Celsa Steel Service har Danmarks grønneste armeringsstål

Celsa Steel Service mærker klart byggeindustriens øgede fokus på bæredygtigt byggeri. Med vores ståls grønne miljøprofil imødekommer vi landets større entreprenører, når de skal leve op til de strenge miljøkrav, der stilles til DGNB certificeret byggeri. DGNB byggeri vinder frem, og vil også i fremtiden skabe et øget behov for CO2 venlig armering. Det har Jern- og Maskinindustrien bragt en artikel om. Læs den her:

Gønt byggeri

Speedies® speeder armeringsprocessen op på Sct. Hans hospital

Den retspsykiatriske behandling i Region Hovedstaden tager et kvantespring, når hospitalets nye byggeri på i alt 20.700 kvm står færdig i Roskilde i 2021.

LM Byg A/S, der står for råhusentreprisen, har nemlig i forbindelse med udlægning af armeringen brugt de såkaldte Speedies®: patenterede afstandsholdere til armering. Afstandsholderne er en del af Celsa Steel Services tilbehørsprogram og er kendt for at effektivisere udlægningsprocesser på store byggerier markant.

Mens traditionelle afstandsholdere ”clipses” på armeringsnettet, udlægges Speedies® hurtigt på grunden med et enkelt specialværktøj, hvilket har effektiviseret armeringsopgaven på Sct hans hospital betydeligt.

Om Byggeriet

Byggeriet er projekteret af et totalrådgiverteam med KHR Architecture i spidsen, som vandt arkitektkonkurrencen tilbage i 2013. Nybyggeriet opføres som et kompakt og lavt byggeri, der trykker sig ned i det kuperede terræn ind mod Roskilde Fjord. Byggeriet er disponeret, så patienterne fra mange steder vil have udkig over fjorden eller til indre haverum.  Den nye retspsykiatri får plads til 126 patienter. Byggeriet udføres i fagentreprise og har en byggesum på 550 mio. kr.

LM Byg A/S vælger armering, der sparer Hvidovre Hospital for 40% CO2

Celsa Steel Hvidovre Hospital

I disse dage afleverer LM-Byg A/S råhusene til de to Vest-bygninger på ’Nyt Hvidovre Hospital’. Celsa Steel Service er strategisk partner og leverandør af 2200 tons EPD-deklareret armering til projektet, hvilket sparer miljøet for udledning af 682 CO2– en besparelse på over 40% i forhold til generelle, europæiske branchetal.

Celsa Steel Service har til projektet leveret flere typer armering, herunder store mængder armeringsnet, ’Klip & Buk’ samt ’Lagerjern’ på op til 15 meter. LM Byg A/S har ved udlægning af armeringen anvendt såkaldte ’Speedies’, tidsbesparende afstandsholdere fra vores tilbehørsprogram, hvilket har betydet at armeringen er lagt ud på rekordtid.

 

Effektiv proces

Råhusprojektet har været præget af en særdeles effektiv byggeledelse med ”just-in-time” leveringer af armeringen samt brug af Celsas digitale bestillingsprogram QR til dimensionering og bestilling af armering på store dele af projektet. Det har samlet set bidraget til en særdeles effektiv proces. Desuden har man i byggeledelsen hos LM Byg A/S arbejdet med tillidsbaseret LEAN og tidlig inddragelse af håndværkere i byggeprocessen for at minimere eventuelle fejl.

Trods aflevering af råhusene fortsætter arbejdet på den store byggeplads, da LM Byg A/S fortsat har 70 mand fuldt beskæftigede med opførelsen af projektets Etape 2 (NØ og SØ) og Etape 3, som er lave bygninger, der skal forbinde de nye bygninger med det eksisterende hospital.

”En kombination af digital bestilling af armeringen og effektivt armeringstilbehør har optimeret armeringsprojektet betydeligt – ikke mindst grundet byggeriets størrelse. At vi oven i købet scorer gode point på CO2 regnskabet er helt fantastisk, og i tråd med vores målsætning om at tænke bæredygtige materialer ind i vores løsning af opgaverne. Bæredygtigt stål er en vigtig bevæggrund for vores strategiske partnerskab med Celsa.”,udtaler Jesper Damkjær Nørrelund, projektleder i LM Byg A/S.

