Celsa Steel Service satser på digital ordring

Digital ordring af armering sikrer en effektiv ordreproces og minimerer risikoen for fejlleverancer og forsinkelser på byggepladsen.

Hos Celsa Steel Service oplever man stor interesse for intelligent ordring i systemet QR, et gratis, webbaseret program til ordring af armeringsstål.

Med programmet kan man som projektleder specificere, styre og bestille sine armeringsprojekter direkte og i real time. Dermed opnår man et optimalt flow i bestilling, håndtering og levering af armering – uanset mængde, dimensioner eller antal klip- og bukkelister.

– Med brugen af QR bliver ordreprocessen hurtigere, fejlmulighederne minimeres, og du bevarer overblikket i selv de største projekter. Dermed undgås hovedparten af fejlleverancer og forsinkelser på byggepladsen, fortæller teknisk chef, Johnny Haubye.

QR er integreret med 3D-programmet Tekla. Armering, der er optegnet i Tekla, kan overføres direkte til QR og derefter bestilles online hos Celsa Steel Service. Ved hjælp af ordrestatistikken kan man opsætte egne rapporter og løbende følge med i armeringsforbruget på de enkelte projektdele.

Intelligent ordring skaber værdi i store byggeprojekter

Det er især i store byggeprojekter med enorme leverancer af armering, at QR minimerer risikoen for ordrefejl og letter håndteringen på byggepladsen.

Eksempelvis til udvidelsen af Københavns Lufthavn brugte Aarsleff digital ordring og BIM-integration til at sikre leverancen af armeringen til det kæmpe byggeprojekt på størrelse med et supersygehus.

Ifølge VDC-koordinator hos Aarsleff, Erik Stender Hornstrup er digital ordring helt nødvendig til et projekt i denne størrelse:

– QR-systemet sparer os for mange timers arbejde ved automatisk at hente al information til bestilling af klip&buk direkte fra vores armeringsmodeller. Det fjerner en masse dobbelthåndtering og fejlkilder, og gør, at vi meget hurtigere kan tilpasse os evt. ændringer. Brugerfladen gør det nemt at holde overblik over diverse ordrer i forhold til bestilling og afkald, og skaber en rød tråd fra vores armeringsdesign igennem produktionen hos CELSA og ud til håndværkerne på pladsen.

Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef i Celsa Steel Service supplerer:

– BIM-integrationen med TEKLA gør hele kommunikationen nemmere på tværs af interessenter og optimerer projekteringsfasen betragteligt. Det er altafgørende i et stort projekt som dette, der er delt op i store sektioner og flere faser.

Programmet Celsa Circular Steel formaliseres

Med programmet Celsa Circular Steel markerer Celsa Steel Service sig på cirkulær stålproduktion.

Drivkraften er en vision om at gøre hele stålindustrien mere cirkulær.

Sidste år var et godt år for CELSA NORDIC, som har en vision om at gøre værdikæden i stålindustrien mere cirkulær. Her genanvendte man 770000 tons stålskrot, som fik nyt liv som armeringsstål til bygge- og anlægsbranchen.

Nu tager Celsa Nordic næste skridt med formaliseringen af programmet Celsa Circular Steel, som skal styrke den cirkulære værdikæde i stålbranchen i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.

Ifølge Carsten Røjgaard, salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service i Danmark, handler programmet ikke kun om at gøre CELSA NORDIC mere cirkulær. Det er et langsigtet program for at opnå en ændring af hele sektoren:

– Vores vision er at gøre stålindustrien mere cirkulær. Med formaliseringen af CELSA Circular Steel tager vi et vigtigt skridt for at løfte visionen, når vi inviterer vores kunder, partnere og interessenter på tværs af hele stålværdikæden til at samarbejde med os om at gøre industrien mere cirkulær. Det kræver både en innovativ tankegang, bæredygtige løsninger og ikke mindst kundefokus i en tid hvor efterspørgslen på grønne løsninger stiger”

CELSA NORDIC er allerede en del af en cirkulær værdikæde, hvor man bruger 100% skrot som råmateriale, og slutprodukterne kan genanvendes i det uendelige. Hvert år genanvender CELSA Nordic over  770000 tons stålskrot, hvilket svarer til 2 Eiffeltårne om ugen.

Ambitiøs køreplan skal reducere miljøpåvirkningen

Som led i arbejdet er CELSA NORDIC klar med en målsætning om at begrænse den generelle miljøpåvirkning.

Målet for CO2-udledninger er at reducere scope 1, 2 og 3 udledninger med 50 % i 2030 gående mod en nul-udledning i 2050.

Lokale udledninger skal reduceres med 50 % i 2030 og 70 % i 2040. For biprodukter er 2030-målet nul affald. Målet for fossilfri transport er 50 % CO2-reduktion i 2030 og en fossilfri transport i 2040. Målet for energieffektivitet er 20 % reduktion af energiforbruget i 2025.

Og stålproducenten er i fuld gang med at realisere den ambitiøse plan.

CELSA NORDIC leverer armeringsstålprodukter med en godkendt EPD, der viser et CO2-fodaftryk på 445 kg CO2-ækvivalent pr. ton for Danmark (scope 1-3)

Sporbarhed er blevet et konkurrenceparameter

Sporbarhed

Armering fra koncernens eget stålværk er blevet et stærkt konkurrenceparameter for Celsa Steel Service

Sporbarhed er et væsentligt parameter i den nye EU-lovgivning, der sætter krav om kædeansvar og dermed bæredygtighedsdokumentation på en lang række parametre hos større selskaber. For sporbarhed på råvarer giver byggematerialer den nødvendige dokumentation på materialets fremstillingsproces og cirkularitet.

Sporbarhed
Celsas eget værk i Mo i Rana

Hos Celsa Steel Service er sporbarhed derfor blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Med formaliseringen af programmet Celsa Circular Steel har Celsa Steel Service nemlig en særlig fordel. Da armeringen fra Celsa Steel Service sources fra koncernens eget værk i Mo i Rana og der samtidig er sporbarhed på den skrot, der anvendes til fremstilling af armeringsstålet, opnås den ønskede sporbarhed på armering fra koncernen, der i dag er en af Europas største leverandører af armering til byggeriet.

Celsa Steel Service har sporbarhed på armeringen, fordi selskabet kun leverer fra værket Mo i Rana, hvor Celsa Steel Service selv deltager i den cirkulære værdikæde. Derfor har koncernen 100% styr på den skrot, der bruges som råvare.

Celsa Steel Service har egen produktspecifik EPD, der påviser et lavt CO2 aftryk. Sporbarhed i sammenspil med det lave CO2 aftryk giver Celsa Steel Service en klar konkurrencemæssig fordel. – En sporbarhed, der er svær for andre armeringsleverandører at matche, fordi de sourcer deres skrot fra forskellige værker. I sidste ende giver Celsa Circular Steel programmet således Celsa Steel Service kunderne både tryghed og nødvendig dokumentation for sporbarheden på den armering de køber.

”Med sporbarhed på vores råvarer kan vi tilbyde tryghed til de store bygherrer og entreprenører i en tid, hvor EU stiller krav om kædeansvar, rapportering og dokumentation af cirkularitet på byggematerialer”, fortæller Carsten Røjgaard, Salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service.

Armeringens sporbarhed er dokumenteret i Celsa Steel Service via selskabets Recyclable certifikat – ISO14020/21.

Specialarmering – i kæmpe dimensioner

Celsa Steel Service leverer store mængder specialarmering til nyt byudviklingsprojekt

4000 tons special armering. Store mængder Bamtec rullearmering og håndsvejste armeringselementer i kæmpe dimensioner. Leverancen af de mange tons specialarmering skal bruges til en ny containerterminal i Ydre Nordhavn, der etableres af Munck Havne og Anlæg, der er totalentreprenør for By og Havn på projektet.

Man vil ikke kunne se det, når den nye containerterminal i Nordhavn åbner i 2024. Men under byggeriet ligger 4000 tons kompliceret armering, hvor søjler og bjælker krydser hinanden. Et kæmpe armeringsprojekt, hvor præcision er nøgleordet, da armeringen ellers vil komme i vejen for sig selv.

