Generelt om stål

Stål er et af de mest attraktive, holdbare og bæredygtige materialer. Det kan genbruges gang på gang uden at miste de gode egenskaber. På grund af stålets magnetiske egenskaber er det let at udvinde fra skrot og dermed let at genbruge.

Mere end 2000 forskellige typer stål indgår i vores i vores hverdag og gør den i mange henseender lettere. Fra dette materiale bliver der lavet transportmidler, bygninger, infrastruktur og dagligdags ting til vores hjem.

Andres affald er vores ressourcer

Stål kan genbruges 100% og Celsa’s produktion genererer nyt stål fra mere end 10 millioner tons skrot om året. Dette bidrager i høj grad til beskyttelsen af vores miljø og til bevaring af de naturlige ressourcer for de kommende generationer.

Hvor andre ser affald, ser vi en mulighed for at gendanne stålet og bruge det på nye måder. Teknologien, der anvendes i vores værker, er det mest effektive og up-to-date i hele jern- og stålindustrien med den laveste mængde affaldsprodukter pr. enhed stål, der produceres. Det er medvirkende til, at vi rangerer blandt de bedste, målt på den mængde affaldsprodukter en produceret enhed generer.

Teknologi til bæredygtig produktion

Der findes to forskellige teknologier til stålfremstilling. Den ene metode er baseret på højovne, og oparbejder jernmalm, mens den anden bruger elektroovne og skrot som råmateriale. Alle stålværkerne i Celsa Group producerer udelukkende baseret på oparbejdning af metalskrot, og anvender udelukkende elektroovne.

Produktionsteknologien er den nyeste og mest effektive til gavn for energiforbruget, forbrug af råstoffer og emissioner. Anvendelse af skrot som råmateriale har store miljømæssige fordele sammenlignet med traditionel stålfremstilling baseret på jernmalm. Brydning af jernmalm er i sig selv energikrævende, og de store mængder malm skal ofte transporteres over lange afstande. Ved anvendelse af skrot kan der bruges lokale materialer og mængderne, der skal transporteres, er mindre.

Fremstilling af jern koster traditionelt store mængder energi, men moderne oparbejdning af skrot i elektroovne kræver kun 25% af den energi, traditionel fremstilling fra jernmalm koster.

vaegt

EDP

Vores bæredygtige produktion og strategiske arbejde med at reducere miljøpåvirkningen på vores værk i Mo i Rana, har gjort at Celsa Steel Service har udarbejdet en EDP-miljøvaredeklaration for både produktion og transport. Med en EDP opnår man en større gennemsigtighed i kommunikationen mellem bygherrer, rådgivere og myndigheder. Det giver desuden en styrket grøn profil, der giver lettere adgang til DGNB-certificerede byggerier og nogle konkrete og målbare bidrag til FN’s 17 verdensmål.