Læs artikelen i Licitationen her.

Celsa Steel Service satser strategisk på DGNB

Når Green building Council Denmark fortæller, at bæredygtighedsordningen DGNB er ved at vinde indpas hos de kommunale bygherrer, kommer det ikke bag på Celsa Steel Service.
Det er faktisk en del af vores strategi at levere CO2 venlig armering til byggeprojekter i hele landet. 

“Med vores EPD deklaration, dokumenterer vi at der er forskel på stål. De kommunale bygherrers øgede interesse for DGNB certificeret byggeri, sætter nyt fokus på materialevalg i byggeriet.
Stadig i det små – men tendensen er klar”, siger Søren Kilmose, direktør for Celsa Steel Service i Danmark.
Han fortæller, at produkternes CO2 venlige profil helt naturligt kommer i fokus, når entreprenørerne skal leve op til de strenge miljøkrav, der stilles i DGNB certificeret byggeri.

“Vi oplever jo allerede at flere af de store entreprenører, som vi har indgået strategiske partnerskaber med, har ønsket at sætte sig i førersædet indenfor området. De har set udviklingen og vil være på forkant med den.
Lige nu er det prisen der tæller, men med øget efterspørgsel på DGNB byggerier, vil markedet i fremtiden se anderledes ud”, siger han.

Celsa Steel Service har derfor sat strategisk fokus på at blive førende indenfor armeringsløsninger til det stigende antal DGNB byggerier.

“Vi kan ikke redde verden, men vi kan gøre vores til, at det enkelte byggeprojekt får en stærkere miljøprofil og dermed give et markant bidrag til at vi bl.a. når de nationale mål for CO2 udledning.
Vores første skridt er at formidle de CO2 besparelser, som Celsa Steel Service bidrager til på det enkelte byggeri. Vi arbejder allerede tæt sammen med entreprenørerne, som med vores armering kan nedbringe CO2 udledningen på det enkelte byggeri markant.
Men med den øgede interesse fra de kommunale bygherrer, er det et spørgsmål om tid, før DGNB vil blive en game changer indenfor offentligt byggeri, spår Søren Kilemose.

Celsa Steel Service er 100 % ejet af Celsa Group, Europas største armeringsproducent som har eget jernværk i Norge. Værket anvender udelukkende genbrugsstål og håndterer ca. 60% af Norges metalskrot.
Det drives på CO2 neutral el fra eget vandkraftværk og er bygget til at oparbejde metalskrot til rent jern, hvilket er væsentligt mindre energikrævende end traditionel forædling af jernmalm.
Værket har et avanceret sorteringsanlæg, der sikrer et meget rent slutprodukt. I bestræbelserne på at reducere miljøbelastningen, er det nemlig lykkedes Celsa at opsamle mere end 96 % af dioxiner og 90 % af kviksølv fra oparbejdning af det genbrugte stål. Dertil kommer at reducere udledningen af luftbårne emissioner med over 50%.

Se artiklen i Dagens Byggeri her

De første sekantkurve fra ny svejserobot nedsænkes i det indre København

Ny Østergade4, Kbh K
Ny Østergade4, Kbh K
Ny Østergade3, Kbh K
Ny Østergade, Kbh K

De første sekantkurve fra vores nye svejserobot nedsænkes nu på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade i hjertet af indre København.

CG Jensen er entreprenør på projektet og har valgt sekantløsningen grundet byggeriets tætte placering op ad historiske bygninger. Netop byggeriets placering er afgørende for, at CG Jensen har valgt en løsning med borede sekantpælevægge, hvor armering i form af sekantkurve, nedsænkes i forborede huller i grunden, som derefter udstøbes. Herved undgås de rystelser, som ellers vil kunne skade de omkringliggende bygninger. Byggegrunden, der har stået ubebygget siden 1960, kommer til at rumme butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå.

Til projektet har CG Jensen sparet 52 ton CO2 ved at benytte Celsa Steel Service som leverandør.

Orden til Ny Østergade er den første levering fra vores nye svejserobot, som for nylig blev indviet i vores nye produktionshal på Havremarken i Ølstykke.