De svejste armeringselementer måler op til 16 meter i længden og vejer op mod 5 tons stykket, mens Bamtec rullenet leveres i 15 meters bredde. De store håndsvejste elementer bliver først produceret efter sommerferien. De bliver 16 meter lange, 2,8 meter brede og 1,7 meter høje.

Det er Celsa Steel Service, der leverer de store specialarmeringskonstruktioner af forkrøblede længdejern, der stødes ind i hinanden. Mængde af armering til stød minimeres således, og der spares tid til at binde løse stød i armeringens samlinger. Celsa Steel Service producerer det komplicerede armeringsprojekt i tæt samarbejde Munck Havne og Anlæg og CN3,  der designer armeringen i 3D for Munck. Specielt kajkanten er en udfordring, da eksisterende spunsvæg har spring.

Mindst 75 tons Bamtec rullearmering – om ugen!

”Ikke alene er den tekniske kompleksitet på armeringen til dette projekt meget høj. Der er også tale om særligt store mængder, som stiller krav til nøjagtig projektledelse og velfungerende logistik, fortsætter Carsten Røjgaard. Vi kommer til at levere i alt 4000 tons armering til projektet, herunder mindst 75 tons Bamtec rullearmering – om ugen! Både set på tonnage og kompleksitet er dette virkelig et projekt, hvor vi får lov til at vise, hvad vi kan.”

Armering til byudviklingsprojekt

Når Nordhavnstunnelen står færdig i 2027, vil transport til og fra containerterminalen få direkte adgang til motorvejsnettet via tunnelen under Svanemøllebugten. Dermed bliver Indre Nordhavn aflastet for en stor del af den tunge trafik, der er i dag.

I forbindelse med byggeriet etableres der også et stort distributionscenter. Den nye containerterminal bliver placeret på den yderste spids af Nordhavn med direkte adgang til Øresund. På den 550 meter lange kaj, vil den i alt 133.000 kvadratmeter store containerterminal kunne fortsætte Københavns lange og stolte historie som erhvervshavn, hvor varer og gods kan blive håndteret så tæt på byens borgere som muligt. Den nye container terminal er således en vigtig del af byudviklingen af Leventkaj og Sundmolen, hvor der skabes plads til almene boliger.

VDC modellen sikrer bygbarhed og anvendelse af præfabrikation gennem inddragelse af produktionsleder og formænd i samarbejdet modellen. Grænseflader og designafklaringer med rådgiver og leverandør følges helt til dørs inden der produceres og udføres.

700 tons armering til AL-Banks DGNB Platin-byggeri

Når ambitionerne sigter mod DGNB-platin skal byggematerialerne under lup. Det har de været i projektet til Arbejdernes Landsbank, der bygger nyt på Sluseholmen i Københavns Sydhavn.

Når Arbejdernes Landsbank bygger, bygger de bæredygtigt. Derfor var der også i udbuddet krav til den maksimale mængde CO2 pr ton armering i den forespørgsel som landede hos Celsa Steel Service, da MT Højgaard, projekterede det nye AL- Hus.

Carsten Røjgaard, Salgs- og marketingchef i Celsa Steel Service, fortæller:

”Vi mærker som producenter klart mere fokus på CO2 aftrykket i udbuddene nu end tidligere og blev faktisk i denne sag nævnt som en mulig armeringsleverandør, hvilket skyldes vores EPD.. Ser man samlet på en bygnings CO2 aftryk, er armering jo et oplagt sted at spare CO2″, lyder det fra marketingchefen.

Det er man enig i hos MT Højgaard, som er ansvarlig for bestillingen af armeringen til AL-huset. Bestillingerne lægges online i Celsas QR-program, så ordrestatus opdateres i real time vareflowet bliver så effektiv som muligt. Projektet inkluderer flere former for armeringsprodukter fra Celsa Steel Service, herunder armeringsnet, klip&buk samt en del Bamtec rullearmering, som skal indgå i bundpladen under den arkitektoniske bygning.

Armeringen til det ambitiøse projekt, der sigter mod en DGNB platin-certificering, leveres fra Celsa Steel Service i Ølstykke. Armeringen er produceret ved energi fra vandkraft og af 100% genbrugsstål. Armeringsprodukter fra Celsa ligger langt under LCA Bygs standardværdier for armering på 683 kg CO2/ton.

Bankens nye fælleshus får et bruttoareal på 15.925 kvadratmeter og opføres i Københavns Sydhavn. Huset har været under udvikling i 2 år og skal huse bankens stabsfunktioner fra København og Glostrup. Byggeriet opføres i totalentreprise af MT Højgaard til en værdi af 481.500.000 kr.

MT Højgaard om projektet på deres hjemmeside.
”En åben kalkulation og dialog med bygherren hele vejen har været en stor del af opskriften på at få projektet realiseret i en turbulent tid”

Ny forskalling til betonstøbning sparer entreprenører tid på byggepladsen

Ny forskalling til betonstøbning af kantbjælker og fundamenter.
Produktnyhed sparer entreprenører tid på byggepladsen. 

Projektchef Janus Salomon havde kun turde håbe. Men på byggepladsen i Slagelse fik han endelig bekræftet, at den nye forskalling til betonstøbning, som Klingenberg A/S havde købt hos Celsa Steel Service, effektiviserede byggeprocessen markant.

”Valget af den nye forskalling hentede en tidsbesparelse på faktor 5, set i forhold til brug af konventionel systemforskalling. Forskallingen med Celsaform U tog 1½ dag at lægge – en opgave som ville have taget op mod 1½ uge med systemforskalling.”, fortæller Janus.

” Forskalling er en af de nye byggevarer i vores sortiment, der virkelig kan spare entreprenøren tid på byggepladsen”, fortæller Salgs- og marketingschef Carsten Røjgaard, Celsa Steel Service. Han glæder sig over den markante tidsbesparelse Klingenberg hentede på byggeprojektet i Slagelse og betragter det som ”proof of concept” på den effektivitet Celsaform U kan tilbyde.

Tilbage på byggepladsen betragter Janus Salomon bunken med restmaterialer fra Celsaform U. ”Spildet er også markant mindre end vi havde forestillet os, mindre en 5%, så vi fik faktisk bestilt for meget materiale. Det skal også med i vores efterkalkulation på denne nye type forskalling”, slutter Jonas.

Celsaform U

Celsaform U er et plastfoliebeklædt specialbukket armeringsnet med indbyggede afstandsholdere, der anvendes som permanent forskalling og underkants-afstandsholder ved betonstøbning af kantbjælker og fundamenter.

Celsaform U er selvbærende og fabrikeres med genanvendt PVC-fri plast, så produktet opretholder en høj miljøprofil. Ydermere har armeringen en indlejret CO2 på 425kg pr. ton som alt andet armering fra Celsa.

Sparer tid hos entreprenøren

Anvendelsen af Celsaform er enkel. Placer. Klip. Fastgør!

Brugen af Celsaform U sparer således tid hos entreprenøren, som kun skal anvende få stykker værktøj til udlægning, ligesom der kun stilles få krav til underlaget. Produktet vejer ganske lidt og er nemt at transportere rundt på byggepladsen og er ikke følsom overfor vejr og vind. Celsaform U leveres i 6 meters længde og i forskellige højder og bredder med en armering på 6mm i diameter.

Celsa armering giver arkitekter mere designfrihed

Med nye CO2 krav fra 2023 bliver valg af armering afgørende, når danske rådgivere skal finde plads i CO2 budgettet.

Med et CO2 tal på 425 kg CO2 ækvivalenter pr. ton ligger Celsa Steel Service 37% under branchestandarden for armering. Det kan blive afgørende for arkitekter og andre rådgivere, når de beregner byggeriers CO2 tal fra 2023. Ikke mindst fordi de fleste byggerier stadig har brug for de mere CO2 -tunge byggematerialer. Den nødvendige CO2 er oplagt at hente i armeringsprojektet, så arkitekten får mere designfrihed i sin kreative proces.

Med de nye byggekrav, vil arkitekterne fra 2023 være nødsaget til hente CO2 besparelser i byggeriet, hvis de fortsat vil bruge de gængse og lidt mere CO2 tunge byggematerialer. Mange CO2 optimeringer vil reelt set ske efter princippet ”Gynger og karusseller”.

