Celsas stålværk i Norge

Celsas nordiske stålværk i Mo i Rana i Norge, tæt på Polarcirklen, leverer al stål til Celsa Steel Service. Værket, som udelukkende anvender genbrugsstål, er Norges største recycling-virksomhed, og aftager ca. 60% af Norges metalskrot. Stålværket drives på energi fra eget vandværk.

Celsas formål er ikke bare at opfylde, men også overgå kravene i den norske miljølov.

Værket indgår i en ambitiøs lokal recycling-industri, som har fokus på et rent miljø. Siden en strategisk beslutning i 2008 har Celsa investeret i den mest moderne teknologi i alle dele af produktionen.

 

CO2-venlig produktion

Værkets elektroovne drives på CO2-neutral el fra industriklyngens eget vandkraftværk. Værket er specielt designet til at kunne behandle metalskrot fra biler, cykler og meget andet, som bliver smeltet om og bliver til et nyt, førsteklasses EPD-deklareret armeringsstål. Det sparer ca. 75% energi i forhold til traditionel oparbejdning af jernmalm.

For at kunne håndtere den store mængde metalskrot, er værket udstyret med et yderst avanceret sorteringsanlæg, der sikrer et meget rent slutprodukt. Celsa er nået langt i bestræbelserne på at reducere miljøbelastningen. Udledning af kviksølv og dioxin er reduceret med over 95% og udledning af støv ligeledes er reduceret markant. Dertil er det lykkedes at reducere udledningen af luftbårne emissioner med over 50%.

Alt proces-vand kommer, uden tilført energi, fra et nærliggende naturligt vandreservoir i bjergene. På sin vej mod havet udnyttes vandet til at producere CO2-neutral el.

Alene det at skrottet bliver forvarmet med overskudsvarme fra nærliggende industrier har reduceret energiforbruget med ca. 17%. Tilsammen har tiltagene skabt en markant mere miljøvenlig armering.

 

 

Produktionen er certificeret efter ISO 14001. Se ISO certifikat.

Værket i Norge har været en pioner på miljøområdet ved at:

  • Udarbejde den første miljørapport efter NS-EN ISO 14001 allerede i 1996
  • Blive det første stålværk i Europa, der i 2010 blev certificeret efter Eco-Management & Audit Scheme (EMAS)
  • Være en 100% skrotbaseret produktion – Norges største recycling virksomhed
  • Mindske udledningen af kviksølv samt primær og sekundær udledning, jf. Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) i Norge

Mo iso 14001 forside