Startsiden » Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

DK 9001 forsideCelsa Steel Service A/S er kvalitetscertificeret efter DS/ISO 9001:2015. Vores fokus er således kontinuerligt at skabe tilfredse kunder ved at levere produkter af høj kvalitet og med en høj leveringssikkerhed.

 

 

 

ISO 14001 certifikat
Vi er endvidere certificeret i miljøledelse efter ISO 14001:2015. Dette betyder, at vi arbejder med at reducere de miljøpåvirkninger, som er forbundet med driften af virksomheden.
Vi har i vores miljøpolitik angivet de faktorer, som giver den største miljøpåvirkning og det er her vi lægger vores primære indsats.
Vi stræber efter at vore kunder og offentligheden vil opleve os som et ansvarligt foretagende, som hele tiden arbejder for et bedre miljø.

 

 

ISO 18001 certifikatEndelig er vi certificeret i arbejdsmiljøledelse i henhold til DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1191:2013.