”Vi forventer et klart større fokus på armeringen, som et oplagt sted i byggeprojektet at hente den CO2 besparelse, der skal bruges hos andre byggematerialer i byggeriet”, fortæller Carsten Røjgaard, salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service Danmark. Celsa Steel Service er en del af koncernen Celsa Nordic.

Hydrogen-baseret grøn produktion

Arkitekternes designfrihed vil blive stadig større i kølvandet af den grønne omstilling. Ved Celsa Nordic, har man sat gang i den videre teknologiske udvikling på koncernens stål og valseværk i Mo i Rana, hvor man vil gøre fremtidens produktion af armeringsstål helt CO2 neutralt.

Selvom Celsas Nordics armeringsprodukter allerede i dag har et lavt CO2 aftryk, hviler koncernen ikke på laurbærerne. Her sigter man nu mod CO2 neutral produktion og investerer over 300 millioner kroner i udvikling af ny valseovn og brændingsteknologi, der bruger hydrogen som energikilde. Den store investering er hjulpet på vej af det norske klima- og miljødepartements foretagende Enova, der har støttet projektet med 210 millioner danske kroner.

Teknologien, der muliggør at valseovnen bruger 100% hydrogen, findes ikke i Europa i dag. Derfor bliver Celsa Nordic med investeringen ledende på den teknologiske grønne omstilling.

Celsas armeringstål oparbejdes af 100% skrot fra de nordiske lande og værkets produktion er i dag baseret på EAF teknologi, baseret på vandkraft og genbrug af biprodukter fra lokale industrivirksomheder. Celsa har i mange år været armeringsbranchens front runner på bæredygtighed.

Entreprenører outsourcer specificering i et trængt jobmarked

Flere entreprenører lægger specificering af armering hos armeringsproducenten. Mangel på arbejdskraft hos entreprenørerne kan være vækstpotentiale for Celsa Steel Service, som forventer at øge sin omsætning på specificeringsopgaver med 200% det næste år.

Med opgaven flyttes ansvaret. Man skulle derfor tro, det var den primære grund til at entreprenører i stigende grad lægger specificering af armeringsprojekter hos armeringsproducenten Celsa Steel Service.

Men fænomenet handler meget lidt om juridisk ansvar og mere om et trængt arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft, kamp om gode medarbejdere og entreprenørernes ønske om at fastholde medarbejdere med interessante og udviklende opgaver.

”Vi ser et stort vækstpotentiale i specificering og forventer at kunne vækste området med 200% det næste års tid. Hurtige projektforløb, kompleksitet, dokumentation og manglende erfaring er alle grunde til at flere og flere entreprenørerne lader os stå for specificeringsopgaven. Det sparer tid i en presset tidsplan – og penge fordi risikoen for fejl minimeres.”

Sådan siger Carsten Røjgaard, Marketingchef i Celsa Steel Service. Han forklarer, at specificeringsopgaverne inkluderer alt fra download af nyeste tegninger fra byggeportaler, gennemgang af projektmaterialer, tekniske løsningsforslag, produktionstegninger, detaljer og placeringsplaner.

Millinge Maskinstation, er en af de entreprenører, der har set fidusen i at sende specificering af armeringsprojekter til Celsa Steel Service. Entreprenøren opfører i øjeblikket en produktionshal med en bred vifte af armeringsprodukter – fra gængse armeringsnet og Klip&Buk til mere specificerede sekantløsninger og rullearmering.   

Uffe Hansen, Millinge Maskinstation, fortæller:

”Specificering af armering kræver ikke en specialist, men det er en tidskrævende opgave.

At lægge specificeringsopgaven hos Celsa sætter ikke de store spor i projektøkonomien – til gengæld får vi en hurtig proces og kan bruge den sparede tid til at montere i stedet for.

Det er en simpel projektoptimering, der kan være afgørende i en presset tidsplan med stramme deadlines. ”

Foto: Millinge Maskinstation optimerer byggeprojekt på Fyn ved at lade Celsa stå for specificering af armeringen.

Celsa Nordic udvider

celsa_steel_service_fabrik_mo_i_rana

Stærk efterspørgsel på mere bæredygtigt, genbrugsstål betyder, at vi udvider vores produktion markant i Mo i Rana🌿 🏭

Hvert år genbruger vi 700.000 tons jernskrot i en af ​​Europas mest bæredygtige produktionsprocesser og giver det nyt liv, som armeringsstål i den nordiske byggesektor. Vi udvider nu produktionen i Mo ved at genanvende yderligere 130.000 tons jernskrot om året.

For at imødekomme efterspørgslen styrker vi også vores CELSA-team i Mo i Rana med 15 nye medarbejdere. I alt styrker både Rana Industriterminal og Mo Industritransport deres teams med yderligere 10-15 medarbejdere, og efter en pause på mange år startes nattevagtlæsningen op på kajen igen.

Udvidelsen fører også til mere aktivitet blandt flere af vores partnere, med nye arbejdspladser og mere værdiskabelse i industriparken – som et direkte resultat af vores satsning på at forsyne den nordiske byggesektor med mere genbrugsstål.

Samarbejde med vores partnere, Rana Industriterminal og Mo Industritransport, er nøglen til succes, når vi udvikler bæredygtigt armeringsstål. Vi er glade for opbakningen fra både samarbejdspartnere og kunder, som gør det muligt at mere armering, produceret med rekordlave emissioner, kan finde vej til flere nordiske byggeprojekter.

Sammen skaber vi en grøn og bæredygtig fremtid. ♾️

celsa_steel_service_fabrik_mo_i_rana

Turbulent marked for armeringsstål

Den ulykkelige situationen i Ukraine har givet meget uro på markedet for en række varer, herunder også armeringstål og vi mærker en meget stor efterspørgsel.

For at sikre, at vi har det stål vi har forpligtet os til at levere til igangværende byggeprojekter, lukker vi for ordreoptag i resten af marts måned – dog leverer vi selvfølgelig fortsat til byggeprojekter, hvor vi har en projektaftale og til kunder i øvrigt, som har en aftale med os om at aftage definerede mængder.

Celsa i Danmark får udelukkende stål fra vores eget stålværk i Mo i Rana i Norge. Værket får sine råvarer (skrot) fra opsamlingspladser i Norden. Vi har således overordnet ikke forsyningsproblemer og forventer at kunne levere det stål vi har forpligtet os til på alle igangværende projekter. Vi vil også løbende, helt som vi plejer, kunne tilbyde til nye projekter efterhånden som igangværende projekter afsluttes.

Uagtet ovenstående, så er der kamp om skrot og priserne stiger voldsomt på energi og tilsætningsstoffer til stålet. Priserne på færdig stål er allerede gået meget kraftigt i vejret på spotmarkederne og vi må forvente at priserne i april bliver markant højere end i marts – dels som følge af omkostningsstigninger, dels som følge af nedgang i mængderne som importeres fra Rusland, Ukraine og Belarus.

Udsigterne for fremtiden er således særdeles usikre, men det må forventes, at priserne går op og udbuddet ned i de kommende måneder. Selv for os i stålbranchen er udviklingen både usædvanlig og umulig at forudsige.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til udviklingen.

Celsas armering sænker klimaaftryk hos verdensmester i bæredygtighed

Christian Hansen A/S, der er kåret til verdens mest bæredygtige biotech-virksomhed, øger sin CO2-besparelse med 10 tons på ny domiciludvidelse med armering fra Celsa Steel Service.

Udvidelsen af den globale bioscience-virksomheds hovedkontor i Hørsholm får nu tilskrevet en uventet CO2-besparelse på 10 tons CO2. Besparelsen skyldes vores nye EPD fra september måned, der dokumenterer en lavere CO2-udledning på armeringen til byggeriet end tidligere dokumenteret. Dermed kan verdensmesteren i bæredygtighed skrive en ekstra og uventet CO2-besparelse på 10 tons CO2 på klimaregnskabet for udvidelsen af sit hovedkontor i Hørsholm.

Vores nye og forbedrede miljøvaredeklaration er gældende fra 22/9. Det betyder en dokumenteret CO2-besparelse på 37% i forhold til LCA Bygs branchestandard, da hvert ton armering fra Celsa ifølge ny EPD kun udleder 425 kg CO2 per ton.

Det er Per Aarsleff A/S, der er entreprenør på byggeriet og som modtager den sidste armering på byggepladsen i medio 2022.

