Nu investeres 121,4 millioner Norske kroner i en ny valseovn til vores produktion i Mo i Rana. Pengene gives til produktionsudvikling ved brug af hydrogen som erstatning for fossile brændstoffer. Celsas nye valseovn vil bruge op til 100% hydrogen efter omstillingen. Investeringen går til etablering af ny ovn, nye brændere og nyt styringssytem.

Det nye produktionsanlæg er en milepæl for at Celsa kan nå sine klimamål, fortæller Susann M. Nævermo Sand, Head of sustainability & Strategy, Celsa Nordic og projektleder for hydrogen etableringen hos Celsa. Hun understreger, at Celsa med investeringen bliver teknologisk ledende i sin grønne omstilling, hvilket kræver stor innovationskraft fra alle samarbejdspartnere.

Den grønne omstilling vil eliminere Celsas egne CO2 udledninger fra valseprocessen i MO i Rana og reducerer dermed det totale CO2 udslip fra produktionen i Mo med ca. 60%.

De 121,4 millioner norske kroner til Celsas hydrogenbaserede produktion kommer fra Enova, der støtter morgendagens energi- og klimateknologi. Den grønne omstilling forventes dog at beløbe sig til mere.

Det sidste halve år har Enova støttet hydrogenprojekter i industrien og den maritime sektor med over 2,2 milliarder norske kroner.

Læs hele artiklen her:

https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-bruk-av-hydrogen-i-produksjon-av-armeringsstaal-med-1214-millioner-kroner-3191897

Recommended Posts