COVID-19 påvirker ikke leveringsevne

COVID-19 opdatering:

COVID-19 påvirker på nuværende tidspunkt (8. april 2020) ikke vores leveringsevne og vi forventer at kunne levere de ordrer vi modtager i dag på normale vilkår og med normal leveringstid.

Vi tager dog forbehold for, at COVID-19 epidemien på et senere tidspunkt kan komme til at påvirke vores leveringsevne og at vi i givet fald ikke kan garantere levering som aftalt. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at minimere eventuelle gener for vores kunder. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører i projektfasen

Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører med udregning af CO2-besparelser på armeringsstål

Flere entreprenører efterspørger hurtig dokumentation på CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål. Derfor har vi netop lanceret en ny hjemmeside med indbygget CO2-beregner.

Med den online CO2-beregner giver vi entreprenørerne mulighed for hurtigt at udregne CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål gennem hele projektfasen”, lyder det fra Søren Kilmose, direktør hos Celsa Steel Service Danmark.

Han tror, flere producenter vil gå den samme vej i fremtiden. 

Vi oplever en øget interesse i CO2-dokumentation i entreprenørleddet. En naturlig konsekvens af DGNB-byggeriets fremmarch, men også et udtryk for stigende interesse for at profilere sig på CO2-besparelser i det enkelte byggeri”, siger han.

Han mener udskillelsesløbet er i gang blandt producenterne – og dem med den bedste og hurtigste CO2-dokumentation vil vinde, når paradigmeskiftet til bæredygtigt byggeri er sket.

Han er taknemlig for, at vores moderselskab Celsa Group gennem 25 år har haft fokus på grøn omstilling, og har markeret sig blandt Nordens førende indenfor bæredygtig stålproduktion. Af samme grund var Celsa Steel Service den første armeringsleverandør i Danmark, der kunne fremvise EPD-deklaration på armeringen fra stålværket i Mo i Rana, der drives på egen vandkraft.

Men vores CO2-beregner er kun en dråbe i havet, så længe bæredygtigt byggeri ikke sættes på dagsordenen på politisk niveau, mener Søren Kilmose.

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed EPD-deklarerede byggematerialer skal komme oppefra – enten fra bygherrer selv eller fra politisk hold”, siger Søren Kilmose. ”Vi har heldigvis set de første store bygherrer prioritere bæredygtigt byggeri – men der er lang vej endnu i et prispresset marked, hvor entreprenørerne kæmper på pris”, mener Søren Kilmose. Han efterlyser at der lægges mere politisk pres på fx kommuner når de skal bygge nyt. ”Kun således kan CO2-besparelser blive et parameter på linje med kvalitet”, siger han. 

Vores online CO2-beregner gør det muligt for entreprenøren at indhente information om CO2-besparelsen og dermed også profilere sine projekter – men vejen til mere bæredygtigt byggeri går i sidste ende gennem politisk pres og mere miljøbevidste bygherrer”, slutter han.

Nyt tilbehørskatalog – nu med tre gange større sortiment!

Armeringstilbehor

En nemmere hverdag. Bedre service. Og alt på én faktura.
Det er muligt med det nye tilbehørskatalog fra Celsa Steel Service.

Vi oplever, at vores kunder har en stigende interesse for armeringstilbehør. Vi har derfor søsat en målrettet strategi, der sætter fokus på tilbehør, som gør deres hverdag nemmere.

Pr. 1. januar 2020 er vores produktportefølje derfor udvidet med:

 • Engangsforskallingsløsninger, kantforskalling
 • Tilbehør til forskalling generelt
 • Bindeværktøjer – bindemaskiner og bindetråd
 • Beskyttelseskapper og -lister
 • Strittekasser
 • Armeringskoblinger
 • Vandtætning i form af fugebånd, injektion og rør gennem føringer.

Det nye tilbehørsprogram rækker således langt ud over gængse afstandsholdere i stål, plast og beton.

Viden skaber gode løsninger

Vores mål er enkelt. Vi skal levere tilbehørsløsninger til vores kunder – til
konkurrencedygtige priser. Vi vil udnytte vores specialistviden inden for
armering. Ikke bare til at levere gode armeringsløsninger, men også ved at komplementere med de rigtige tilbehørsløsninger. Det letter projektet og holder omkostningerne nede. Salg af tilbehør håndteres af vores tekniske stab i et velfungerende logistisk set up, hvor vi hver dag leverer til byggepladser i hele Danmark.

Vi har siden 2018 tilbudt armeringstilbehør og vores ambitionsniveau er højt. Vi er specialister i armering og kender derfor de behov der er i markedet og på byggepladsen. Vi har et tæt samarbejde med vores afdelinger rundt i Europa, hvilket gør, at vi kan samarbejde med de største og bedste producenter i Europa, dette gør at vi kan leverer gode kvalitetsprodukter, til konkurrence dygtige priser.

