Celsa-stål under Thomas B. Thriges Gade

Cel_Thrigesgade_01

Den gamle Thomas B. Thriges Gade i Odense bliver i disse måneder forvandlet til et helt nyt og spændende byrum. Under det hele bygger Hansson & Knudsen et P-hus med plads til 1100 biler – alt sammen med armeringsstål leveret af Celsa Steel Service.

Siden Thomas B. Thriges Gade i Odense blev opført sidst i tresserne, har den delt Odense By i to. Hele Odenses middelalderlige bykerne blev kappet over, og siden har der været ihærdige kræfter i gang for at gøre den indre by mere venlig at færdes i.

Hvor den omstridte gade engang løb, bliver der nu etableret nybyggeri med åbne byrum, boliger, indkøb – og parkeringspladser under jorden.

Hansson & Knudsen A/S har entreprisen på råhus og elementbyggeri i den kommende parkeringskælder, der skal rumme 1.100 biler over et areal på 10.000 m2. Celsa Steel Service står for produktion og leverance af de i alt 1.500 tons armering, der skal bruges i byggeriet af kælderen og dens ti trappetårne op til gadeniveau.

Celsa leverer desuden færdigsvejst armering til fundamenterne til de bygninger, der kommer til at stå ovenpå P-huset – herunder et 17-etagers højhus med kontorer og boliger.

Celsa med fra starten

Celsa var med fra begyndelsen i hele specifikationsarbejdet. Alt tegningsmateriale blev udført hos Celsa, og armeringen er leveret som samlesæt, hvilket sparer masser af montagetid på byggepladsen. Hansson & Knudsen A/S har også kunnet konstatere en væsentlig besparelse på mængden af stål, alene fordi Celsas specialister har kunnet bistå med at finde optimerede løsninger på flere af de komplekse konstruktioner, der udgør armeringen i byggeriet.

Færdigsvejst armering giver masser af fordele

Fra Hansson & Knudsens side er det betonformand Jan Birk Larsen, der sammen med sine kolleger står for hele in-situ-delen af byggeriet. ”Vi har et helt fantastisk samarbejde med Celsa,” siger han. ”Det er en kæmpe fordel for os, at vi kan få det hele færdigproduceret fra fabrikken. Alt ankommer på pladsen til tiden, og det er nummereret og klar til at montere. Det sparer os for en masse bøvl og gør det muligt for os at overholde nogle ret stramme tidsplaner.”

Cel_Thrige_sub2

Hele projektet, som skal afleveres i juli 2016, bygges midt i byen, omgivet af Odenses historiske bykerne. Det gør pladsforholdene snævre, og det betyder, at logistik og just-in-time levering på pladsen er af altafgørende betydning.

”Celsa leverer det hele klar til brug,” siger Jan Birk Larsen. ”Vi sparer en masse oplagringsplads, samtidig med at vi er trygge ved levering, kvalitet og tidsplaner – det kan ikke gøres meget bedre.”

Løsningsorienteret – også når det brænder på

Cel_losning_01Når kunderne ringer til Celsa Steel Service, er det ofte en af de tre erfarne medarbejdere Mads, Marianne eller Sussie i internt salg, de får i røret. Her sætter man ære i at reagere hurtigt og i at få løst problemerne i en fart – og så er det en fordel at være tæt på produktion og lager.

Mads Nielsen er leder af Celsas interne salgsafdeling, som består af ham selv og to erfarne salgsassistenter, Sussie Baumbach og Marianne Jakobsen. Det er disse tre, der tager imod ordrer, prioriterer og koordinerer med produktion og logistik. Alt dette foregår i tæt samarbejde med Celsas kørende konsulenter, som har deres gang hos kunderne ude på byggepladserne og elementfabrikkerne.

Evnen til at reagere hurtigt

Noget af det vigtigste for en intern salgsafdeling er evnen til at reagere hurtigt, omstille sig og tage ejerskab for den opgave, som kommer ind. Mads Nielsen fortæller, at de tre medarbejdere i afdelingen sætter en stor ære i at kunne gøre netop det: ”Vi tager opgaven på os, som om det var vores egen. Når en kunde ringer med et akut problem, skal der tit findes en løsning i en fart, så arbejdet ikke går i stå – og så er det op til os at sørge for en løsning nu og her i både vores produktion og logistik.”