Domiciludvidelsen er certificeret til DGNB Sølv. Og netop DGNB-byggerier er et strategisk fokus for Celsa Danmarks adm. Direktør Magnus Lundgren. Chr.Hansens byggeri er et godt eksempel på, hvordan klimavenlig armering kan forbedre CO2-tallene i fremtidens nybyggeri indenfor erhvervs- og industribyggeri, siger direktøren.

”Med flere DGNB-byggerier på tegnebrættet i Danmark og nye byggekrav om max CO2 på vej fra 2023, er vores nye EPD ganske simpelt adgangsbilletten til flere projekter. Vores tidligere EPD, der dokumenterede et i forvejen lavt CO2-aftryk på 473 kg CO2 pr tons, har allerede gjort Celsa markedsledende på bæredygtig armering i Europa – med det nye tal på 425 kg CO2/tons er Celsa et skridt foran, når de nye byggekrav indføres i Danmark. Det er helt efter strategien”, siger Magnus Lundgren.

CO2-reduktionen for vores armering skyldes kontinuerlige forbedringer hos Celsa Nordic på fabrikken i Mo i Rana i Norge. Her transformeres det meste af Norges metalskrot til armeringstål.

Ifølge udbudsmaterialet til Chr. Hansens domiciludvidelse, skulle CO2-udledning pr. ton armeringsstål være under 500 kg CO2/tons. Det slår Celsa Steel Service med sin nye EPD nu med hele 75 kg CO2/ton.

Ny bydel får armeringskurve med rekordlave CO2-tal

Celsa har leveret 320 armeringskurve til Per Aarsleff A/S’ projekt for A. Enggard. Projektet består af opførelsen af 75.000 etagekvadratmeter i det nye Sydhavnskvarter i Aarhus. 

Funderingen af den nye bydel Sydhavnskvarteret i Aarhus inkluderer 80 borede pæle til 62 m under terræn. Armeringen leveres af Celsa just in time  dvs. direkte fra lastbil og ned i det borede hul på byggepladsen, på et ønsket tidspunkt. 

Armeringskurvene til Sydhavnskvarteret er leveret i perioden fra august til november 2021. 

I alt 160 transporter, nøje koordineret med Per Aarsleff. Transporten har været kompleks og nøje planlagt i et tæt samarbejde parterne imellem for at minimere dobbelthåndtering og sikre just in time-leveringen. Processen for os har bl.a. inkluderet prøveoplæsning og en udførlig kravspecifikation, så pæleprojektet har kunnet udføres som planlagt med to armeringskurve pr. transport. Armeringskurvene er leveret med afstands- og løftebøjler monteret ab fabrik – detaljer, der har kompliceret projektet yderligere.

Byggesagens parter kan nu glæde sig over, at den leverede armering med et CO2-aftryk på blot 425 kg CO2/ tons har markedets laveste CO2-tal på armering. Det lave CO2-tal dokumenteres i vores seneste EPD, og viser en besparelse på 37% i forhold til LCAs branchestandard. En væsentlig forbedring af de 30% CO2-besparelse i den foregående EPD. 

Projektleder Sune Rasmussen fra Per Aarsleff A/S fortæller om projektet og samarbejdet med Celsa Steel Service:

”Det tætte samarbejde med Celsa Steel Service har været vigtigt for at vi sammen er lykkedes med armeringsprojektet på Byggefelt 2, hvor transport og nødvendig just-in-time levering på grund af pladsforholdene har kompliceret leverancen. De mange armeringskurve er således leveret efter en nøje fast tidsplan og aflæsset på pladsen efter en meget detaljeret planlægning.”

Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef i Celsa, er også glad for et godt og tæt samarbejde med Per Aarsleff, og fremhæver desuden de CO2-besparelser, der nu er dokumenteret i vores nye EPD miljøvaredeklaration.

”Mange tror, at armering med lavt CO2-aftryk vil fordyre byggeprojektet. CO2-gevinsten på armeringsstål er imidlertid så markant, at klimakrav fra bygherre oftest kan opfyldes alene ved at overveje, hvilket armeringsstål man anvender. Fire ton armering fra Celsa giver en besparelse på mere end ét ton CO2, sammenlignet med data fra LCA Byg. Som bygherre og entreprenør er armering derfor et af de områder, hvor CO2-reduktioner er lettest at hente.”

Nyt produktkatalog: – nu også med EPD og rustfrit stål

Netop som vores nye EPD er landet, udkommer vores nye produktkatalog. Få overblik over hele vores sortiment – også indenfor rustfrit stål. Alt sammen på blot 24 sider.

Som din leverandør af armeringsløsninger har vi nu gjort det nemmere for dig at overskue hele vores sortiment. Udover projektspecifikke armeringsløsninger, kan du også gøre brug af dag-til-dag-levering fra vores lagerførte standardsortiment. Vores udvalg af armeringstilbehør er velassorteret og opfylder et hvert behov, ligesom vi også er leveringsdygtige i rustfri armering.

Med vores produktkatalog får du et opslagsværk, der indeholder alt det, du behøver i forhold til dit armeringsprojekt. Vi har i kataloget inkluderet alle tallene fra vores seneste EPD, så du altid har dem ved hånden. Kataloget indeholder også en introduktion til QR, vores digitale værktøj, hvor du kan bestille armering, integrere tegninger fra TEKLA og følge dine leveringer ”in real time”. 

Celsa specificering

Med Celsa Specificering sikres du de bedste løsninger til dit armeringsprojekt. Hvis du lader Celsa stå for specificeringen af dit armeringsprojekt, så hæfter du ikke for eventuelle fejl i bestillingen, ligesom vi klarer alle uafklarede forhold inden de bliver til problemer. Vi skal blot bruge en tidsplan, adgang til tegningsmateriale og krav til projektet, så specificerer vi projektet med henblik på optimering og muligheden for at forkorte byggetiden. Med Celsa Specificering sparer du tid på byggepladsen, kvalitetssikrer din levering og ofte får du også en billigere løsning.

Rekordlave CO2-tal i ny EPD

Celsa Steel Service har udgivet ny og forbedret EPD, der dokumenterer et rekordlavt CO2 aftryk på bare 425 kg CO2 pr ton. Det er helt efter strategien, lyder det fra vores direktør, Magnus Lundgren.

Rådgivere kan nu dokumentere et rekordlavt CO2 aftryk på armering, da nye tal viser en forbedring på i alt 48 kg CO2 pr. ton. Besparelsen er først og fremmest opnået i armeringens første livscyklusfase, A1.

Med den dokumenterede CO2 besparelse, kan Celsa Steel Service nu dokumentere en CO2 besparelse på hele 37% CO2 pr. ton stål i forhold til LCA Byg’s branchestandard. Det giver bygningsarmering en rekordlav belastning på bare 425kg CO2 pr. ton stål.

Celsa har i dag nogle af de bedste CO2 tal på det europæiske marked, og med den forbedrede EPD står vi endnu stærkere, når de ændrede byggekrav på max 12 kg CO2/kvm/år på større byggerier, træder i kraft i 2023.

Løbende sænkning af klimaaftrykket er for en langsigtet strategi, der skal fremtidssikre vores nuværende stærke markedsposition og bidrage til et stadigt lavere CO2 aftryk fra nybyggeri. Den forbedrede miljøvaredeklaration er derfor helt efter planen på direktørens kontor i Ølstykke. Her fortæller Magnus Lundgren om den nye EPD:

”Med flere DGNB-byggerier på tegnebrættet i Danmark og nye byggekrav om max CO2 på vej fra 2023, er vores nye EPD ganske simpelt adgangsbilletten til flere projekter. Vores tidligere EPD, der i forvejen dokumenterede et lavt CO2-aftryk på 473 kg COpr tons, har allerede gjort Celsa markedsledende på bæredygtig armering i Europa – med det nye tal på 425 kg CO2/tons er Celsa igen et skridt foran, når de nye byggekrav indføres i Danmark. Det er helt efter strategien”.

CO2 besparelse i armeringens første livscyklusfase

CO2 besparelsen på de 48 kg CO2 er opnået gennem optimering af produktionsprocessen på stål- og valseværket i Mo i Rana, der drives på CO2 neutral el fra vandkraft. Værket oparbejder metalskrot fra de nordiske lande til armeringsstål, og har et avanceret sorteringsanlæg, som sikrer et meget rent slutprodukt, hvor næsten alt tungmetal opsamles og luftbåren emission er halveret.

