Celsa-stål under Thomas B. Thriges Gade

Cel_Thrigesgade_01

Den gamle Thomas B. Thriges Gade i Odense bliver i disse måneder forvandlet til et helt nyt og spændende byrum. Under det hele bygger Hansson & Knudsen et P-hus med plads til 1100 biler – alt sammen med armeringsstål leveret af Celsa Steel Service.

Siden Thomas B. Thriges Gade i Odense blev opført sidst i tresserne, har den delt Odense By i to. Hele Odenses middelalderlige bykerne blev kappet over, og siden har der været ihærdige kræfter i gang for at gøre den indre by mere venlig at færdes i.

Hvor den omstridte gade engang løb, bliver der nu etableret nybyggeri med åbne byrum, boliger, indkøb – og parkeringspladser under jorden.

Hansson & Knudsen A/S har entreprisen på råhus og elementbyggeri i den kommende parkeringskælder, der skal rumme 1.100 biler over et areal på 10.000 m2. Celsa Steel Service står for produktion og leverance af de i alt 1.500 tons armering, der skal bruges i byggeriet af kælderen og dens ti trappetårne op til gadeniveau.

Celsa leverer desuden færdigsvejst armering til fundamenterne til de bygninger, der kommer til at stå ovenpå P-huset – herunder et 17-etagers højhus med kontorer og boliger.

Celsa med fra starten

Celsa var med fra begyndelsen i hele specifikationsarbejdet. Alt tegningsmateriale blev udført hos Celsa, og armeringen er leveret som samlesæt, hvilket sparer masser af montagetid på byggepladsen. Hansson & Knudsen A/S har også kunnet konstatere en væsentlig besparelse på mængden af stål, alene fordi Celsas specialister har kunnet bistå med at finde optimerede løsninger på flere af de komplekse konstruktioner, der udgør armeringen i byggeriet.

Færdigsvejst armering giver masser af fordele

Fra Hansson & Knudsens side er det betonformand Jan Birk Larsen, der sammen med sine kolleger står for hele in-situ-delen af byggeriet. ”Vi har et helt fantastisk samarbejde med Celsa,” siger han. ”Det er en kæmpe fordel for os, at vi kan få det hele færdigproduceret fra fabrikken. Alt ankommer på pladsen til tiden, og det er nummereret og klar til at montere. Det sparer os for en masse bøvl og gør det muligt for os at overholde nogle ret stramme tidsplaner.”

Cel_Thrige_sub2

Hele projektet, som skal afleveres i juli 2016, bygges midt i byen, omgivet af Odenses historiske bykerne. Det gør pladsforholdene snævre, og det betyder, at logistik og just-in-time levering på pladsen er af altafgørende betydning.

”Celsa leverer det hele klar til brug,” siger Jan Birk Larsen. ”Vi sparer en masse oplagringsplads, samtidig med at vi er trygge ved levering, kvalitet og tidsplaner – det kan ikke gøres meget bedre.”

Løsningsorienteret – også når det brænder på

Cel_losning_01Når kunderne ringer til Celsa Steel Service, er det ofte en af de tre erfarne medarbejdere Mads, Marianne eller Sussie i internt salg, de får i røret. Her sætter man ære i at reagere hurtigt og i at få løst problemerne i en fart – og så er det en fordel at være tæt på produktion og lager.

Mads Nielsen er leder af Celsas interne salgsafdeling, som består af ham selv og to erfarne salgsassistenter, Sussie Baumbach og Marianne Jakobsen. Det er disse tre, der tager imod ordrer, prioriterer og koordinerer med produktion og logistik. Alt dette foregår i tæt samarbejde med Celsas kørende konsulenter, som har deres gang hos kunderne ude på byggepladserne og elementfabrikkerne.

Evnen til at reagere hurtigt

Noget af det vigtigste for en intern salgsafdeling er evnen til at reagere hurtigt, omstille sig og tage ejerskab for den opgave, som kommer ind. Mads Nielsen fortæller, at de tre medarbejdere i afdelingen sætter en stor ære i at kunne gøre netop det: ”Vi tager opgaven på os, som om det var vores egen. Når en kunde ringer med et akut problem, skal der tit findes en løsning i en fart, så arbejdet ikke går i stå – og så er det op til os at sørge for en løsning nu og her i både vores produktion og logistik.”

Cel_losning_02

Mads forklarer, at det er en stor fordel, at Celsa Steel Service har alting samlet på ét sted. ”Vi har produktion, lager og logistik på samme adresse. Det betyder, at vi meget ofte kan løse udfordringen nu og her.”

