Robotteknologi: 21 meter lange armeringskurve til større bygherre

Celsa Steel Service i Ølstykke har markeret sig indenfor produktion af armeringskurve, der bruges til pælefundering på projekter, der kræver dyb fundering eller som skal placeres tæt ved eksisterende byggeri.

Det er der behov for, når en større dansk bygherre i perioden frem til ultimo 2026 udvider sit firmadomicil i Københavns centrum – i alt 26.000 kvadratmeter nybyggeri.

Celsa Steel service producerer de 21 meter lange sekantkurve på en stor svejserobot med dobbeltsvejseteknologi, der giver dobbelt styrke og forbedrer stivheden i det svejste armeringsbur. Dermed bliver stabilitetsringe overflødige og man kan lave individuel variabel spiralafstand på den enkelte armeringssøjle. Hvor det er nødvendigt, kan man så placere den omkringliggende spiral helt tæt og dermed erstatte stabilitetsringe.

”Med moderne robotteknologi kan vi sikre stor præcision i forarbejdningen af armeringskurvene og en særdeles effektiv produktionsproces” siger Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef hos Celsa Steel Service Danmark. Da max længde i robotten var 18 meter har man sammensvejst to elementer for at nå de 21 meter, som derefter er leveret til kunden som én samlet enhed. Han fortæller at den høje præcision i kombination med en effektiv fremstillingsproces er afgørende for både kvalitet og pris, som ville være noget højere, hvis man skulle håndsvejse det hele uden moderne teknologi.

Med sekantpæle som fundering kan bygherre nu bygge tæt på eksisterende bebyggelse midt i København, fordi man undgår rystelser, der ellers ville give sætningsskader på de omkringliggende bygninger. Samtidig minimeres støj i byggeprocessen.

Sekantpåle

Produktionsplanlægning efter specialordre

De 21 meter lange sekantkurve fra Celsa Steel Service til projektet vil blive nedsænket og støbt i betonpæle, der skal fundere byggeprojektet. Hver enkelt armeringskurv er special arbejde, der er tilpasset det specifikke projekt og har for monterede afstandsstykker for at sikre dæklaget.

Armeringskurvene til det københavnske byggeprojektproduceres og leveres efter ”just in time-princippet”. Det betyder, at Celsa tilrettelægger sin produktion efter levering afarmeringskurveneog projektets fremdrift. Dermed sikrer Celsagennem løbende dialog, at kurvene både produceres og leveres på præcis det ønskede tidspunkt.

Celsa Steel Service kan levere de robotfabrikerede sekantkurve med en diameter på op til 1600 mm.erligere information:

Carsten Røjgaard, salgs- og marketingchef i Celsa Steel Service Danmark, Tlf 47 16 00 49 eller carsten.rojgaard@celsa-steelservice.dk

Hydrogen i stålproduktionen skal give armeringsstål lavere CO2 aftryk

Celsa Nordic opruster med hydrogen i stålproduktionen

Celsa Nordic vil være frontløber for en cirkulær stålværdikæde og investerer massivt i bæredygtig produktion

Med en produktion, der er drevet af energi fra vandkraft, er Celsa Nordics CO2-udledninger under halvdelen af benchmarket for branchen. Stålproducenten har et mål for 2026 om at tilføje brint som energikilde for at reducere scope 2-emissioner i produktionen.

Den fremtidige produktlinje vil give armeringsstålet et endnu lavere fodaftryk, end de bare 445 kg CO2, der kendetegner armeringstålet fra Celsa Steel Service i dag.

– “I løbet af de seneste 14 år har vi investeret 882 millioner DKK i Celsa Armeringsstål for at sikre arbejdspladser og mere bæredygtig produktion af armeringsstål på det nordiske marked. Med disse investeringer ønsker vi at afbøde virkningerne af klimaforandringerne og imødegå udtømning af vores naturressourcer. Det er vores måde at beskytte miljøet på”, lyder det fra Susanne Nævermo-Sand, Head of Sustainability and Strategy ved Celsa Nordic.

