Rejsen mod øget bæredygtighed.

Vores mission er at redefinere stål som et miljømæssigt forsvarligt byggemateriale, og at hjælpe vores kunder med at nå deres individuelle mål for bæredygtighed i deres projekter.

Vi favner bæredygtighed. Celsa Nordic har udviklet og introduceret en køreplan mod bæredygtighed, som integrerer vores bæredygtighedsmål i alle beslutningsprocesser, med en klar målsætning om at reducere vores generelle miljøpåvirkning.

CO2-udledning
Vi gør en indsats for at reducere drivhuseffekten
Lokal udledning
Lokalmiljøet – lige så vigtigt for os som for dig
Restprodukter
Affald er vores ressource! Vores produkt kan genbruges i det uendelige
Fossil-fri transport
Fremtidens transport er fossil-fri

Vi favner bæredygtighed

Udviklingen mod bæredygtighed baserer sig på vores forpligtelse til at forbedre livskvaliteten i nutidens samfund, uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for et godt liv.

Celsa Nordic har derfor udviklet sin køreplan mod bæredygtighed for at integrere vores bæredygtighedsmål i alle beslutningsprocesser, med en klar målsætning om at reducere vores generelle miljøpåvirkning. Vi har defineret fire ’bæredygtigheds søjler’, som hver især har deres egne mål for bæredygtighed, og som er fælles for alle de nordiske markeder.

Den første bæredygtighedssølje – CO2 udledning

Vi gør en indsats for att reducere drivhuseffekten

I vores plan for de næste 15 år, prioriterer vi en nedsat CO2-udledning.

Indenfor dette fokusområde igangsætter vi konkrete tiltag, som er knyttet til energioptimering af processer og valg af råmaterialer, som har det mindste CO2-aftryk.

Vi ved, at vi ikke kan eliminere CO2-udledning helt uden at anvende nye teknologier. Vi kan dog sige, at vores stålvalseværk allerede nu bidrager til reduceret udledning af drivhusgasser, da værket drives på restprodukter fra andre industrielle processer eller genbruger CO2-gasser fra vores nabovirksomheder.  Med andre ord: Restprodukter er vores nye råvare.

Den anden bæredygtighedssølje – lokal udledning

Vi definerer ”Lokal udledning” som dén udledning der påvirker lokalsamfundet omkring og tæt på vores produktionsanlæg, baseret på vores forskellige aktiviteter i de Nordiske lande.

Lokal udledning har også afgørende indflydelse på miljøet, og vi prioriterer derfor indsatsen mod lokal udledning højt i vores miljøindsats.

Lokal udledning består som regel af støv samt støj fra produktionsanlæg og aktiviteter i og omkring disse. Støv kan indeholde partikler som truer lokalmiljøet, og som kan være til gene for lokalsamfund omkring produktionsanlæggene.

Den tredje bæredygtighedssølje – restprodukter

Affald er vores ressource. Vores produkt kan genbruges i det uendelige.

Celsa har en stærk kultur omkring Cirkulær Økonomi, og har praktiseret den gennem mange år, hvor vi har arbejdet med at forædle og nyttiggøre alle biprodukter fra vores produktion. Resultatet er, at vi i dag sælger eller genbruger 95% af alle biprodukter fra vores produktionsanlæg i Mo i Rana.

Indenfor dette område arbejder vi på yderligere at øge værdi og anvendelsesmuligheder for alle restprodukter, ligesom vi fortsætter indsatsen for at finde mulig anvendelse for de resterende 5% restprodukter, med det overordnede mål at ”slutte ringen”.

Den fjerde bæredygtighedssølje – fossilfri transport

Fremtidens transport er fossilfri

Det er Celsa’s ambition at blive førende indenfor brugen af fossilfri brændstoffer til transport. Både internt i virksomhederne og til ekstern transport.

Vi kan kun opnå tilstrækkelig effekt ved både at reducere antallet af transporter, bruge mere energibesparende køretøjer og arbejde på at skifte til fornyelige energikilder og elektrificerede transportformer.

Transportindustrien spiller en vigtig rolle i helheden, og da transport i og mellem de nordiske lande er en væsentlig del af vores værdikæde, vil vi bidrage til en fremtid, hvor transport er fossilfri.

celsa_steel_service_sustainability_goals
CO2-udledning
Vi gør en indsats for at reducere drivhuseffekten
Lokal udledning
Lokalmiljøet – lige så vigtigt for os som for dig
Restprodukter
Affald er vores ressource! Vores produkt kan genbruges i det uendelige
Fossil-fri transport
Fremtidens transport er fossil-fri