Når Green building Council Denmark fortæller, at bæredygtighedsordningen DGNB er ved at vinde indpas hos de kommunale bygherrer, kommer det ikke bag på Celsa Steel Service.
Det er faktisk en del af vores strategi at levere CO2 venlig armering til byggeprojekter i hele landet. 

“Med vores EPD deklaration, dokumenterer vi at der er forskel på stål. De kommunale bygherrers øgede interesse for DGNB certificeret byggeri, sætter nyt fokus på materialevalg i byggeriet.
Stadig i det små – men tendensen er klar”, siger Søren Kilmose, direktør for Celsa Steel Service i Danmark.
Han fortæller, at produkternes CO2 venlige profil helt naturligt kommer i fokus, når entreprenørerne skal leve op til de strenge miljøkrav, der stilles i DGNB certificeret byggeri.

“Vi oplever jo allerede at flere af de store entreprenører, som vi har indgået strategiske partnerskaber med, har ønsket at sætte sig i førersædet indenfor området. De har set udviklingen og vil være på forkant med den.
Lige nu er det prisen der tæller, men med øget efterspørgsel på DGNB byggerier, vil markedet i fremtiden se anderledes ud”, siger han.

Celsa Steel Service har derfor sat strategisk fokus på at blive førende indenfor armeringsløsninger til det stigende antal DGNB byggerier.

“Vi kan ikke redde verden, men vi kan gøre vores til, at det enkelte byggeprojekt får en stærkere miljøprofil og dermed give et markant bidrag til at vi bl.a. når de nationale mål for CO2 udledning.
Vores første skridt er at formidle de CO2 besparelser, som Celsa Steel Service bidrager til på det enkelte byggeri. Vi arbejder allerede tæt sammen med entreprenørerne, som med vores armering kan nedbringe CO2 udledningen på det enkelte byggeri markant.
Men med den øgede interesse fra de kommunale bygherrer, er det et spørgsmål om tid, før DGNB vil blive en game changer indenfor offentligt byggeri, spår Søren Kilemose.

Celsa Steel Service er 100 % ejet af Celsa Group, Europas største armeringsproducent som har eget jernværk i Norge. Værket anvender udelukkende genbrugsstål og håndterer ca. 60% af Norges metalskrot.
Det drives på CO2 neutral el fra eget vandkraftværk og er bygget til at oparbejde metalskrot til rent jern, hvilket er væsentligt mindre energikrævende end traditionel forædling af jernmalm.
Værket har et avanceret sorteringsanlæg, der sikrer et meget rent slutprodukt. I bestræbelserne på at reducere miljøbelastningen, er det nemlig lykkedes Celsa at opsamle mere end 96 % af dioxiner og 90 % af kviksølv fra oparbejdning af det genbrugte stål. Dertil kommer at reducere udledningen af luftbårne emissioner med over 50%.

Se artiklen i Dagens Byggeri her

Recommended Posts