Investeringerne bliver taget godt imod hos kunderne på de nordiske markeder, der efterspørger mere armeringsstål med lavt CO2 aftryk. I 2022 havde koncernen 198 ansatte i Norge, 84 i Danmark, 215 i Sverige og 145 i Finland.

Fakta om Celsa Nordic

  • Celsa Nordics slutprodukter er 100% genanvendelige. Virksomheden genanvender 86% af de biprodukter, de producerer og sikrer, at de resterende slaggetyper, hvide slagge og rødt støv bliver genanvendt.
  • Celsa Nordics råmateriale er 100% genvundet stålskrot. Skrottet leveres af leverandører i Norden.
  • Celsa Nordics produktion er baseret på grøn energi.

Sporbarhed er blevet et konkurrenceparameter

Sporbarhed

Armering fra koncernens eget stålværk er blevet et stærkt konkurrenceparameter for Celsa Steel Service

Sporbarhed er et væsentligt parameter i den nye EU-lovgivning, der sætter krav om kædeansvar og dermed bæredygtighedsdokumentation på en lang række parametre hos større selskaber. For sporbarhed på råvarer giver byggematerialer den nødvendige dokumentation på materialets fremstillingsproces og cirkularitet.

Sporbarhed
Celsas eget værk i Mo i Rana

Hos Celsa Steel Service er sporbarhed derfor blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Med formaliseringen af programmet Celsa Circular Steel har Celsa Steel Service nemlig en særlig fordel. Da armeringen fra Celsa Steel Service sources fra koncernens eget værk i Mo i Rana og der samtidig er sporbarhed på den skrot, der anvendes til fremstilling af armeringsstålet, opnås den ønskede sporbarhed på armering fra koncernen, der i dag er en af Europas største leverandører af armering til byggeriet.

Celsa Steel Service har sporbarhed på armeringen, fordi selskabet kun leverer fra værket Mo i Rana, hvor Celsa Steel Service selv deltager i den cirkulære værdikæde. Derfor har koncernen 100% styr på den skrot, der bruges som råvare.

Celsa Steel Service har egen produktspecifik EPD, der påviser et lavt CO2 aftryk. Sporbarhed i sammenspil med det lave CO2 aftryk giver Celsa Steel Service en klar konkurrencemæssig fordel. – En sporbarhed, der er svær for andre armeringsleverandører at matche, fordi de sourcer deres skrot fra forskellige værker. I sidste ende giver Celsa Circular Steel programmet således Celsa Steel Service kunderne både tryghed og nødvendig dokumentation for sporbarheden på den armering de køber.

”Med sporbarhed på vores råvarer kan vi tilbyde tryghed til de store bygherrer og entreprenører i en tid, hvor EU stiller krav om kædeansvar, rapportering og dokumentation af cirkularitet på byggematerialer”, fortæller Carsten Røjgaard, Salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service.

Armeringens sporbarhed er dokumenteret i Celsa Steel Service via selskabets Recyclable certifikat – ISO14020/21.

Celsa armering giver arkitekter mere designfrihed

Med nye CO2 krav fra 2023 bliver valg af armering afgørende, når danske rådgivere skal finde plads i CO2 budgettet.

Med et CO2 tal på 425 kg CO2 ækvivalenter pr. ton ligger Celsa Steel Service 37% under branchestandarden for armering. Det kan blive afgørende for arkitekter og andre rådgivere, når de beregner byggeriers CO2 tal fra 2023. Ikke mindst fordi de fleste byggerier stadig har brug for de mere CO2 -tunge byggematerialer. Den nødvendige CO2 er oplagt at hente i armeringsprojektet, så arkitekten får mere designfrihed i sin kreative proces.

Med de nye byggekrav, vil arkitekterne fra 2023 være nødsaget til hente CO2 besparelser i byggeriet, hvis de fortsat vil bruge de gængse og lidt mere CO2 tunge byggematerialer. Mange CO2 optimeringer vil reelt set ske efter princippet ”Gynger og karusseller”.

