Til den nye Alfred Nobels bro i København, leverer vi mere end 200 tons armering, hvoraf ca. 15 tons vil være omhyggeligt håndsvejst armering. Armeringen fra Celsa Steel Service vil alene spare miljøet for 136 tons CO2 udledning.

Vurderingen af CO2 besparelsen hviler på en EPD-deklaration, som dokumenterer fremstillingsprocessen med både energiforbrug, udledning af affaldsstoffer og sågar transport fra jernværket i Mo i Rana i Norge. Deklarationen gør det således muligt at vurdere produktets miljøbelastning temmelig præcist. Regnestykket er baseret på en sammenligning med middelværdier for traditionelt fremstillet armering fra europæiske værker.

Armeringens markante CO2-profil spores tilbage til vores jernværk i Mo i Rana, som drives udelukkende på el fra CO2-neutral vandkraft og med en produktion, der er baseret på genbrug. Med armeringsjernets gunstige CO2-profil passer Alfred Nobels bro derfor perfekt ind i Københavns Kommunes ambitiøse plan om at være CO2-neutral i år 2020.

Den københavnske arkitekttegnestue COBE har tænkt og designet den 90 m. lange bro til at blive et nyt og spændende samlingspunkt for Sydhavnens nye kvarterer. Et centralt element i broens design er en 60 m. lang solbænk, som vil slænge sig hen over broen, når den åbnes for gående og cyklende i løbet af 2018. Først i 2023 vil broen blive åbnet for biler, når den nye Metro-station Enghave Brygge, står færdig.

Læs mere om projektet her:

Recommended Posts