Dalbro med færdigsvejst armering fra Celsa

dalbro_01

Den nye motorvej nord om Silkeborg er nået til et kritisk punkt. Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til dalbroen ved Gubsø – og her er tæt kontakt mellem leverandør og entreprenør nøglen til succes.

Motorvejen rundt om – og gennem – Silkeborg har været drøftet og diskuteret i årtier, før byggeriet endelig kom i gang. Det skyldes primært landskabet omkring Silkeborg, som dels er enestående i Danmark, dels er meget vådt og mudret. Der er bakker, søer og åer og moser over det hele, og hvor der ikke er, ligger der en større dansk provinsby.

Derfor er udfordringerne ved byggeriet større end normalt. Det gælder især den nordligste del af linjeføringen, som går gennem Gubsø.

Gubsø er et vådområde med et unikt dyre- og planteliv, som skal beskyttes både under og efter byggeriet af motorvejen. Derfor har Vejdirektoratet bestemt, at motorvejen her skal føres over en 335 meter lang dalbro, båret oppe af betonpiller, der er funderet dybt nede i den bløde jordbund. Arkil Bro & Beton har entreprisen, og Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til broen – i alt 1044 tons.

Store besparelser på mandetimer

”Vi får næsten alt leveret færdigt fra Celsa – kantbjælker, net, rullearmering og så videre,” siger entrepriseleder Kasper Knudsen fra Arkil Bro & Beton. ”Det er selvfølgelig dyrere kilo for kilo, men det bliver mere end vejet op af de besparelser, vi opnår på selve pladsen.”

Fordelene ved at få leveret svejst armering kommer primært fra de besparelser på mandetimer, der kan opnås, og som kan være afgørende for at få byggeriet hurtigere færdigt. Men der er også spørgsmålet om nøjagtighed, som især er vigtigt på en kompleks brokonstruktion.

”Tag nu broenderne. De sidste par meter er enormt tæt armeret, og her kan det især svare sig at få armeringen færdigsvejst – også rent præcisionsmæssigt. Bøjlerne skal bare være 100 % lige, når vi som her bruger spændarmering, og det er lettest at opnå sådan en præcision med færdigsvejst armering,” siger Kasper Knudsen.

dalbro_02

Det nære samarbejde fra dag til dag

Mange kan i dag levere armeringsstål i høj kvalitet, også leverandører fra udlandet. Men i komplekse projekter er rådgivning og dialog af afgørende vigtighed, og her er det alt andet lige lettere med en dansk leverandør.

”I sådan et projekt her foreligger der nogle tegninger fra de rådgivende ingeniører, men det er her på pladsen, vi løser den konkrete armeringsopgave,” fortæller Kasper Knudsen. ”Det gør vi i tæt samarbejde med Celsa. Vi sidder simpelthen sammen og diskuterer, hvordan armeringen skal udformes i mindste detalje. Celsa tager sig af resten, så tillid og tæt dialog kan gøre hele forskellen mellem succes og fiasko. Det er så meget lettere i hverdagen at have en dansk leverandør, som kan levere den service fra dag til dag, vi har brug for.”

Også en gevinst for håndværkerne

Struktørerne på pladsen arbejder typisk fire dage om ugen og overnatter på pladsen. Fordi arbejdet med armeringen foregår mere rationelt i dag end tidligere, er der knap så mange folk at se på byggepladsen, som der ville have været i ”gamle dage”. Men for Johnny Rasmussen, der har arbejdet med brobyggeri de sidste ti år, er der ingen grund til at længes tilbage, hvor alt var klip-og-buk.

”Hvis man nu skulle binde kantbjælker, der er 12 meter lange, så ville man i gamle dage stå med sådan nogle slaskede stænger og binde dem sammen i en helt håbløs arbejdsstilling, ” siger han. ”I dag kommer armeringen færdig fra fabrikken og er lige til at montere. Vi kan være to, tre mand om opgaven og montere i en fart med kran. Det er fantastisk, så meget lettere det gør arbejdet. Det slider meget mindre på kroppen, og sparer samtidig masser af tid.”

dalbro_03

FAKTA
Motorvejsbroen over Gubsø ved Silkeborg er en del af den nye Silkeborg-motorvej, der åbner i 2016.Motorvejsbroen bygges på søjler, der er funderet dybt i den bløde bund.Celsa Steel Service leverer i alt 1044 tons stål til projektet, fordelt på armeringsstænger til klip-og-buk, armeringsnet og vejste kantbjælker og søjlearmeringer.

