Startsiden » Kvalitet og miljø » Bæredygtig produktion

Bæredygtig produktion

Generelt om stål
Stål er et af de mest attraktive, holdbare og bæredygtige materialer. Det kan genbruges gang på gang uden at miste de gode egenskaber. På grund af stålets magnetiske egenskaber er det let at udvinde fra skrot og
dermed let at genbruge.

skrot_coils

Mere end 2000 forskellige typer stål indgår i vores i vores hverdag og gør den i mange henseender lettere. Fra dette materiale bliver der lavet transportmidler, bygninger, infrastruktur og dagligdags ting til vores hjem.

Men stål er mere end det. Stål kan genbruges 100% og Celsa’s produktion genererer nyt stål fra mere end 10 mio. tons skrot om året. Dette biddrager i høj grad til beskyttelsen af vores miljø og til bevaring af de naturlige ressourcer for de kommende generationer.

Hvor andre ser affald, ser vi en mulighed for at gendanne stålet og bruge det på nye måder. Teknologien, der anvendes i vores værker, er det mest effektive og up-to-date i hele jern- og stålindustrien med den laveste mængde affaldsprodukter pr. enhed stål, der produceres.

Teknologi til stålfremstilling
Der findes to forskellige teknologier til stålfremstilling. vaegt
Den ene er baseret på højovne, der anvender jernmalm, mens den anden bruger elektroovne og skrot som råmateriale.

Alle stålværkerne i Celsa Group anvender udelukkende elektroovne, og dermed er al vores stålproduktion baseret på skrot. Produktionsteknologien er den nyeste og mest effektive til gavn for energiforbruget, forbrug af råstoffer og emissioner. Anvendelse af skrot som råmateriale har store miljømæssige fordele sammenlignet med traditionel stålfremstilling baseret på jernmalm.

Brydning af jernmalm er i sig selv energikrævende, og de store mængder skal ofte transporteres over lange afstande. Ved anvendelse af skrot kan der bruges materiale fra regionen, og mængderne der skal transporteres er mindre.

De store mængder råmateriale, der anvendes ved den
traditionelle fremstilling, kræver store mængder energi
og medfører derfor et stort CO2 udslip. Omsmeltning af
skrot i elektroovne kræver kun 25 % af energien pr. fær-
digt ton stål i forhold til fremstilling af stål ved den tradi-
tionelle metode.

Find vores EPD her.