Den nye EPD er gældende fra 22. september.

Efter 50 år hos Celsa: ”Jeg fortsætter ufortrødent”

Erik Cordua har siden 25. september 1971 arbejdet i produktionen her hos Celsa Steel Service – og han har tænkt sig at fortsætte. For her er hver dag en udfordring og ingen dage er ens. 

50 år er lang tid. 50 år i samme virksomhed er måske endnu længere. Men ikke, hvis du spørger Erik. Erik har aldrig været bare en smule fristet af at prøve noget nyt, for som han siger ”jobbet passer mig fint – jeg har et spændende arbejde, hvor hver dag er en ny udfordring”.

Selvom Erik har arbejdet samme sted i 50 år, betyder det ikke at Celsa Steel Service ikke har udviklet sig eller ændret sig. To ting, der virkelig står klart Erik, da vi spørger ind til forandringen fra 1971 til nu, er hastigheden og antallet af mennesker. ”Alt går hurtigere, og vi sender flere tons gennem systemet. Da jeg startede, var vi ikke meget mere end 40 og vi har været helt oppe at runde 100 medarbejdere”. Spørger man Erik, så er han ikke i tvivl. Udviklingen er positiv. Celsa er blevet et bedre sted at arbejde.

Én af de helt store årsager til, at Erik stadig elsker sit arbejde er, at han og kollegaerne føler sig hørt. ”Vi bliver hørt af ledelsen. De vil gerne lytte til os og tilpasse sig – vi får ikke bare trukket ting ned over hovedet. Man er en del af beslutningerne og man bliver hørt. Det er dét, der trækker”. 

Og selvom 50 er lang tid, så er Erik på ingen måde færdig. For hvorfor stoppe, når man kan lide det, man gør og stadig har lysten? Som Erik siger: ”Der er ingen grund til at sidde derhjemme og kigge”. Udover at være enormt loyal og dedikeret, så er Erik også ydmyg. Han har nemlig valgt at takke nej til at komme på besøg hos dronningen, hvor han har gjort sig fortjent til at modtage belønningsmedaljen. Erik selv ser ingen grund til at forstyrre dronningen med den slags – hun har rigeligt andet at se til. 

Ikke desto mindre, skal der fra hele Celsa Steel Service ønskes et kæmpestort tillykke og tak for mange års tro tjeneste! Stort tillykke, Erik!

Forsøgsordning for returnering af engangsstropper

Som et forsøg tilbyder vi i juli og august 2021 afhentning af grønne og lilla engangsstropper.

På længere sigt vil det være naturligt, at engangsstropper indgår i et genanvendelseskredsløb og for at få nogle erfaringer med eventuelle udfordringer i det, vil vi gerne i en forsøgsperiode afhente hele paller med engangsstropper på jeres byggepladser.

Hvis I derfor har lyst til at reducere mængden af byggepladsaffald og bidrage til at tage de første små skridt hen imod et grønnere byggeri, kan I i juli og august ringe til vores kundeservice på telefon 47 16 00 30 og booke afhentning af grønne og lilla engangsstropper.

Stropperne vil blive afhentet af Danske Fragtmænd og det er derfor en betingelse, at pallen med stropper kan tages med en el-hest og læsses på en bil med rampe. Dvs. at den står på fast underlag.

Afhentning sker naturligvis for Celsa’s regning og vi henter gerne flere paller på samme adresse.

Carsten Røjgaard, Salgs- og Marketingchef
carsten.rojgaard@celsa-steelservice.dk

Fuldt sporbart armeringsstål

Sporbart armeringsstål

Stål er ikke bare stål. Du står stærkere i kampen om byggeprojekterne med armeringsstål fra Celsa. Vores unikke værdikæde, som omfatter alt fra skrotindsamling til salg, giver dig dokumentation for både 100% sporbarhed, kvalitet og miljøegenskaber i særklasse (- til glæde for dig, din bygherre og de kommende generationer.) 

Få kræfterne og renheden fra den nordiske natur direkte ind i dit byggeprojekt – med dokumentation. Vores stål er produceret af 100 % sporbart nordisk metalskrot og 100 % norsk vedvarende energi og er dermed det mest klimavenlige stål på markedet. 

Få de produkter, den dokumentationen og den logistik du har behov for til dine klimavenlige byggeprojekter hos Celsa. Vores dedikerede medarbejdere sætter en ære i at levere innovative løsninger, som gør jeres byggeprojekt mere klimavenligt.

Celsa stål giver vores kunder og dansk byggeri et klimamæssigt forspring fordi vi med vores EPD dokumenterer følgende:

 • Vores råmateriale er 100 % genbrugsstål fra metalskrot indsamlet i Norden
 • Vores produktion er baseret på elektricitet fra vedvarende energikilder
 • Vores produktion genbruger biprodukter fra lokale industrivirksomheder
 • Vores proces omfatter kviksølvoprensning
 • Vores produktion foregår lokalt i Norden, og vi transporterer effektivt og over relativt korte afstande
 • Vores armeringsstål kan genbruges 100 %

Webinar: Bliv klogere på EPD og bæredygtigt armeringsstål

Torsdag den 29. april kl. 13.00 inviterer Celsa Steel Service til halvanden times webinar, hvor vi går i dybden med bæredygtighed i byggebranchen. Webinaret er selvfølgelig gratis.

Bæredygtigt byggeri vokser og med det kommer der nye krav og regler. Derfor har du nu muligheden for at få et lynkursus i bæredygtigt byggeri, der klæder dig på til den bæredygtige omstilling.

EPD, LCA, DGNB osv. – det kan være svært at holde styr på termerne og deres betydning. Desuden er der forskel på, hvem der udsteder en given EPD. Der er mange ting og holde styr på, og vi forsøger at guide dig gennem den bæredygtige jungle.

I vores webinar lærer du om:

 • Generel intro til bæredygtigheds terminologien : EPD, LCA, DGNB
 • Hvad er en EPD og hvordan bruger du den?
 • Hvorfor kan en EPD ikke altid sammenlignes med en anden EPD?
 • Hvilke faser er oftest mest afgørende i en EPD?
 • Hvilke faldgruber er der ved forkert brug af EPD?

Nyt produktsortiment giver store kundefordele

På en række af Tscherning Betons igangværende projekter vil selskabet teste fordelene ved one-stop-shopping af armering og hjælpeprodukter til betonstøbning. Dette sker som direkte resultat af Celsa Steel Services nye produktsortiment indenfor tilbehør.

Samarbejdet med Tscherning Beton er et eksempel på, at Celsas hjælpeprodukter til betonstøbning åbner døre for Celsa Steel Service Danmark. Flere rammeaftaler som dækker både armering og hjælpeprodukterne er da også helt efter planen, fortæller direktør Magnus Lundgren. Allerede i forbindelse med sin indtræden i virksomheden sidste år, satte han strategisk fokus på virksomhedens ønske om at være solution provider og det nu udvidede produktprogram indenfor armeringstilbehør er en del af den strategi.

”One-stop-shopping er eftertragtet af rigtig mange entreprenører, fordi det giver store fordele i det daglige arbejde på byggepladserne med bedre logistik og færre fejl. Det passer fint med vores strategi om at levere den samlede løsning, ikke bare produktmæssigt, men også i form af rådgivning og faglig sparring. At vores nye kraftigt udvidede produktprogram får god opmærksomhed hos entreprenørerne, er derfor med til at styrke Celsas position som leverandør af stærke helhedsløsninger”, fortæller Magnus Lundgren.

Hos Tscherning Beton A/S, har man fuldt fokus på projektoptimering. Man ser derfor frem til det nye samarbejde med Celsa Steel Service på dette område.

”Vi gør naturligvis hvad vi kan for at optimere vores projekter, og her spiller leverandørsamarbejder en vigtig rolle. Med mulighed for én og samme partner på armering og hjælpeprodukter til betonstøbningen ser vi gode muligheder for at optimere vores projekter, dialogen og samarbejdet med Celsa Steel Service”, lyder det fra adm. direktør Claus Gade hos Tscherning Beton A/S.

Celsas udvidede produktsortiment inkluderer alle de produkter, der er behov for, når man arbejder med armerede betonkonstruktioner, herunder vandsikring, forskalling, olier, afstandsholdere, koblinger mv.

