ISO-certifikater

DS/ISO 9001:2015

Celsa Steel Service A/S er kvalitetscertificeret efter DS/ISO 9001:2015. Vores fokus er således kontinuerligt at skabe tilfredse kunder ved at levere produkter af høj kvalitet og med en høj leveringssikkerhed. DK | EN

ISO 14001:2015

Vi er endvidere certificeret i miljøledelse efter ISO 14001:2015. Dette betyder, at vi arbejder med at reducere de miljøpåvirkninger, som er forbundet med driften af virksomheden.

Vi har i vores miljøpolitik angivet de faktorer, som giver den største miljøpåvirkning og det er her vi lægger vores primære indsats. Vi stræber efter at vore kunder og offentligheden vil opleve os som et ansvarligt foretagende, som hele tiden arbejder for et bedre miljø.

ISO14021

Vi har fået papir på sporbarheden på vores armeringsstål, ligesom du her får dokumentation for, at vores stål er lavet af 100% re-cirkuleret skrot.

Produktcertifikater

Armering fra Celsa produceres og leveres i overensstemmelse med Eurocode 2, DS/EN 1992-1-1.

Armeringen er certificeret i henhold til DS/EN 10080, og kan klassificeres som Y-stål i henhold til DS/INF 165.

03_02

Bøjler

6-16 mm udrettet fra coil
For 10-32 mm bøjler klippet og bukket af stænger, anvendes certifikat for tilsvarende stænger.

Svejste armeringskurve og -bjælker

Armeringsprodukter som stang, coil, udrettet coil (bøjler) og svejste net er omfattet af armeringsstandarden DS/EN 10080.

I henhold det nationale anneks til Eurocode 2 skal disse produkter være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Armering, der er hæftesvejst, er ikke omfattet DS/EN 10080.

Der er således ikke krav om at hæftesvejst armering er certificeret, og der er heller ikke i DS/EN 10080 angivet på hvilken måde, man i så fald skulle foretage prøveudtagning etc.

Eurocode 2 angiver at svejsning skal foretages i overensstemmelse DS/EN ISO 17660.

Denne standard er en anderledes end DS/EN 10080, da den i langt højere grad stiller krav til, hvordan man internt i produktion styrer processen.

Der er ikke krav om svejserne har svejsecertifikater.

* Uddrag af Nationalt anneks: DS/EN 1992-1-1 DK NA 2013:
“Armeringens udsvingsstyrke, udtrykt ved udmattelsesegenskaber, skal dokumenteres. For coils i udrettet tilstand og hæftesvejst armering til konstruktioner, hvor armeringen overvejende påvirkes af statisk last, er producentens(stålværkets, red.) dokumentation tilstrækkelig”