Celsa tilbyder også afkaldslager for større byggesager, hvilket kan være en stor fordel og giver gode muligheder for at lave løsninger med svejst armering, Bamtec etc.

Ry for fleksibilitet

Sussie og Marianne supplerer: ”Vi har nok et ry for at være fleksible. Vi har masser af erfaring med branchen, og vi ved, hvor stor en forskel det kan gøre, hvis man lige lægger sig lidt ekstra i selen for at løse et problem med et par telefonopkald og lidt god vilje. Det kan nogle gange gøre en verden til forskel på en byggeplads, at der er nogen i den anden ende af røret, der ved, hvad de har med at gøre.”

Mads Nielsen fortsætter: ”Vi gør meget for at være tæt på kunderne, selv om meget jo foregår digitalt i dag. Nogle gange har vi kunder, der kommer og låner vores mødelokaler, hvis de skal holde et internt møde. Vi har faciliteterne og er placeret centralt. Det gør også, at kunderne får lejlighed til at komme ud og se produktionen og vores logistik – de ser armeringen blive produceret, og de ser den blive læsset på bilerne.

Når de har set, hvordan det foregår, bliver det lettere for dem, næste gang de skal bestille. Man må meget gerne komme til Ølstykke og hilse på,” siger han. ”Det gør også, at vi får sat et ansigt på, og det kan alt andet lige lette tingene, den dag det brænder på.”

QR – et specificeringsværktøj til armering

Cel_QR_01_shot

Celsa Steel Services QR-software er et online værktøj, hvor man kan specificere sin armering og undervejs følge med i leveringer og mængder. QR er nu tilgængeligt for alle vores kunder.

QR er et program, som er udviklet af Celsa-koncernen og som bliver brugt af alle nordiske Celsa-selskaber. QR gør det let at udarbejde bukkelister over armering ud fra CAD-tegninger.

Når en specifikation er lavet, kan man foretage bestilling direkte i programmet, og siden kan man løbende holde øje med ordrestatus, ligesom man kan få overblik over alle tidligere ordrer.

Nu er QR gjort tilgængeligt for alle vores kunder.

Cel_QR_01_man

Indbygget kontrol

QR er udviklet af armeringsspecialister til armeringsspecialister og er målrettet til det daglige arbejde med armering. Softwaren har indbygget kontrol, så man ikke kan komme til at specificere noget, der ikke kan produceres i virkeligheden – det gælder både net og bøjler. Det betyder, at man øjeblikkeligt får valideret specifikationen, så der aldrig er tvivl om, hvorvidt noget kan lade sig gøre i praksis.

Med QR kan du:

  • Oprette et ubegrænset antal projekter
  • Dele projekter med andre QR-brugere
  • Uploade dokumenter, der hører til projektet
  • Oprette lister over klippet og bukket armering
  • Oprette lister over specialnet og svejste kurve
  • Eksportere XML-filer og printe tegninger og styklister
  • Holde styr på leveringsstatus på alle ordrer
  • Få godt overblik over projektet med integreret farvemærkning
  • QR er integreret med Tekla Structures og vil senere også kunne understøtte integration med Revit.

Cel_QR_01_coup

Integration med Tekla

Via en add-on til Tekla kan QR hente armeringen direkte ind i Celsas produktion uden yderligere behandling. Det er desuden muligt at angive en farvekombination, hvis man ønsker, at armeringen skal markeres. Det gør sortering og indbygning på byggepladsen lettere.

Løbende udvikling og optimering

Et værktøj som QR er altid under udvikling, og Celsa investerer løbende i systemet, så vores kunder kan få endnu mere hjælp af programmet. I dag kan kunderne selv specificere og bestille armering, og senere vil kunderne også selv kunne ændre i leveringsdatoer og afkalde ordrer. Det vil også blive muligt at udarbejde projektlister, så man let kan opgøre mængder på bygningsdelsniveau.

Sådan får du adgang

Du skal bruge et login for at få adgang til QR – det kan du få ved at henvende dig til teknisk chef Johnny Enghoff pr. telefon på 47 16 00 41 eller pr. mail på johnny.enghoff@celsa-steelservice.com.

Dalbro med færdigsvejst armering fra Celsa

dalbro_01

Den nye motorvej nord om Silkeborg er nået til et kritisk punkt. Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til dalbroen ved Gubsø – og her er tæt kontakt mellem leverandør og entreprenør nøglen til succes.