Bæredygtighed er fremtiden – for os og vores kunder

 

Når du står på byggepladsen, tænker du måske ikke lige på at Celsas armering er Europas mest bæredygtige armering, produceret af skrot. Det gør du til gengæld, hvis du bygger DGNB certificeret byggeri, for her sparer du de ekstra 30%, der tillægges standardværdierne uden EPD.

På byggepladsen er det måske ikke synligt, at vores armering er produceret på Europas mest bæredygtige stålværk, der får energi fra egen vandkraft. Men når du forsøger at lande ordren med så lave CO2 tal som muligt, så taler tallene for sig selv.

 

Sammenligner du med armering uden EPD til DGNB certificeret byggeri, så er der faktisk hele 46% CO2 at spare på byggeriets armeringsprojekt.

I Celsa arbejder vi og vores kunder hver dag for at gøre dansk byggeri lidt grønnere.
I filmen her kan du høre vores CEO Magnus Lundgren fortælle om vores mål og udfordringer mod et mere bæredygtigt Danmark. 

Spar 46% CO2 på armeringen til dit næste DGNB-projekt!

celsa_steel_service_gront_staal

Vi er stolte af at være blandt de første i Danmark, der har fået lavet vores EPD efter det nye beregningsgrundlag. Ved brug af armeringstål fra Celsa Steel Service udledes 473 kg CO2 pr. ton stål, udregnet for modul A1 til A3 i livscyklusanalysen.

Besparelsen ved anvendelse af vores armeringstål er derfor på 415 kg CO2 pr. ton armering – eller ca. 46% – i forhold til LCA-beregninger til DGNB-byggerier, som baserer sig på de generiske tal fra LCAbyg.

Det skyldes at LCA-beregninger til DGNB-byggerier ”straffes” generiske miljødata med et tillæg på 30%, hvorved de 683 kg CO2, som LCAbyg har som standardværdi, bliver til  888 kg CO2 pr. ton ved beregninger til DGNB-certificerede byggerier.

Ovenstående viser, at EPD-spørgsmålet kan være svært at få helt styr på. Derfor har vi her samlet tre gode råd til dig, der skal købe materialer  til DGNB-byggerier:

1) Efterspørg en EPD, som er udarbejdet efter den nye standard EN15804:2012+A2:2019

Bed samtidig producenten om et tillæg som konverterer tal fra den nye standard til den gamle. De fleste materialeproducenter med EPD efter nyt beregningsgrundlag kan fremvise dokumentation for omregning af tallene til den gamle standard. Dermed kan nye EPD’er anvendes i LCAbyg og andre lignende programmer, der foreløbigt alene håndterer data efter det gamle beregningsformat EN15804+A1.

2) Stil skarpt på fase A1-A3

Bemærk at værdierne for modulerne A1-A3, dvs. processen fra råmateriale til armeringens forarbejdning, ofte ikke er sammenlignelige, når der skal vælges mellem forskellige leverandører. A1-A3 måler frem ”til porten” hos producenten. Derfor er der stor forskel på, om armeringen leveres færdig fra porten i Danmark eller om armeringen er uforarbejdet og skal transporteres hjem fra udlandet. I sidstnævnte tilfælde skal indregnes yderligere CO2 til transporten til Danmark og energi til at klippe, bukke og svejse armeringen for at få sammenlignelige billeder af CO2-belastningen. Det løber let op i 100-200 kg CO2 pr. ton stål, som altså skal lægges til værdien fra producenten der ligger langt væk.

3) Ved DGNB-certificering; husk standardværdierne i LCAbyg skal tillægges 30% og værdier fra branche-EPD’er skal tillægges 10%.

Anvendes tal fra producent-EPD, kan værdierne bruges uden tillæg. Som nævnt ovenfor, øger det beregningsteknisk set CO2-værdierne på armeringstål i LCAbyg til 888 kg CO2. 

celsa_steel_service_gront_staal

CELSA blandt de første i Danmark med EPD efter nyt beregningsgrundlag

celsa_steel_service

Celsa Steel Service er en af de første i Danmark, der har fået opdateret sin EPD miljøvaredeklaration, udregnet efter nyt beregningsgrundlag fra 2019.

 En direkte sammenligning mellem EPD miljøvaredeklarationer, udregnet efter gammelt og nyt beregningsgrundlag, er ikke længere muligt. Det skyldes, at beregningsgrundlaget for EN 15804, der ligger til grund for udarbejdelsen af en EPD, blev revideret i 2019.

Derfor har Celsa Steel Service også, som det anbefales af EPD Danmark, udarbejdet ekstra dokumentation. Dermed kan EPD´en stadig anvendes i LCAbyg og andre lignende programmer, der foreløbigt alene håndterer data efter det gamle beregningsformat EN15804+A1.

 

Pas på ukorrekte sammenligninger

I Celsa Steel Service er vi opmærksomme på ukorrekte sammenligninger i markedet.

”Celsa har altid været en pioneer indenfor klimavenlig armering. At være et skridt foran, er ikke altid lige nemt, men det er kernen i vores strategi. Vi er opmærksomme på, at vores kunder risikerer at sammenligne tal fra gamle og nye EPD-deklarationer uden at kende til forskellen. Med Celsa armering får man dog stadig en flot besparelse. Entreprenørerne kan, efter det nye beregningsgrundlag, spare i alt 30% CO2 på Celsas armering, set i forhold til LCAbygs standardværdi, der anvendes blandt danske rådgivere, lyder det fra Magnus Lundgren, direktør i Celsa Steel Service.

Armering fra Celsas produktion i Ølstykke udleder, ifølge det nye beregningsgrundlag for EPD, 473 kg CO2 pr ton stål, sammenlignet med LCAbyg´s standardværdi på 683 kg. Med det nye beregningsgrundlag giver det en besparelse på 210 kg CO2 pr tons armering.

* Kilde. http://www.epddanmark.dk/nyheder/ny-revision-af-en15804/ og http://www.epddanmark.dk/nyheder/gpi-20/

Celsa skal tættere på elementfabrikkerne

celsa_steel_service_magnus_lundgren

Magnus Lundgren, ny direktør i Celsa Steel Service Danmark, vil styrke dialogen med elementfabrikkerne. Han har strategisk fokus på bæredygtig armering til præfabrikeret beton og understøtter dermed Betonforeningens ”Bæredygtig Beton Initiativ”, der har en målsætning om halvering af COi dansk betonbyggeri.

Den svenskfødte Magnus Lundgren har sat sig i direktørstolen hos Celsa Steel Service Danmark med en klar strategi. Hans fokus er fortsat styrkelse af Celsas markedsposition som førende indenfor bæredygtig armering, samt styrkelse af virksomhedens tilbehørsprogram til entreprenørerne og en opkvalificering af dialogen med landets elementfabrikanter. Magnus Lundgren er 42 år gammel, uddannet civilingeniør og startede i Celsa Steel Service i 2003. Han kommer fra en stilling som markedschef på koncernniveau med ansvar for Norden.

”En af mine vigtigste opgaver er at styrke Celsa Steel Service som den førende leverandør af bæredygtig armering i Danmark, så vi kan hjælpe flere entreprenører med at bygge mere klimavenligt. Vi har også stort fokus på vores tilbehørssortimentet, så vi kan optimere entreprenørernes løsninger, logistik og effektivitet bedst muligt. Celsa skal her være en solution provider, der leder udviklingen indenfor 3D og digitalisering. Men også elementfabrikkerne er et vigtigt strategisk indsatsområde for os”, fortæller Magnus Lundgren. Han vil hjælpe elementfabrikkerne med at understøtte betonforeningens ambitioner i det såkaldte ”Bæredygtige betoninitiativ”, der lægger op til en halvering af CO2 udledningen fra betonbyggeri de næste ti år.

Hans fokus på CO2 reducering i præfabrikeret beton, bliver hilst velkommen på betonfabrikken Give Elementer A/S.