Se artiklen i Building Supply her.

Sekantkurve fra ny Celsa robot til det indre København

Sekantpæle fra Celsa

Første større ordre til Celsas netop indviede produktions-robot bliver dobbeltsvejste sekantkurve til nedstøbning på en kendt, men snæver hjørnegrund i indre København.

CG Jensen er gået i gang med at forberede grunden til en ny bygning mellem de fredede ejendomme på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade i hjertet af indre København. Byggepladsen har stået ubebygget siden 1960, men skal nu bebygges med i alt 3.700 m2, som kommer til at rumme butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå.

Sekantkurvene, der skal gøre det muligt at bygge nyt i et gammelt område som er yderst følsomt for rystelser, produceres på det helt nye robotanlæg, som for nylig blev indviet i vores nye faciliteter på Havremarken i Ølstykke.

Netop byggeriets placering tæt op ad historiske bygninger i det indre København er afgørende for at entreprenøren CG Jensen har valgt en løsning med borede sekantpælevægge, hvor armering i form af robotfremstillede sekantkurve, nedsænkes i forborede huller i grunden, og som derefter udstøbes. Herved undgås de rystelser og støjgener, som en nedrammet eller presset løsning uundgåeligt vil medføre, og som potentielt både kan skade bygninger i nærheden, og være til alvorlig gene for omkringboende.

Da der er meget begrænset plads til oplag på byggepladsen, leveres de præfabrikerede sekantkurve i takt med, at CG Jensens arbejde på byggepladsen skrider frem.

Se artiklen i mediet Byggeri nr. 9/2018, betonsektionen her

Sekantpæle fra Celsa

Åbent Hus arrangement hos Celsa Steel Service den 22/8

Den nye svejserobot indvies ved et Åbent Hus arrangement hos Celsa Steel Service den 22/8 i Ølstykke. Vi glæder os til at se jer til en rundvisning på fabrikken, gode taler og lidt godt til ganen. Se invitationen her:

 

Celsa Steel service investerer i ny robotteknologi

En ny svejserobot vil øge fabrikkens kapacitet og leveringsevne af armeringskurve til sekantpæle.

Celsa Steel Service har netop investeret i avanceret robotteknologi, som skal positionere virksomheden som førende leverandør af dobbeltsvejste armeringskurve til sekant-løsninger til fordel for entreprenørerne og deres kunder.

Byggeriet eksploderer i København, ikke mindst i hovedstadens tidligere havneområder. Men det meget tætte byggeri i kombination med en ekstrem kalkholdig undergrund, kan give udfordringer i forhold til pilotering. Den ellers så almindelige nedbankning af pæle eller spuns kan på grund af de hårde lag påvirke nærtliggende bygninger. Det har øget interessen for fundering med sekantpæle, funderingspæle, som in-situ støbes i borede huller.

Den nye svejserobot, som i øjeblikket monteres af teknikere fra den italienske leverandør i Ølstykke, er for Celsa Steel Service en del af en større investering i produktionsoptimering, der øger fabrikkens kapacitet, og leveringsevne indenfor kompleks armering. Aktuelt er fabrikken ved at flytte ind i 2 nærliggende haller, 300 meter fra den nuværende fabrik. Den ene hal skal huse den nye svejserobot. Den anden hal vil skabe markant bedre rammer for den i forvejen store produktion af håndsvejste løsninger.

”Vores investering i den nye robot er en del af en større plan, som gør at Celsa Steel Service dækker et væsentligt bredere felt af entreprenørernes efterspørgsel. Med robotten vil vi øge vores kapacitet markant, så vi fremover dagligt kan producere 12 gange så mange sekantkurve, som før. Det optimerer vores produktionsprocesser og styrker vores konkurrenceevne – til fordel for både entreprenørerne og deres kunder”, siger Søren Kilmose, Celsa Steel Service.