I alt bruges der knap 10.000 m3 beton på hele projektet.

Hele brobyggeriet er en totalentreprise på 97 mio. kr. og omfatter udover 335 meter motorvejsbro også opførelse af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området. Arbejdet skal stå færdigt i foråret 2016.

Det nye supersygehus DNV Gødstrup står på stål fra Celsa Steel Service

DNV_01

I sygehusbyggeriet DNV Gødstrup har EMR hele entreprisen på kælderbyggeriet, og valget af armeringsleverandør lå lige for – det skulle være en leverandør, der kan levere just-in-time og som kan levere helt særlige tekniske løsninger i en fart. Valget faldt på Celsa Steel Service.

På en mark lige udenfor Herning er der endnu ikke så meget at se af det, der om få år er et topmoderne supersygehus – DNV Gødstrup, som det hedder i daglig tale. Otte byggekraner rager op mod himlen, og endnu er der ikke bygget meget over jordhøjde.

Men under terrænniveau sker der ting og sager. Entreprenørfirmaet EMR er netop ved at afslutte byggeriet af 12.000 m2 kælder. I alt 3,4 km vægge skal støbes, alt sammen in-situ.

Alt armering til entreprisen leveres af Celsa Steel Service – i alt knap 3.500 tons i form af Bamtec (rullenet), armeringsstål i stænger, færdigsvejste kurve og special net til in-situ-støbte vægge. Herudover anvendes armeringskoblinger af mærket Griptec ligeledes leveret af Celsa.

DNV_02

Just-in-time og altid til at snakke medr

EMR bruger i stigende grad Celsa som leverandør af armeringsstål til sine mange projekter.
Projektleder Daniel Simonsen fra EMR fremhæver især Celsa Steel Services evne til at flytte sig hurtigt som en af de afgørende fordele.

”I sådan et byggeri som det her handler det om at optimere hele tiden. Det kræver, at leverandøren af stål bruger tid på at være her, sidde sammen med os og optimere løsninger, næsten på daglig basis. Det gør Celsa, og det er vitalt for os.”

”Vi kan ikke opmagasinere alting her på pladsen, så vi skal kunne stole på, at vi kan afkalde stålet fra lageret og have det her på pladsen senest to dage senere. Den slags håndtering skal bare fungere, hver eneste dag. Derfor er det vigtigt med en leverandør som Celsa, der er tæt på og til at snakke med,” siger Daniel Simonsen.

De største net til in-situ-støbte vægge

Særligt de mange kvadratmeter kældervægge er en udfordring. Væggene er op til ni meter i højden – og støbes in-situ.

”Her gælder det om at optimere processerne,” siger Morten Søby, som er entrepriseleder og en af medejerne i EMR.

En del af væggene armeres med Y16 lodret og Y12 vandret, vi får net, der er 3,80 meter i højden og op til 12 meter lange. Det er bare i med dem og så støbe.

Det sparer masser af kilo i forhold til at anvende standard produkter, fordi vi har fuld kontrol over, hvordan nettene stødes. Celsa er de eneste, der kan levere færdigsvejste net i de formater og dimensioner, vi skal bruge.”

DNV_03

Til samling af armeringen anvender EMR nogle steder mekaniske koblinger af mærket Griptec fra Celsa – i alt 2500 sådanne koblinger bruges i hele kælderbyggeriet.

Hård konkurrence – men nærheden er vigtigst

”Der er hård konkurrence på stål,” siger Morten Søby.” Og når vi vælger leverandør, er prisen selvfølgelig en vigtig parameter.

Men det er faktisk mindst lige så vigtigt, at vi har en leverandør, der giver os korte kommandoveje, så vi kan rykke hurtigt. Vi får nogle gange tegningerne fra rådgiveren i sidste øjeblik, og så skal vi kunne gribe knoglen og få vores leverandør i tale. Sådan er det her.

Det her projekt kører bare gnidningsfrit, og sådan skal det være hver gang,” siger han.

FAKTA

Det nye sygehus i Vest (DNV) Gødstrup ved Herning bliver et supersygehus i 8 etager – i alt bygges ca. 100.000 m².

EMR har hele kælderentreprisen i 1. etape og udfører bl.a. 10.600 m² bundplade, 30.000m² betondæk og 11.000 m² kælderydervægge, som opføres i in situ beton, samt montering af betonelementer af det store fundament og kælder, som sygehuset skal bygges på.

Celsa Steel Service leverer i alt ca. 3500 tons armeringsstål til byggeriet.

DNV Gødstrup fase 1 åbner efter planen i 2017

.