, der ejer Celsa Steel Service A/S i Ølstykke, føler sig privilegeret i denne tid, hvor stålmarkedet ryster pga. krigen i Ukraine.

”Vi er som helhed ikke berørte af situationen i Ukraine, fordi alt vores armering er lavet af skrot fra Norden. Dertil kommer, at vi takket være lange tætte relationer med vores skrot-leverandører, har ”førsteret” til at købe det skrot, de har. Derfor får krigen i Ukraine ingen langsigtet betydning for Celsas leveringssikkerhed”.

Sådan siger Carsten Røjgaard, Salgs- og Marketingchef hos Celsa Steel Service Danmark. Han sover roligt om natten, for den turbulente situation på stålmarkederne rokker ikke ved Celsas forsyningskæde. Celsas armering laves nemlig af skrot fra Celsa Nordics eget stålværk i Mo i Rana i Norge, der håndterer ca. 60 % af Norges metalskrot. Derfor er Celsas armering ikke bundet op på forsyningskæder, relateret til Rusland.

Vores stålværket i Mo i Rana drives på CO2 neutral el fra vandkraft og bl.a. derfor har Celsas armering et meget lavt CO2 aftryk på bare 425 kg CO2/tons.

Celsa giver store projekter ekstra klimagevinst

Vores nye EPD giver en ekstra CO2 reduktion på store projekter, der har fået leveret armering fra Celsa Steel Service siden efteråret 2021.   

Da Celsa Steel Service udgav ny EPD miljøvaredeklaration, fik det en positiv indvirkning på en lang række igangværende større projekter. Med den nye EPD sænkes armeringens CO2 aftryk med 48 kilo CO2 pr tons armering til bare 425 kg CO2 per tons.

Et af de projekter, der har indkasseret en CO2 reduktion i forbindelse med den nye EPD er UN17 Village – det ambitiøse verdensmål-projekt, der opføres efter alle 17 verdensmål i Ørestad. På dette projekt sparres ekstra 34 tons CO2 på de 1100 tons armering der leveres efter udgivelse af den nye EPD miljøvaredeklaration.

Celsa Steel Service har leveret lidt over 600 tons ud af de 1100 tons armering til projektet, der skal leveres frem til medio 2023. Det drejer sig om specialnet til in-situ vægge, envejsnet og Bamtec ruller til bundplader, klip & buk til diverse bygningsdele samt stænger i alle dimensioner. Alle leveringer fra Celsa Steel Service er planlagt som ”just in time” leveringer for at minimere håndtering på byggepladsen.

Hos CG Jensen, der er entreprenør på UN17 Village, har bæredygtighedschef Poul Erik Olsen generelt fuld fokus på byggematerialernes CO2 tal.

” I CG Jensen kommer vi som et led i vores overordnede mål om at være klimaneutral i 2029 til at arbejde intens med CO2 reduktioner. Det vil derfor generelt være en vigtig indkøbsparamenter, at vores leverandører kan hjælpe med CO2 reduktioner på deres produkter. Vi glæder os derfor over det dokumenterede lave CO2 aftryk fra armering”

Også i Hørsholm har man fået gavn af det reducerede CO2 aftryk. Her bygger biotech virksomheden Christian Hansen, der er verdensmester i bæredygtighed, nyt DGNB certificeret domicil. På dette projekt har man sparret ekstra 10 tons CO2 som følge af de nedsatte CO2 tal. 

Fælles for de to projekter er, at armeringen til projekterne er leveret både før og efter 22/9, hvor den nye EPD blev udgivet.

Carsten Røjgaard, Marketingchef i Celsa Steel Service, fortæller om CO2 reduktionen, der er fulgt i kølvandet af den nye EPD:

”Armeringen til de store projekter er solgt på vores tidligere EPD, så det sænkede CO2 tal i den nye EPD kommer en lang række større projekter til gode, der har fået armering leveret før september 2021. Den ekstra besparelse på 48 kilo CO2 per tons er for mange entreprenører en kærkommen reduktion – men sammenligner man armeringens CO2 aftryk med LCA Bygs branchestandard, så udgør den totale CO2 reduktion faktisk hele 37%.”

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Lendager, Sweco Architects, MOE og CG Jensen.