Den nye svejserobot indvies ved et Åbent Hus arrangement hos Celsa Steel Service den 22/8 i Ølstykke.

svejserobot

Celsa Steel service udvider med nye produktionsfaciliteter

På bare 5 år har Celsa Steel Service fordoblet sin produktion af armering på fabrikken i Ølstykke. Vi har derfor i længere tid arbejdet på at udvide fabrikkens produktionsfaciliteter og har nu fået mulighed for at flytte ind i 2 eksisterende haller, beliggende på Havremarken, 300 meter fra fabrikken på Frodebjergvej.

På matriklen ligger 2 haller, som vi i øjeblikket er ved at klargøre til indflytning.

I den ene hal er vi i gang med at installere en ny svejserobot, der skal optimere fabrikkens produktion af kurve til sekantpæle, mens den anden vil skabe markant bedre rammer for vores store produktion af håndsvejste løsninger.

Hallerne klargøres i øjeblikket til indflytning og vil blive indviet til August.

3D visualisering kvalitetssikrer komplekst broprojekt i København

Celsa Steel Service leverer armering til Alfred Nobels bro mellem Teglholmen og Enghave Brygge i København. Armeringsteknisk er Alfred Nobels Bro spektakulær, og i en klasse helt for sig selv.

Alfred Nobels bro over Frederiksholmløbet er tegnet af COBE Arkitekter, og skal forbinde Teglholmen og Enghave Brygge i et område, der er i eksplosiv udvikling. Broen skal skabe et rekreativt byrum, bl.a. med en meget lang bænk i hele broens længde, og byder i det hele taget på nogle usædvanlige byggetekniske løsninger.

Da broen er meget bred, og får et stort udhæng på midten, får den ikke samme tværsnit i hele sin længde. Det gør armeringen, som Celsa Steel Service leverer, meget kompleks. Leveringen består af svejste kantbjælker, kabelstole og forskydningsbjælker, som bliver præfabrikeret på vores fabrik i Ølstykke.

Grundet broens avancerede form er en stor del af konstruktionens armeringselementer unikke. Derfor projekteres og visualiseres armeringen i 3D i vores tekniske afdeling, inden produktionen igangsættes. Herved sikres fuldt overblik over den komplekse konstruktions mange delelementer, og risikoen for tidskrævende og dyre fejl reduceres betragteligt.

”I sager med høj kompleksitet som denne giver Celsas 3D-visualisering overblik, og sikrer effektiv kommunikation omkring armeringsprojektet,” fortæller Michael Pinderup Nielsen, projektchef i ARKIL A/S, som er hovedentreprenør på byggeriet.

Hos Celsa oplever vi stadig større interesse for 3D-projektering og visualisering i komplekse armeringsprojekter.

”Når man kan overskue og forstå konstruktionen til fulde, kan vi optimere armeringsprojektet og sikre mod ubehagelige overraskelser på byggepladsen. Det sparer både tid og penge hos entreprenøren,” fortæller Peter G. Lindbæk, Celsa Steel Service.

Betonen spændes op

Den 89 meter lange, og 18 meter brede bro bygges som fast bro, som ikke kan åbnes. Broen bliver opdelt i to vognbaner til biltrafik med fortov og cykelstier i begge retninger.

Det har været vigtigt for arkitekterne hos COBE at broen får et let udtryk, hvorfor dækket udføres som en pladsstøbt, efterspændt, konstruktion med lav konstruktionshøjde.

Spændbeton-specialisten CCL Scandinavia står for efterspænding af broens dæk, hvor stål-liner i indstøbte føringsrør, efter endt udstøbning, spændes op med kraftige donkrafte.

Når Alfred Nobels Bro åbnes for publikum senere i 2018, er den i første omgang en fodgængerbro. Samtidigt skal den udfylde rollen som byrum og samlingssted. Først når områdets metrostation indvies i 2023, åbnes broen også for biler.

LM Byg indgår koncernaftale med Celsa Steel Service

Celsa Steel Service overtager fremover ansvaret for stålleveringer til råhus-specialisten LM Byg A/S.

Celsa bliver ny foretrukken leverandør af armeringsstål til LM Byg. Celsas dokumenteret grønne profil og digitale projekteringsværktøj QR, er blandt hovedårsagerne til partneraftalen. Samarbejdet med LM Byg er en del af den partnerstrategi, som skal bringe Celsa Steel Service tættere på sine kunder.