”Vi forventer et klart større fokus på armeringen, som et oplagt sted i byggeprojektet at hente den CO2 besparelse, der skal bruges hos andre byggematerialer i byggeriet”, fortæller Carsten Røjgaard, salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service Danmark. Celsa Steel Service er en del af koncernen Celsa Nordic.

Hydrogen-baseret grøn produktion

Arkitekternes designfrihed vil blive stadig større i kølvandet af den grønne omstilling. Ved Celsa Nordic, har man sat gang i den videre teknologiske udvikling på koncernens stål og valseværk i Mo i Rana, hvor man vil gøre fremtidens produktion af armeringsstål helt CO2 neutralt.

Selvom Celsas Nordics armeringsprodukter allerede i dag har et lavt CO2 aftryk, hviler koncernen ikke på laurbærerne. Her sigter man nu mod CO2 neutral produktion og investerer over 300 millioner kroner i udvikling af ny valseovn og brændingsteknologi, der bruger hydrogen som energikilde. Den store investering er hjulpet på vej af det norske klima- og miljødepartements foretagende Enova, der har støttet projektet med 210 millioner danske kroner.

Teknologien, der muliggør at valseovnen bruger 100% hydrogen, findes ikke i Europa i dag. Derfor bliver Celsa Nordic med investeringen ledende på den teknologiske grønne omstilling.

Celsas armeringstål oparbejdes af 100% skrot fra de nordiske lande og værkets produktion er i dag baseret på EAF teknologi, baseret på vandkraft og genbrug af biprodukter fra lokale industrivirksomheder. Celsa har i mange år været armeringsbranchens front runner på bæredygtighed.

Turbulent marked for armeringsstål

Den ulykkelige situationen i Ukraine har givet meget uro på markedet for en række varer, herunder også armeringstål og vi mærker en meget stor efterspørgsel.

For at sikre, at vi har det stål vi har forpligtet os til at levere til igangværende byggeprojekter, lukker vi for ordreoptag i resten af marts måned – dog leverer vi selvfølgelig fortsat til byggeprojekter, hvor vi har en projektaftale og til kunder i øvrigt, som har en aftale med os om at aftage definerede mængder.

Celsa i Danmark får udelukkende stål fra vores eget stålværk i Mo i Rana i Norge. Værket får sine råvarer (skrot) fra opsamlingspladser i Norden. Vi har således overordnet ikke forsyningsproblemer og forventer at kunne levere det stål vi har forpligtet os til på alle igangværende projekter. Vi vil også løbende, helt som vi plejer, kunne tilbyde til nye projekter efterhånden som igangværende projekter afsluttes.

Uagtet ovenstående, så er der kamp om skrot og priserne stiger voldsomt på energi og tilsætningsstoffer til stålet. Priserne på færdig stål er allerede gået meget kraftigt i vejret på spotmarkederne og vi må forvente at priserne i april bliver markant højere end i marts – dels som følge af omkostningsstigninger, dels som følge af nedgang i mængderne som importeres fra Rusland, Ukraine og Belarus.

Udsigterne for fremtiden er således særdeles usikre, men det må forventes, at priserne går op og udbuddet ned i de kommende måneder. Selv for os i stålbranchen er udviklingen både usædvanlig og umulig at forudsige.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til udviklingen.

LM Byg A/S vælger armering, der sparer Hvidovre Hospital for 40% CO2

Celsa Steel Hvidovre Hospital

I disse dage afleverer LM-Byg A/S råhusene til de to Vest-bygninger på ’Nyt Hvidovre Hospital’. Celsa Steel Service er strategisk partner og leverandør af 2200 tons EPD-deklareret armering til projektet, hvilket sparer miljøet for udledning af 682 CO2– en besparelse på over 40% i forhold til generelle, europæiske branchetal.

Celsa Steel Service har til projektet leveret flere typer armering, herunder store mængder armeringsnet, ’Klip & Buk’ samt ’Lagerjern’ på op til 15 meter. LM Byg A/S har ved udlægning af armeringen anvendt såkaldte ’Speedies’, tidsbesparende afstandsholdere fra vores tilbehørsprogram, hvilket har betydet at armeringen er lagt ud på rekordtid.