Motorvejen rundt om – og gennem – Silkeborg har været drøftet og diskuteret i årtier, før byggeriet endelig kom i gang. Det skyldes primært landskabet omkring Silkeborg, som dels er enestående i Danmark, dels er meget vådt og mudret. Der er bakker, søer og åer og moser over det hele, og hvor der ikke er, ligger der en større dansk provinsby.

Derfor er udfordringerne ved byggeriet større end normalt. Det gælder især den nordligste del af linjeføringen, som går gennem Gubsø.

Gubsø er et vådområde med et unikt dyre- og planteliv, som skal beskyttes både under og efter byggeriet af motorvejen. Derfor har Vejdirektoratet bestemt, at motorvejen her skal føres over en 335 meter lang dalbro, båret oppe af betonpiller, der er funderet dybt nede i den bløde jordbund. Arkil Bro & Beton har entreprisen, og Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til broen – i alt 1044 tons.

Store besparelser på mandetimer

”Vi får næsten alt leveret færdigt fra Celsa – kantbjælker, net, rullearmering og så videre,” siger entrepriseleder Kasper Knudsen fra Arkil Bro & Beton. ”Det er selvfølgelig dyrere kilo for kilo, men det bliver mere end vejet op af de besparelser, vi opnår på selve pladsen.”

Fordelene ved at få leveret svejst armering kommer primært fra de besparelser på mandetimer, der kan opnås, og som kan være afgørende for at få byggeriet hurtigere færdigt. Men der er også spørgsmålet om nøjagtighed, som især er vigtigt på en kompleks brokonstruktion.

”Tag nu broenderne. De sidste par meter er enormt tæt armeret, og her kan det især svare sig at få armeringen færdigsvejst – også rent præcisionsmæssigt. Bøjlerne skal bare være 100 % lige, når vi som her bruger spændarmering, og det er lettest at opnå sådan en præcision med færdigsvejst armering,” siger Kasper Knudsen.

dalbro_02

Det nære samarbejde fra dag til dag

Mange kan i dag levere armeringsstål i høj kvalitet, også leverandører fra udlandet. Men i komplekse projekter er rådgivning og dialog af afgørende vigtighed, og her er det alt andet lige lettere med en dansk leverandør.

”I sådan et projekt her foreligger der nogle tegninger fra de rådgivende ingeniører, men det er her på pladsen, vi løser den konkrete armeringsopgave,” fortæller Kasper Knudsen. ”Det gør vi i tæt samarbejde med Celsa. Vi sidder simpelthen sammen og diskuterer, hvordan armeringen skal udformes i mindste detalje. Celsa tager sig af resten, så tillid og tæt dialog kan gøre hele forskellen mellem succes og fiasko. Det er så meget lettere i hverdagen at have en dansk leverandør, som kan levere den service fra dag til dag, vi har brug for.”

Også en gevinst for håndværkerne

Struktørerne på pladsen arbejder typisk fire dage om ugen og overnatter på pladsen. Fordi arbejdet med armeringen foregår mere rationelt i dag end tidligere, er der knap så mange folk at se på byggepladsen, som der ville have været i ”gamle dage”. Men for Johnny Rasmussen, der har arbejdet med brobyggeri de sidste ti år, er der ingen grund til at længes tilbage, hvor alt var klip-og-buk.

”Hvis man nu skulle binde kantbjælker, der er 12 meter lange, så ville man i gamle dage stå med sådan nogle slaskede stænger og binde dem sammen i en helt håbløs arbejdsstilling, ” siger han. ”I dag kommer armeringen færdig fra fabrikken og er lige til at montere. Vi kan være to, tre mand om opgaven og montere i en fart med kran. Det er fantastisk, så meget lettere det gør arbejdet. Det slider meget mindre på kroppen, og sparer samtidig masser af tid.”

dalbro_03

FAKTA
Motorvejsbroen over Gubsø ved Silkeborg er en del af den nye Silkeborg-motorvej, der åbner i 2016.Motorvejsbroen bygges på søjler, der er funderet dybt i den bløde bund.Celsa Steel Service leverer i alt 1044 tons stål til projektet, fordelt på armeringsstænger til klip-og-buk, armeringsnet og vejste kantbjælker og søjlearmeringer.

I alt bruges der knap 10.000 m3 beton på hele projektet.