”Vi understøtter Betonforeningens anvisninger i Bæredygtig Beton Initiativ, som har fremlagt 35 forslag til, hvordan man reducerer CO2 udledningen i dansk byggeri. Derfor har vi også hos Give Elementfabrik øje for den markante CO2 reduktion, vi som elementproducenter kan hente fra bæredygtig armering til vores præfabrikerede elementer”, siger Henrik Skytte Damø, direktør for Give Elementfabrik. ­­

Armering fra Celsas produktion i Ølstykke udleder kun 473 kg CO2 pr ton stål, sammenlignet med LCA-byg´s standardværdi på 750 kg, der anvendes blandt danske rådgivere. Med en besparelse på 277 kg CO2 pr tons, sparer man med Celsa armering derfor 37% CO2 på armeringsprojektet.

Celsa vil producere verdens mest klimavenlige armering med hydrogen

celsa_steel_service_klimavenlig_armering

Et nyt samarbejde mellem Celsa Group, Statkraft og Mo Industripark i Norge er første skridt på vej mod hydrogen baseret stålproduktionen.

Et netop indgået samarbejde om hydrogenbaseret produktion af armering vil styrke potentialet for at spare yderligere 50% CO2 på Celsas armering, der i forvejen sparer 40% CO2 i forhold til anden europæiske armering.

Celsa Group har netop indgået en aftale med norske Statkraft og Mo Industripark i Norge om en ny Hub, der skal sikre udviklingen af verdens mest klimavenlige stål. Stålet skal produceres med hydrogen som energikilde og anvendes til industriel brug. Det nye samarbejde mellem Celsa, norske Statkraft og Mo industripark, ved navn Hydrogen Hub MO, vil som første step mod dette mål udrede en mindre produktionsenhed, der fremover kan levere hydrogen til stålproduktion.

Direktør Søren Kilmose fortæller om det nye tiltag hos Celsa Group: ”Med vores nuværende CO2-besparelser på over 40% ved brug af Celsas armering fra Mo i Rana, kan danske entreprenører allerede i dag høste store CO2 besparelser på armeringsprojektet. Men faktisk er det Celsa Nordics mål at reducere CO2-udledningen med yderligere 50% frem til 2030 og i 2050 de-karbonisere vores stålproduktion fuldstændigt. Her spiller brugen af hydrogen en væsentlig rolle. Celsas overordnede mål er på sigt at erstatte fossil energi med vandbaseret elektrolyse og dermed producere verdens mest klimavenlige armeringsstål. Det vil kunne generere endnu større CO2-besparelser til danske entreprenører og bygherrer”, siger han.

celsa_steel_service_klimavenlig_armering

Entreprenørernes nuværende CO2-besparelse på 40% ved brug af Celsa armering vil med den nye teknologi på sigt kunne reduceres med yderligere 50%. Hos entreprenøren Jönsson Entreprise A/S finder man udviklingen interessant.  

”I vores analyse af mulighederne for at minimere CO2-aftrykket på vores projekter, ser vi gode muligheder i at hente CO2-besparelser i armeringen. En stadig større del af vores projekter i fremtiden vil være bæredygtige og i henhold til vores koncern-strategi om at blive CO2-neutrale i 2029, kan vi se, at brug af klimavenlig armering kan bidrage markant til projektets CO2-aftryk”, fortæller Thomas Normann, CEO i Jönsson Entreprise A/S

Hold dig opdateret indenfor armering og byggevarer

Hold dig opdateret med Celsa News. Med vores nyhedsbrev er du altid opdateret på det seneste hos Celsa Steel Service Danmark.

Vores tilmeldte af nyhedsbrevet vil ved lejlighed blive tilbudt eksklusive rabatter,

Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører i projektfasen

Ny CO2-beregner skal hjælpe entreprenører med udregning af CO2-besparelser på armeringsstål

Flere entreprenører efterspørger hurtig dokumentation på CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål. Derfor har vi netop lanceret en ny hjemmeside med indbygget CO2-beregner.

Med den online CO2-beregner giver vi entreprenørerne mulighed for hurtigt at udregne CO2-besparelser på EPD-deklareret armeringsstål gennem hele projektfasen”, lyder det fra Søren Kilmose, direktør hos Celsa Steel Service Danmark.

Han tror, flere producenter vil gå den samme vej i fremtiden. 

Vi oplever en øget interesse i CO2-dokumentation i entreprenørleddet. En naturlig konsekvens af DGNB-byggeriets fremmarch, men også et udtryk for stigende interesse for at profilere sig på CO2-besparelser i det enkelte byggeri”, siger han.

Han mener udskillelsesløbet er i gang blandt producenterne – og dem med den bedste og hurtigste CO2-dokumentation vil vinde, når paradigmeskiftet til bæredygtigt byggeri er sket.

Han er taknemlig for, at vores moderselskab Celsa Group gennem 25 år har haft fokus på grøn omstilling, og har markeret sig blandt Nordens førende indenfor bæredygtig stålproduktion. Af samme grund var Celsa Steel Service den første armeringsleverandør i Danmark, der kunne fremvise EPD-deklaration på armeringen fra stålværket i Mo i Rana, der drives på egen vandkraft.

Men vores CO2-beregner er kun en dråbe i havet, så længe bæredygtigt byggeri ikke sættes på dagsordenen på politisk niveau, mener Søren Kilmose.

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed EPD-deklarerede byggematerialer skal komme oppefra – enten fra bygherrer selv eller fra politisk hold”, siger Søren Kilmose. ”Vi har heldigvis set de første store bygherrer prioritere bæredygtigt byggeri – men der er lang vej endnu i et prispresset marked, hvor entreprenørerne kæmper på pris”, mener Søren Kilmose. Han efterlyser at der lægges mere politisk pres på fx kommuner når de skal bygge nyt. ”Kun således kan CO2-besparelser blive et parameter på linje med kvalitet”, siger han. 

Vores online CO2-beregner gør det muligt for entreprenøren at indhente information om CO2-besparelsen og dermed også profilere sine projekter – men vejen til mere bæredygtigt byggeri går i sidste ende gennem politisk pres og mere miljøbevidste bygherrer”, slutter han.

Nyt tilbehørskatalog – nu med tre gange større sortiment!

En nemmere hverdag. Bedre service. Og alt på én faktura.
Det er muligt med det nye tilbehørskatalog fra Celsa Steel Service.

Vi oplever, at vores kunder har en stigende interesse for armeringstilbehør. Vi har derfor søsat en målrettet strategi, der sætter fokus på tilbehør, som gør deres hverdag nemmere.

Pr. 1. januar 2020 er vores produktportefølje derfor udvidet med:

 • Engangsforskallingsløsninger, kantforskalling
 • Tilbehør til forskalling generelt
 • Bindeværktøjer – bindemaskiner og bindetråd
 • Beskyttelseskapper og -lister
 • Strittekasser
 • Armeringskoblinger
 • Vandtætning i form af fugebånd, injektion og rør gennem føringer.

Det nye tilbehørsprogram rækker således langt ud over gængse afstandsholdere i stål, plast og beton.

Viden skaber gode løsninger

Vores mål er enkelt. Vi skal levere tilbehørsløsninger til vores kunder – til
konkurrencedygtige priser. Vi vil udnytte vores specialistviden inden for
armering. Ikke bare til at levere gode armeringsløsninger, men også ved at komplementere med de rigtige tilbehørsløsninger. Det letter projektet og holder omkostningerne nede. Salg af tilbehør håndteres af vores tekniske stab i et velfungerende logistisk set up, hvor vi hver dag leverer til byggepladser i hele Danmark.

Vi har siden 2018 tilbudt armeringstilbehør og vores ambitionsniveau er højt. Vi er specialister i armering og kender derfor de behov der er i markedet og på byggepladsen. Vi har et tæt samarbejde med vores afdelinger rundt i Europa, hvilket gør, at vi kan samarbejde med de største og bedste producenter i Europa, dette gør at vi kan leverer gode kvalitetsprodukter, til konkurrence dygtige priser.

Vores nye tilbehørskatalog supplerer vores armeringsprodukter:

 • Armeringsnet
 • Klippede og bukket armering
 • Svejste armeringsløsninger
 • Rullenet
 • Armering til sekantkurve

En smidig bestillingsproces

Når vi trækker armeringen ud af bygningstegningerne, trækker vi også tilbehørsbehovet ud. Det optimerer bestillingsprocessen og tidsforbruget
på byggepladserne, fordi man får alt i ÉN levering. Én leverandør. Én faktura.
Det giver mindre spild, mere tid og en mere CO2-venlig løsning.