Cel_losning_02

Mads forklarer, at det er en stor fordel, at Celsa Steel Service har alting samlet på ét sted. ”Vi har produktion, lager og logistik på samme adresse. Det betyder, at vi meget ofte kan løse udfordringen nu og her.”

Celsa tilbyder også afkaldslager for større byggesager, hvilket kan være en stor fordel og giver gode muligheder for at lave løsninger med svejst armering, Bamtec etc.

Ry for fleksibilitet

Sussie og Marianne supplerer: ”Vi har nok et ry for at være fleksible. Vi har masser af erfaring med branchen, og vi ved, hvor stor en forskel det kan gøre, hvis man lige lægger sig lidt ekstra i selen for at løse et problem med et par telefonopkald og lidt god vilje. Det kan nogle gange gøre en verden til forskel på en byggeplads, at der er nogen i den anden ende af røret, der ved, hvad de har med at gøre.”

Mads Nielsen fortsætter: ”Vi gør meget for at være tæt på kunderne, selv om meget jo foregår digitalt i dag. Nogle gange har vi kunder, der kommer og låner vores mødelokaler, hvis de skal holde et internt møde. Vi har faciliteterne og er placeret centralt. Det gør også, at kunderne får lejlighed til at komme ud og se produktionen og vores logistik – de ser armeringen blive produceret, og de ser den blive læsset på bilerne.

Når de har set, hvordan det foregår, bliver det lettere for dem, næste gang de skal bestille. Man må meget gerne komme til Ølstykke og hilse på,” siger han. ”Det gør også, at vi får sat et ansigt på, og det kan alt andet lige lette tingene, den dag det brænder på.”

QR – et specificeringsværktøj til armering

Cel_QR_01_shot

Celsa Steel Services QR-software er et online værktøj, hvor man kan specificere sin armering og undervejs følge med i leveringer og mængder. QR er nu tilgængeligt for alle vores kunder.

QR er et program, som er udviklet af Celsa-koncernen og som bliver brugt af alle nordiske Celsa-selskaber. QR gør det let at udarbejde bukkelister over armering ud fra CAD-tegninger.

Når en specifikation er lavet, kan man foretage bestilling direkte i programmet, og siden kan man løbende holde øje med ordrestatus, ligesom man kan få overblik over alle tidligere ordrer.

Nu er QR gjort tilgængeligt for alle vores kunder.

Cel_QR_01_man

Indbygget kontrol

QR er udviklet af armeringsspecialister til armeringsspecialister og er målrettet til det daglige arbejde med armering. Softwaren har indbygget kontrol, så man ikke kan komme til at specificere noget, der ikke kan produceres i virkeligheden – det gælder både net og bøjler. Det betyder, at man øjeblikkeligt får valideret specifikationen, så der aldrig er tvivl om, hvorvidt noget kan lade sig gøre i praksis.

Med QR kan du:

  • Oprette et ubegrænset antal projekter
  • Dele projekter med andre QR-brugere
  • Uploade dokumenter, der hører til projektet
  • Oprette lister over klippet og bukket armering
  • Oprette lister over specialnet og svejste kurve
  • Eksportere XML-filer og printe tegninger og styklister
  • Holde styr på leveringsstatus på alle ordrer
  • Få godt overblik over projektet med integreret farvemærkning
  • QR er integreret med Tekla Structures og vil senere også kunne understøtte integration med Revit.

Cel_QR_01_coup

Integration med Tekla

Via en add-on til Tekla kan QR hente armeringen direkte ind i Celsas produktion uden yderligere behandling. Det er desuden muligt at angive en farvekombination, hvis man ønsker, at armeringen skal markeres. Det gør sortering og indbygning på byggepladsen lettere.

Løbende udvikling og optimering

Et værktøj som QR er altid under udvikling, og Celsa investerer løbende i systemet, så vores kunder kan få endnu mere hjælp af programmet. I dag kan kunderne selv specificere og bestille armering, og senere vil kunderne også selv kunne ændre i leveringsdatoer og afkalde ordrer. Det vil også blive muligt at udarbejde projektlister, så man let kan opgøre mængder på bygningsdelsniveau.

Sådan får du adgang

Du skal bruge et login for at få adgang til QR – det kan du få ved at henvende dig til teknisk chef Johnny Enghoff pr. telefon på 47 16 00 41 eller pr. mail på johnny.enghoff@celsa-steelservice.com.