Startsiden » Kvalitet og miljø » Bæredygtig armering

Bæredygtig armering

Generelt om stål som genbrugsmateriale

Stål kan genbruges gang på gang uden at ændre egenskaber, og egner sig derfor rigtigt godt til genbrug.
Stålets magnetiske egenskaber gør det relativt let at sortere fra andre materialer, hvilket er en fordel, når stål skal udvindes fra skrot.
Stål bliver anvendt i transportmidler, bygninger, infrastruktur og masser af dagligdagsting til vores hjem og vores arbejdspladser.
Stål kan genbruges 100% og Celsas produktionsanlæg over hele Europa aftager årligt mere end 10 mio. tons skrot, og oparbejder det til nyt stål. Dette er med til at beskytte vores miljø og bevare naturlige ressourcer til kommende generationer.
Celsas stålværker anvender den mest effektive og up-to-date teknolog i jern- og stålindustrien. Det er medvirkende til, at vi rangerer blandt de bedste, målt på den mængde affaldsprodukter en produceret enhed stål genererer.

Teknologi til bæredygtig stålfremstilling

Der findes to forskellige teknologier til stålfremstilling. Den ene metode er baseret på højovne, og oparbejder jernmalm, mens den anden bruger elektroovne og skrot som råmateriale. Alle stålværkerne i Celsa Group producerer udelukkende baseret på oparbejdning af metalskrot, og anvender udelukkende elektroovne. Produktionsteknologien er den nyeste og mest effektive til gavn for energiforbruget, forbrug af råstoffer og emissioner.
Anvendelse af skrot som råmateriale har store miljømæssige fordele sammenlignet med traditionel stålfremstilling baseret på jernmalm.
Brydning af jernmalm er i sig selv energikrævende, og de store mængder malm skal ofte transporteres over lange afstande.
Ved anvendelse af skrot kan der bruges lokale materialer og mængderne, der skal transporteres, er mindre.

Fremstilling af jern koster traditionelt store mængder energi, men moderne oparbejdning af skrot i elektroovne kræver kun 25% af den energi, traditionel fremstilling fra jernmalm koster.

 

Find vores EPD her.