Jönsson A/S optimerer på Køge Kyst – og sparer CO2

Valg af CO2-venlig rullearmering optimerer Fællesbyg på Søndre Havn i Køge.Ved årsskiftet introducerede Jönsson sin strategi, der udover en stærk position indenfor boligbyggeri sigter på mere erhvervsbyggeri i 2019. Erhvervsbyggeriet i Siljangade er et godt eksempel på de totalentrepriser, der understøtter strategien. 

I alt en million liter beton skal bruges til projektet, når Jönsson A/S den 5. december skal støbe 40 cm bundplade på i alt 2.000 m2 på Køge Kyst. For at optimere funderingen skal Jönsson have en betonleverance hvert sjette minut 10 timer i streg for at det lykkes. I støbningen bruges rullearmering for at optimere byggeprocessen.

Optimeringer på tre niveauer

Jönsson står selv for at rulle armeringen ud på Køge Kyst projektet og optimeringen dækker såvel nedlægning som digital planlægning og kvalitetssikring i ordreprocessen. I planlægningsfasen har man udført digitale udregninger i et Bamtec®-program, der udregner det helt nøjagtige behov. Derefter er leverancen indtastet i QR, et intelligent ordringssystem hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service, der minimerer risikoen for fejl og kvalitetssikrer bestillingsprocessen.

Seks ton i timen sparer krantid

Udlægningen af en rulle Bamtec® rullearmering tager ca. 10-15 minutter. Med en rullevægt på ca. 1,5 ton, svarer det til en monteringstid på 6-9 ton i timen – en brøkdel af, hvad man traditionelt kalkulerer med i et byggeprojekt.

”Med brug af rullearmering sparer vi meget af den krantid, som ellers normalt skulle bruges – en markant projektbesparelse i sig selv. Vi kan desuden frit variere med hensyn til dimension, længde og placering og dermed skræddersy armeringen til byggeriet. På Køge Kyst sparer vi ved brug af rullenet både krantid, nedlægningstid og ca.10% armeringsvægt i forhold til normal armering. Og så er CO2 besparelsen tilmed markant”, fortæller Thomas Normann, Jönsson A/S, der med DGNB-byggerier på referencelisten har sat fokus på brug af bæredygtige byggematerialer.

Hos armeringsspecialisten Celsa Steel Service er det ikke første gang, man oplever at rullearmering bruges til projektoptimering. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen:

”For entreprenøren er hurtig udlægning selvfølgelig afgørende, da det sparer mandetimer og dermed reducerer projektets omkostninger. Men rullearmering rummer faktisk flere oversete fordele. Stangdiameteren på Bamtec® går f.eks. op til 25 mm modsat de normale 16 mm. Det giver en større vifte af projekter, hvor rullearmering med fordel kan anvendes. Afstanden mellem stængerne er desuden præcis og hvert net kan dække et stort areal. Da armeringen får færre stød, opnår man en direkte vægtbesparelse og nettet kan tilpasses geometrien, således at klip på stedet minimeres. Det er fordele som disse, der generelt gør rullearmering populær i forbindelse med optimering af byggeprojekter”, fortæller Mads Nielsen, Key Account Manager hos Celsa Steel Service.

50 ton CO2 sparet

Jönsson har bestilt i alt 130 ton armering til Køge Kyst projektet. Armeringen fra Celsa Steel Service er produceret på Celsas CO2-venlige stålværk i Norge, der drives på vandkraft og Jönsson sparer derfor alene på armeringsprojektet ca. 51,3% CO2 ifølge LCA´s branchestandard. I alt 50,7 ton CO2.

Jönsson A/S opfører byggeriet på Køge Kyst i samarbejde med MOE A/S som er ingeniør på projektet, Tegnestuen Vandkunsten og Claus Nielsen A/S v. Flemming Hagen, er bygherrerådgiver. Bygherre er foreningen ”Fællesbyg Køge Kyst”, der repræsenterer 30 familier med en vision om et byggeri, der lægger op til fællesskab i hverdagen og en optimal byggeproces, hvor medbestemmelse og brugerinddragelse er afgørende.

CO2-venlig armering til Danmarks højeste boligbyggeri

Et tæt samarbejde med totalentreprenør Per Aarsleff A/S har givet Celsa Steel Service muligheden for at sikre CO2-venlig armering til det nye Lighthouse 2.0 projekt på Aarhus Havn. Armeringen til projektet er fremstillet med udledning af over 40% mindre CO2 end LCA Byg´s branchestandard, der bruges af danske rådgivere.

Den 8. oktober blev denne ombærings sidste portion klimavenlig armering leveret i Aarhus, der med Lighthouse 2.0 får Danmarks højeste boligbyggeri. Vores armering er produceret af 100% genbrugsskrot på stålværket i Norge, der drives på CO2-neutral el fra vandkraft. Med hele 45 etager, hvoraf to af etagerne er under jorden, bliver Lighthouse 2.0 142 meter højt. Projektet, der indeholder 380 lejligheder med flere caféer og fælleslokaler i forskellige niveauer, er under opførelse i ca. 40 måneder og vil resultere i et samlet byggeareal på ca. 61.000 m.

Armeringsøjler på 64 meter

Vi har til projektet leveret i alt 28 armeringssøjler på hver 64 meter. For at kunne transportere armering anvendt i de borede fundamentspæle, har man måtte dele dem op i fire dele og 112 leveringer på lidt over tre måneder. Selve byggeriet af Lighthouse 2.0 startede i marts måned, og leveringerne af den CO2-venlige armering startede i juni måned.

Lighthouse 2.0, der er tegnet af arkitekthuset 3XN bliver et ganske særligt byggeri, når byggeriet står færdigt medio 2022. Boligerne byder på markant lys, luft og natur – og en helt usædvanlig udsigt. Desuden giver bygningens spændende sammensætning rig mulighed for at udforske og blive inspireret. Udsigtsrestauranten i toppen af tårnet med offentlig adgang, cafeerne, og de forskellige fælleslokaler inviterer til social interaktion og tilbyder et miljø, hvor alle kan trives.

De sidste beboere forventes at kunne flytte ind i midten af 2022, og man kan allerede nu skrive sig op til lejligheder i Danmarks højeste boligbyggeri.

Celsa Steel Service sætter klimavenlig armering på skoleskemaet

Egedal Kommune afholder virksomhedssafari den 19. september, hvor folkeskolelærer og elever besøger Celsa Steel Service som et led i et større skole-virksomhedssamarbejde.

Hos Celsa Steel Service glæder vi os til at sætte fokus på alle de spændende karriere- og udviklingsmuligheder stålindustrien og Celsa Steel Service som lokal virksomhed har at byde på.
– både indenfor håndværk, bæredygtighed, projektledelse og digitalisering.

 Naturvidenskabernes Hus, som arrangerer arrangementet udtaler:

”Virksomhedssafarien er en inspirationstur til god undervisning, hvor lærerne får et lille kig ind i en virksomhedsverden, som de normalt ikke kender. Det betyder, at besøgende på de forskellige virksomheder er korte og intense, så lærerne får indsigt i virksomhederne, som de efter safarien kan gå mere i dybden med”.

Det er et initiativ Celsa Steel Service bakker op om. Vi kan bidrage til safarien ved at give deltagerne en lærerig oplevelse på fabrikken. Her vil vi blandt andet komme ind på emner som bæredygtighed og digitalisering, der er højaktuelle temaer, der appellerer til nutidens unge.

”Stålindustrien har måske et lidt støvet ry, men branchen rummer i virkeligheden alle de ingredienser de unge efterspørger i dag. Ikke kun håndværk – men også bæredygtighed, tekniske udfordringer og karrieremuligheder indenfor ledelse, projektstyring og digitalisering. Vi håber, at vi ved at åbne dørene og give et dybere indblik i vores virksomhed, får vist de mange muligheder, branchen og Celsa Steel Service som lokal virksomhed har at byde på. F.eks. kan man hos Celsa bestille klimavenlig armering med intelligent ordring – et godt eksempel på den digitalisering og det fokus på klimavenlige løsninger, som taler til unges præferencer i dag.”, siger Søren Kilmose, Adm. direktør i Celsa Steel Service

I denne omgang af virksomhedssafari deltager otte forskellige lokale virksomheder i Egedal Kommune.