Via det web-baserede QR-projekteringsværktøj kan Celsa levere armering direkte fra LM Bygs egne 3D-modeller.

I aftalen ligger også, at Celsa kalkulerer og leverer alt nødvendigt tilbehør, afstemt til det aktuelle projekt, sammen med armeringen. LM Byg A/S kan herved holde fokus på sin primære opgave, uden at skulle bruge ressourcer på at projektere, bestille og lagerføre smådele af plast.

”Det giver god mening at indgå i et partnerskab mellem to specialiserede virksomheder, som har en ikke uvæsentlig omsætning indenfor råhusbyggeri. Ikke mindst fordi begge firmaer i høj grad anvender tidens digitale værktøjer,” siger sektionsdirektør i LM Byg, Claus Gade.

Celsa Steel Service laver koncernaftale med Per Aarsleff A/S

Celsa Steel Services dokumenteret grønne profil og vores digitale QR-platform ligger til grund for ny koncernaftale mellem entreprenørfirmaet Per Aarsleff og Celsa Steel Service.

Per Aarsleff og Celsa Steel Service har indgået ny koncernaftale. Aftalen sikrer fremtidig levering af armeringsjern fra vores stålværk som er et af de mest moderne og miljøvenlige stålværker i Europa. Aftalen omfatter årlig levering af 10-14.000 tons klip- og buk-armering og armeringsnet, hvortil kommer diverse håndsvejst specialarmering.

Celsa Steel Services moderne stålværk i Mo i Rana producerer udelukkende på basis af genbrugt stål. Værket håndterer i dag omkring 60 % af Norges metalaffald og drives udelukkende på el fra vandkraft. Der er tillige gjort en stor indsats for at dokumentere, opsamle og håndtere uønskede reststoffer og udledninger fra produktionen. Vores stålværk har, som en af de absolut første i sværindustrien, ladet udarbejde en “EPD” (Environmental Product Declaration), som i detaljer dokumenterer de miljømæssige aspekter omkring materialeoprindelse, fremstillingsprocesser og logistik.

Bag koncernaftalen ligger også et velskruet samarbejde, hvor Per Aarsleffs ordring af armeringsløsninger foregår digitalt, direkte gennem vores web-baserede projekterings-værktøj “QR”. Programmet stilles gratis til rådighed og Per Aarsleff har været first mover på brugen af platformen. Via QR producerer Celsa Steel Service den specificerede armering direkte fra Aarsleffs egne 3D-modelleringer, og sparer dermed den manuelle beregning af klip- og bukke-lister, som ellers har været praksis.

Celsa Steel Service giver ny bro markant CO2-besparelse

Til den nye Alfred Nobels bro i København, leverer vi mere end 200 tons armering, hvoraf ca. 15 tons vil være omhyggeligt håndsvejst armering. Armeringen fra Celsa Steel Service vil alene spare miljøet for 136 tons CO2 udledning.

Vurderingen af CO2 besparelsen hviler på en EPD-deklaration, som dokumenterer fremstillingsprocessen med både energiforbrug, udledning af affaldsstoffer og sågar transport fra jernværket i Mo i Rana i Norge. Deklarationen gør det således muligt at vurdere produktets miljøbelastning temmelig præcist. Regnestykket er baseret på en sammenligning med middelværdier for traditionelt fremstillet armering fra europæiske værker.

Armeringens markante CO2-profil spores tilbage til vores jernværk i Mo i Rana, som drives udelukkende på el fra CO2-neutral vandkraft og med en produktion, der er baseret på genbrug. Med armeringsjernets gunstige CO2-profil passer Alfred Nobels bro derfor perfekt ind i Københavns Kommunes ambitiøse plan om at være CO2-neutral i år 2020.

Den københavnske arkitekttegnestue COBE har tænkt og designet den 90 m. lange bro til at blive et nyt og spændende samlingspunkt for Sydhavnens nye kvarterer. Et centralt element i broens design er en 60 m. lang solbænk, som vil slænge sig hen over broen, når den åbnes for gående og cyklende i løbet af 2018. Først i 2023 vil broen blive åbnet for biler, når den nye Metro-station Enghave Brygge, står færdig.