 

Effektiv proces

Råhusprojektet har været præget af en særdeles effektiv byggeledelse med ”just-in-time” leveringer af armeringen samt brug af Celsas digitale bestillingsprogram QR til dimensionering og bestilling af armering på store dele af projektet. Det har samlet set bidraget til en særdeles effektiv proces. Desuden har man i byggeledelsen hos LM Byg A/S arbejdet med tillidsbaseret LEAN og tidlig inddragelse af håndværkere i byggeprocessen for at minimere eventuelle fejl.

Trods aflevering af råhusene fortsætter arbejdet på den store byggeplads, da LM Byg A/S fortsat har 70 mand fuldt beskæftigede med opførelsen af projektets Etape 2 (NØ og SØ) og Etape 3, som er lave bygninger, der skal forbinde de nye bygninger med det eksisterende hospital.

”En kombination af digital bestilling af armeringen og effektivt armeringstilbehør har optimeret armeringsprojektet betydeligt – ikke mindst grundet byggeriets størrelse. At vi oven i købet scorer gode point på CO2 regnskabet er helt fantastisk, og i tråd med vores målsætning om at tænke bæredygtige materialer ind i vores løsning af opgaverne. Bæredygtigt stål er en vigtig bevæggrund for vores strategiske partnerskab med Celsa.”,udtaler Jesper Damkjær Nørrelund, projektleder i LM Byg A/S.

Læs artikelen i Licitationen her.

Celsa-stål til Carlsberg-byen

Carlsbergs koncernadministration får snart nyt hovedkontor, og det opføres i Carlsberg-byen i København. Celsa Steel Service leverer 1.000 ton armeringsstål til det nye kontorkompleks, som Per Aarsleff har hovedentreprisen på.

”Carlsberg-byen er et centralt byudviklingsprojekt i København. Projektets størrelse gør det ikke mindre interessant som reference, og det passer perfekt til vores set up, hvor Aarsleff selv kan ordre stålet via vores digitale værktøj QR,” lyder det fra Søren Kilmose, Celsa Steel Service.

Læs mere i artiklen her

Digitalt armeringsstål til Aarsleff-projekt

Byggeoptimering er i fokus hos Per Aarsleff A/S, når et nyt stort byggeprojekt starter i Kastrup.

Derfor anvendes det digitale QR-værktøj til bestilling af armeringsstålet. Det letter processen betydeligt ved ordreafgivelse og i byggeprocessen. ”Med Celcas QR-værktøj er vi 100 % sikre på, at vi får leveret præcis det, vi har bestilt,” siger Kristian Skadhede, der er VDC-koordinator hos Aarsleff.

Foruden muligheden for selv at bestille armeringsstålet, giver QR også overblik over ordrehistorikken, hvilket minimerer menneskelige fejl.

Læs mere i artiklen hos Dagens Byggeri

Læs mere om Celsas QR-program her

Celsa Steel Service opruster på logistikken

Ny logistikpartner skal styrke supply chain.

Øget fokus på byggepladsoptimering har sat logistikken på agendaen hos Celsa Steel Service. I forlængelse heraf er transportfirmaet PK Justesen pr. 1 april valgt som den logistikpartner, der skal hjælpe Celsas logistik op på næste niveau og sikre, at fabrikkens armeringsstål bringes hurtigt og rettidigt frem til de danske byggepladser.

Valget af den nye logistikpartner er resultatet af en grundig analyseproces, der har defineret, hvordan Celsa Steel Service kan forbedre sin logistik og service.

”Vi oplever stadig større fokus på byggepladsoptimering og det er strategisk vigtigt for os at være med i den udvikling. PK Justesten er valgt som logistikpartner, fordi vi tror på, de har den kompetence, erfaring og indstilling der skal til for at løfte vores logistik og leveringsservice til næste niveau”, lyder det fra Søren Kilmose, direktør for Celsa Steel Service.

Læs mere i artiklen hos Dagens Byggeri