Startsiden » Produktcertifikater

Produktcertifikater

 

Certifikater for ISO 9001, ISO 14001 og DS/OHSAS 18001 findes her.

Armering fra Celsa produceres og leveres i overensstemmelse med Eurocode 2, DS/EN 1992-1-1.

Armeringen er certificeret i henhold til DS/EN 10080, og kan klassificeres som Y-stål i henhold til DS/INF 165.

03_01Stænger
6-8 mm stænger udrettet fra coil, produceret i Mo
10-32 mm stænger, produceret i Mo
6-12 mm stænger udrettet fra coil, produceret i Ølstykke (Udsvingsstyrke er ikke deklareret*)

Certifikaterne fra værket i Mo er på grund af administrativ forsinkelse, blevet forlænget. For den fortsatte gyldighed henvises til Dancerts hjemmeside. Vælg “Armeringsstål” og find Celsa Armeringsstål AS på listen.

 

boejlemaskineBøjler
6-16 mm udrettet fra coil
For 10-32 mm bøjler klippet og bukket af stænger, anvendes certifikat for tilsvarende stænger

 

01_03Net
Net produceret i Ølstykke
Net produceret i Halmstad
Net produceret i Mo i Rana
Bamtec rullenet produceret i Ølstykke

 

 

01_02Coils
6-16 mm vildtviklede coils
6-12 mm omspolede coils

 

Svejste armeringskurve og -bjælker
Armeringsprodukter som stang, coil, udrettet coil (bøjler) og svejste net er omfattet af armeringsstandarden DS/EN 10080.

I henhold det nationale anneks til Eurocode 2 skal disse produkter være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Armering, der er hæftesvejst, er ikke omfattet DS/EN 10080.

Der er således ikke krav om at hæftesvejst armering er certificeret, og der er heller ikke i DS/EN 10080 angivet på hvilken måde, man i så fald skulle foretage prøveudtagning etc.

Eurocode 2 angiver at svejsning skal foretages i overensstemmelse DS/EN ISO 17660.

Denne standard er en anderledes end DS/EN 10080, da den i langt højere grad stiller krav til, hvordan man internt i produktion styrer processen.

Der er ikke krav om svejserne har svejsecertifikater.

 

* Uddrag af Nationalt anneks: DS/EN 1992-1-1 DK NA 2013:
“Armeringens udsvingsstyrke, udtrykt ved udmattelsesegenskaber, skal dokumenteres. For coils i udrettet tilstand og hæftesvejst armering til konstruktioner, hvor armeringen overvejende påvirkes af statisk last, er producentens(stålværkets, red.) dokumentation tilstrækkelig”