Læs mere om projektet her:

Nyansættelser hos Celsa Steel

Celsa Steel Service ansætter endnu en teknisk rådgiver og en kommerciel produktchef. Begge skal arbejde på fabrikken i Ølstykke, hvor de får 80 kompetente kollegaer.

Helle Lone Henriksen bliver den nye tekniske rådgiver, som skal styrke rådgivning, projektering og specificering af armeringsløsninger af varierende kompleksitet til nogle af Danmarks største byggeprojekter.

Til strategisk, taktisk og operationel udvikling af nyt forretningsområde ansættes også Rune Lind Christensen, som ny kommerciel produktchef, der selvstændigt skal udvikle forretningens afsætningsstrategi indenfor inden for armeringstilbehør, til danske entreprenører og betonvarefabrikker.

Læs mere her

Markant vækst indenfor armering til boligbyggeri

Minusvækst hos anlægsentreprenører har sænket behovet for armering, mens efterspørgslen til boligbyggeriet, som er i markant vækst, til gengæld er stærkt stigende. Det kan mærkes hos Celsa Steel Service, hvor levering af armering til de store jyske motorvejsprojekter og infrastrukturprojekter er aftaget markant til fordel for boligbyggeriet, især i København.

I Licitationen den 21. november fortæller Direktør Søren Kilmose om skiftet i efterspørgslen på armering:

“Vores produktion er gået fra at være store kraftige konstruktioner til i stedet at være mindre og langt mere komplekse konstruktioner. Samtidig skal vi kunne levere hurtigere i takt med at byggeriet tager form. Det betyder, at vi altid skal holde vores produktionsapparat i gang, så vi kan være klar til at levere på ganske få dage. ”

Skiftet til boligbyggeri stiller også nye krav til logistikken, idet Celsa skal være i stand til at levere hurtigt og direkte fra produktionen. I den forbindelse har digitalisering i form af brugen af programmet QR vist sig at være en stor fordel, fx ved større komplekse boligbyggerier.

Ifølge Danmarks statistik har byggeentreprenørerne oplevet en øget omsætning på 12,2 procent i årets første 3 kvartaler mens anlægsbranchen har haft en negativ vækst på minus 0,4 %

Læs mere om QR her

CO2 venlig armering til grønt luksusbilhus

Byggeriet af 5.000 kvadratmeter bilhus til luksusbiler fra Ferrari og Maserati er godt i gang i Lyngby. Bilhuset hedder Formula House og opføres af CG Jensen. Celsa Steel Service leverer det CO2 venlige armeringsstål, hvilket understøtter den grønne vision bag det nye eksklusive bilhus.

Den 100% skrotbaserede armering kommer nemlig fra Norges største recycling virksomhed og er produceret under forhold, hvor udledning af kviksølv og dioxin er reduceret med over 95%. Ved at forvarme skrottet inden smeltning er energiforbruget reduceret med ca. 17% og der anvendes forureningsfri vandkraft, ligesom 20% af energiforbruget af overskudsvarme dækkes fra nærliggende industrier.

Formula House er tegnet af Årstiderne Arkitekter med stramme krav fra den italienske bilkoncerns designmanual. Resultatet bliver et imponerende bilhus, der bl.a skal præsentere Lukusmærkernes nyeste hybridbiler.

Læs mere om projektet her

1.000 tons tilpasset armering til Hvidovre Hospital

Celsa Steel Service leverer 1.000 tons specialfremstillet armering til udvidelsen af Hvidovre Hospital. Vi samarbejder med LM Byg A/S, som har råhusentreprisen, om at levere armeringen præcis, når den skal bruges for at spare tid og plads på byggepladsen.

Det meste af rullearmeringen producerer og svejser vi helt individuelt og tilpasset til behovene i projektet. Fordi vi hele tiden har tæt kontakt til LM Byg, kan vi sørge for at levere hver sending armering på det tidspunkt, hvor entreprenøren er klar til at få det rullet ud.

Den nye hospitalsfløj ved Holbæk-motorvejen bliver på knap 32.000 kvadratmeter.