Vores nye tilbehørskatalog supplerer vores armeringsprodukter:

 • Armeringsnet
 • Klippede og bukket armering
 • Svejste armeringsløsninger
 • Rullenet
 • Armering til sekantkurve

En smidig bestillingsproces

Når vi trækker armeringen ud af bygningstegningerne, trækker vi også tilbehørsbehovet ud. Det optimerer bestillingsprocessen og tidsforbruget
på byggepladserne, fordi man får alt i ÉN levering. Én leverandør. Én faktura.
Det giver mindre spild, mere tid og en mere CO2-venlig løsning.

Jönsson A/S optimerer på Køge Kyst – og sparer CO2

Valg af CO2-venlig rullearmering optimerer Fællesbyg på Søndre Havn i Køge.Ved årsskiftet introducerede Jönsson sin strategi, der udover en stærk position indenfor boligbyggeri sigter på mere erhvervsbyggeri i 2019. Erhvervsbyggeriet i Siljangade er et godt eksempel på de totalentrepriser, der understøtter strategien. 

I alt en million liter beton skal bruges til projektet, når Jönsson A/S den 5. december skal støbe 40 cm bundplade på i alt 2.000 m2 på Køge Kyst. For at optimere funderingen skal Jönsson have en betonleverance hvert sjette minut 10 timer i streg for at det lykkes. I støbningen bruges rullearmering for at optimere byggeprocessen.

Optimeringer på tre niveauer

Jönsson står selv for at rulle armeringen ud på Køge Kyst projektet og optimeringen dækker såvel nedlægning som digital planlægning og kvalitetssikring i ordreprocessen. I planlægningsfasen har man udført digitale udregninger i et Bamtec®-program, der udregner det helt nøjagtige behov. Derefter er leverancen indtastet i QR, et intelligent ordringssystem hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service, der minimerer risikoen for fejl og kvalitetssikrer bestillingsprocessen.

Seks ton i timen sparer krantid

Udlægningen af en rulle Bamtec® rullearmering tager ca. 10-15 minutter. Med en rullevægt på ca. 1,5 ton, svarer det til en monteringstid på 6-9 ton i timen – en brøkdel af, hvad man traditionelt kalkulerer med i et byggeprojekt.

”Med brug af rullearmering sparer vi meget af den krantid, som ellers normalt skulle bruges – en markant projektbesparelse i sig selv. Vi kan desuden frit variere med hensyn til dimension, længde og placering og dermed skræddersy armeringen til byggeriet. På Køge Kyst sparer vi ved brug af rullenet både krantid, nedlægningstid og ca.10% armeringsvægt i forhold til normal armering. Og så er CO2 besparelsen tilmed markant”, fortæller Thomas Normann, Jönsson A/S, der med DGNB-byggerier på referencelisten har sat fokus på brug af bæredygtige byggematerialer.

Hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service er det ikke første gang, man oplever at rullearmering bruges til projektoptimering. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen:

”For entreprenøren er hurtig udlægning selvfølgelig afgørende, da det sparer mandetimer og dermed reducerer projektets omkostninger. Men rullearmering rummer faktisk flere oversete fordele. Stangdiameteren på Bamtec® går f.eks. op til 25 mm modsat de normale 16 mm. Det giver en større vifte af projekter, hvor rullearmering med fordel kan anvendes. Afstanden mellem stængerne er desuden præcis og hvert net kan dække et stort areal. Da armeringen får færre stød, opnår man en direkte vægtbesparelse og nettet kan tilpasses geometrien, således at klip på stedet minimeres. Det er fordele som disse, der generelt gør rullearmering populær i forbindelse med optimering af byggeprojekter”, fortæller Mads Nielsen, Key Account Manager hos Celsa Steel Service.

50 ton CO2 sparet

Jönsson har bestilt i alt 130 ton armering til Køge Kyst projektet. Armeringen fra Celsa Steel Service er produceret på Celsas CO2-venlige stålværk i Norge, der drives på vandkraft og Jönsson sparer derfor alene på armeringsprojektet ca. 51,3% CO2 ifølge LCA´s branchestandard. I alt 50,7 ton CO2.

Jönsson A/S opfører byggeriet på Køge Kyst i samarbejde med MOE A/S som er ingeniør på projektet, Tegnestuen Vandkunsten og Claus Nielsen A/S v. Flemming Hagen, er bygherrerådgiver. Bygherre er foreningen ”Fællesbyg Køge Kyst”, der repræsenterer 30 familier med en vision om et byggeri, der lægger op til fællesskab i hverdagen og en optimal byggeproces, hvor medbestemmelse og brugerinddragelse er afgørende.