Celsa Steel Services dokumenteret grønne profil og vores digitale QR-platform ligger til grund for ny koncernaftale mellem entreprenørfirmaet Per Aarsleff og Celsa Steel Service.

Per Aarsleff og Celsa Steel Service har indgået ny koncernaftale. Aftalen sikrer fremtidig levering af armeringsjern fra vores stålværk som er et af de mest moderne og miljøvenlige stålværker i Europa. Aftalen omfatter årlig levering af 10-14.000 tons klip- og buk-armering og armeringsnet, hvortil kommer diverse håndsvejst specialarmering.

Celsa Steel Services moderne stålværk i Mo i Rana producerer udelukkende på basis af genbrugt stål. Værket håndterer i dag omkring 60 % af Norges metalaffald og drives udelukkende på el fra vandkraft. Der er tillige gjort en stor indsats for at dokumentere, opsamle og håndtere uønskede reststoffer og udledninger fra produktionen. Vores stålværk har, som en af de absolut første i sværindustrien, ladet udarbejde en “EPD” (Environmental Product Declaration), som i detaljer dokumenterer de miljømæssige aspekter omkring materialeoprindelse, fremstillingsprocesser og logistik.

Bag koncernaftalen ligger også et velskruet samarbejde, hvor Per Aarsleffs ordring af armeringsløsninger foregår digitalt, direkte gennem vores web-baserede projekterings-værktøj “QR”. Programmet stilles gratis til rådighed og Per Aarsleff har været first mover på brugen af platformen. Via QR producerer Celsa Steel Service den specificerede armering direkte fra Aarsleffs egne 3D-modelleringer, og sparer dermed den manuelle beregning af klip- og bukke-lister, som ellers har været praksis.

Recommended Posts