Hvad er dæklag?

Dæklaget er afstanden mellem betonens yderside og armeringen. Betonens overfalde nedbrydes med tiden. Derfor skal dæklaget være tilstrækkeligt tykt for at kunne beskytte armeringen mod korrosion eller brand. Tykkelsen på dæklaget skal være angivet på konstruktionstegningerne / bygningsdelsbeskrivelsen.

Hvor tykt skal dæklaget være?

 • Tykkelsen på dæklaget afgøres af flere faktorer:
 • Ønsket slidstyrke
 • Karbonatisering af betonen
 • Betonkvalitet
 • Eksponeringsklasse (miljøpåvirkning fra omgivelserne)
Typisk betonkonstruktion – Dobbeltarmeret bundplade med plast AL-lister i bunden, nedre armeringsnet, A-stol (rød) og øvre armeringsnet. Dæklaget er markeret med grøn.
Karbonatisering

Karbonatisering

Under fremstilling af cement frigøres kuldioxid. Denne proces vendes om i den færdige beton – kuldioxid trænger da ind i betonen og reagerer med kalken. Betonen tager altså den del af kuldioxiden, som blev afgivet ved cementfremstillingen. Dette indebærer at betonens PH-værdi falder, hvilket øger risikoen for at armeringen korroderer med revnedannelse i betonen som følgevirkning.

Processen starter yderst og arbejder sig dybere ind i betonen med tiden. Man taler her om karbonatiseringsdybden. Hastigheden på karbonatiseringen beror på luftfugtigheden og betonens Vand-cementtal.

Eksponeringsklasse

Eksponeringsklassen er et begreb for hvor aggressivt et miljø betonkonstruktionen udsættes for. Eksponeringsklasserne er kategoriseret efter forskellige nedbrydningsmekanismer, altså betonens ”fjender”.

Klassebetegnelserne er følgende:

 • X0 = Ingen risiko for korrosion eller påvirkning
 • XC1 til XC4 = ”Karbonatisering” – omgivelsernes forudsætninger for karbonatisering
 • XD1 til XD3 = ”Optøning” – Korrosion forårsaget af andre chlorider end havvand.
 • XS1 til XS3 = ”Havvand” – om konstruktionen udsættes for salt fra havvand eller marint miljø.
 • XF1 til XF4 = ”Frost” – om konstruktionen er tø/frostpåvirket med eller uden brug af salte.
 • XA1 til XA3 = ”kemisk påvirkning” – om konstruktionen udsættes for kemisk angreb fra aggressivt jord eller grundvand.         

Sammenhæng mellem eksponeringsklasse og dæklag

Skemaet viser kravet til minimumsdæklag afhængigt af eksponeringsklassen for slapt armeringsstål. Da det dette er et minimumskrav, skal der tillægges et tolerancetillæg på 5 mm eller mere.
Exponeringsklasse Minimum dæklag mm
XD2, XD3, XS3 (ekstra aggressiv miljöpåvirkning) 40 mm
XD1, XS1, XS2 (aggressiv miljæpåvirkning)30 mm
XC2, XC3, XC4 (moderat miljæpåvirkning)20 mm
XC0, XC1 (passiv miljæpåvirkning)10 mm