Læs mere i artiklen her

Store ordrer til det nye Grønttorvet

Celsa Steel Service leverer armeringsstål til et af Københavns største og mest fashionable byggerier, Grønttorvet. A. K. Byg ApS udfører fundamentarbejdet som projekteres løbende. De udfører selv bukkelister og specifikationer til Celsa Steel Service, som gennem daglige leverancer sikrer byggeriets fremdrift.

Byggeriet er fordelt på 19 byggefelter, så IngCon A/S, der står for den overordnede beregning, tegningsudarbejdelse og projektledelse, har nok at se til.

Vi kommer til at levere meget store mængder færdigbukket og –klippet armeringsstål før det 230.000 m2 store byggeri er færdigt.

Læs mere i artiklen her

Celsa Steel Service sponsorerer festival for arkitektstuderende

Celsa Steel Service støttede de arkitektstuderendes festival EASA med 370 kg stål.

Normalt bruges armeringsjern til at armere fundamenter til store og – ikke mindst – holdbare byggerier. Men Celsa Steel Service leverede denne sommer 370 kg ameringsjern til et projekt, som netop skulle være skrøbeligt, i bevægelse og lige til at gå igennem.

Det europæiske netværk af arkitektstuderende, EASA, afholdt årets festival under temaet gæstfrihed. En del af programmet var, at deltagerne skulle opføre en synlig, men “gæstfri” grænse i værtsbyen Fredericia. De 370 kg 12 mm ameringsjern blev svejset sammen til 100 porte. Hver port var så let, at den kun blev holdt oppe af fire tynde snore. På den hang et gennemsigtigt forhæng.

Find mere information om festivalen her

Specialarmering til KB-Hallen

Einar Kornerup genopbygger i øjeblikket KB-Hallen. Bygningens konstruktion inkluderer fem gigantiske stålbuer med et frit spænd på 40 meter. Den specielle konstruktion opføres med en teknik, man typisk bruger ved opførelse af broer.

30 tons svejste kurve bliver fragtet til Frederiksberg med særtransport, hvor entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, arbejder på den nye KB-Hallen. Celsa Steel Service leverer 10 gigantiske svejste kurve på over 3 tons stykket, som transporteres med følgebil fra Ølstykke til byggepladsen på Frederiksberg.

Einar Kornerup har valgt at overdrage opgaven at beregne og designe den specielle stålarmering til den komplekse fundering hos Celsa Steel Service. En vigtig del af Celsa Steel Services leverance er en entydig farvekodning af de leverede delelementer, som letter montering og minimerer risikoen for monteringsfejl på byggepladsen.

KB Hallen er konstrueret med fem gigantiske stålbuer med frie spænd på hele 40 meter i kombination med en afstand mellem buerne på op til 13 meter. En konstruktion som ofte anvendes ved bygning af broer.

Læs artiklen her

Celsa-stål til Carlsberg-byen

Carlsbergs koncernadministration får snart nyt hovedkontor, og det opføres i Carlsberg-byen i København. Celsa Steel Service leverer 1.000 ton armeringsstål til det nye kontorkompleks, som Per Aarsleff har hovedentreprisen på.

”Carlsberg-byen er et centralt byudviklingsprojekt i København. Projektets størrelse gør det ikke mindre interessant som reference, og det passer perfekt til vores set up, hvor Aarsleff selv kan ordre stålet via vores digitale værktøj QR,” lyder det fra Søren Kilmose, Celsa Steel Service.

Læs mere i artiklen her

Digitalt armeringsstål til Aarsleff-projekt

Byggeoptimering er i fokus hos Per Aarsleff A/S, når et nyt stort byggeprojekt starter i Kastrup.

Derfor anvendes det digitale QR-værktøj til bestilling af armeringsstålet. Det letter processen betydeligt ved ordreafgivelse og i byggeprocessen. ”Med Celcas QR-værktøj er vi 100 % sikre på, at vi får leveret præcis det, vi har bestilt,” siger Kristian Skadhede, der er VDC-koordinator hos Aarsleff.

Foruden muligheden for selv at bestille armeringsstålet, giver QR også overblik over ordrehistorikken, hvilket minimerer menneskelige fejl.

Læs mere i artiklen hos Dagens Byggeri

Læs mere om Celsas QR-program her