Hele brobyggeriet er en totalentreprise på 97 mio. kr. og omfatter udover 335 meter motorvejsbro også opførelse af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området. Arbejdet skal stå færdigt i foråret 2016.

Det nye supersygehus DNV Gødstrup står på stål fra Celsa Steel Service

DNV_01

I sygehusbyggeriet DNV Gødstrup har EMR hele entreprisen på kælderbyggeriet, og valget af armeringsleverandør lå lige for – det skulle være en leverandør, der kan levere just-in-time og som kan levere helt særlige tekniske løsninger i en fart. Valget faldt på Celsa Steel Service.

På en mark lige udenfor Herning er der endnu ikke så meget at se af det, der om få år er et topmoderne supersygehus – DNV Gødstrup, som det hedder i daglig tale. Otte byggekraner rager op mod himlen, og endnu er der ikke bygget meget over jordhøjde.

Men under terrænniveau sker der ting og sager. Entreprenørfirmaet EMR er netop ved at afslutte byggeriet af 12.000 m2 kælder. I alt 3,4 km vægge skal støbes, alt sammen in-situ.

Alt armering til entreprisen leveres af Celsa Steel Service – i alt knap 3.500 tons i form af Bamtec (rullenet), armeringsstål i stænger, færdigsvejste kurve og special net til in-situ-støbte vægge. Herudover anvendes armeringskoblinger af mærket Griptec ligeledes leveret af Celsa.

DNV_02

Just-in-time og altid til at snakke medr

EMR bruger i stigende grad Celsa som leverandør af armeringsstål til sine mange projekter.
Projektleder Daniel Simonsen fra EMR fremhæver især Celsa Steel Services evne til at flytte sig hurtigt som en af de afgørende fordele.

”I sådan et byggeri som det her handler det om at optimere hele tiden. Det kræver, at leverandøren af stål bruger tid på at være her, sidde sammen med os og optimere løsninger, næsten på daglig basis. Det gør Celsa, og det er vitalt for os.”

”Vi kan ikke opmagasinere alting her på pladsen, så vi skal kunne stole på, at vi kan afkalde stålet fra lageret og have det her på pladsen senest to dage senere. Den slags håndtering skal bare fungere, hver eneste dag. Derfor er det vigtigt med en leverandør som Celsa, der er tæt på og til at snakke med,” siger Daniel Simonsen.

De største net til in-situ-støbte vægge

Særligt de mange kvadratmeter kældervægge er en udfordring. Væggene er op til ni meter i højden – og støbes in-situ.

”Her gælder det om at optimere processerne,” siger Morten Søby, som er entrepriseleder og en af medejerne i EMR.

En del af væggene armeres med Y16 lodret og Y12 vandret, vi får net, der er 3,80 meter i højden og op til 12 meter lange. Det er bare i med dem og så støbe.

Det sparer masser af kilo i forhold til at anvende standard produkter, fordi vi har fuld kontrol over, hvordan nettene stødes. Celsa er de eneste, der kan levere færdigsvejste net i de formater og dimensioner, vi skal bruge.”

DNV_03

Til samling af armeringen anvender EMR nogle steder mekaniske koblinger af mærket Griptec fra Celsa – i alt 2500 sådanne koblinger bruges i hele kælderbyggeriet.

Hård konkurrence – men nærheden er vigtigst

”Der er hård konkurrence på stål,” siger Morten Søby.” Og når vi vælger leverandør, er prisen selvfølgelig en vigtig parameter.

Men det er faktisk mindst lige så vigtigt, at vi har en leverandør, der giver os korte kommandoveje, så vi kan rykke hurtigt. Vi får nogle gange tegningerne fra rådgiveren i sidste øjeblik, og så skal vi kunne gribe knoglen og få vores leverandør i tale. Sådan er det her.

Det her projekt kører bare gnidningsfrit, og sådan skal det være hver gang,” siger han.

FAKTA

Det nye sygehus i Vest (DNV) Gødstrup ved Herning bliver et supersygehus i 8 etager – i alt bygges ca. 100.000 m².

EMR har hele kælderentreprisen i 1. etape og udfører bl.a. 10.600 m² bundplade, 30.000m² betondæk og 11.000 m² kælderydervægge, som opføres i in situ beton, samt montering af betonelementer af det store fundament og kælder, som sygehuset skal bygges på.

Celsa Steel Service leverer i alt ca. 3500 tons armeringsstål til byggeriet.

DNV Gødstrup fase 1 åbner efter planen i 2017

.