Startsiden » Kvalitet og miljø » Celsa stål- og valseværk

Celsa stål- og valseværk

Celsas stålværk i Norge
Mo iso 14001 forsideAlt stål som Celsa steel Service bearbejder er produceret på Celsas stål- og valseværk i Mo i Rana, der er beliggende ved polarcirklen i Norge.

Værket er certificeret efter ISO 14001. Se certifikat.

Stålværket omsmelter skrot i elektroovne og bidrager dermed til en bæredygtig produktion. Læs mere om forskellen på produktion ved recycling og produktion baseret på jernmalm.

Værket har stor fokus på at bidrage til et rent miljø, og har igennem mange år investeret i ny teknik. Formålet er ikke bare for at opfylde, men også overgå kravene i den norske miljølov. Alle disse investeringer har tilsammen en stor indvirkning på produktionen af mere miljøvenlig armering i alle dele af produktionen.Mo miljorapport forside

I midten af 2008 begyndte værket at anvende en ny teknologi. Udledning af kviksølv og dioxin er reduceret med over 95 % og udledning af støv er
ligeledes reduceret markant. Ved at forvarme skrottet inden smeltning er
energiforbruget reduceret med ca. 17 %.

Stålværkets placering i Norge giver også visse miljøgevinster. Der anvendes
hovedsageligt forureningsfri hydroenergi, der mindsker miljøbelastningen.
Endvidere dækkes 20 % af energiforbruget af overskudsvarme fra nær-
liggende industrier.

Vandet som anvendes i processerne kommer fra et nærliggende vand-
magasin uden at der tilføres energi. På sin vej videre til havet anvendes
vandet også til at producere el til industriområdet.

Celsa Armeringsstål har været en pioneer på miljøområdet i Norge ved at:

• Udarbejde den første miljørapport efter NS-EN ISO 14001 allerede i 1996
• Blive det første stålværk i Europa, der i 2010 blev certificeret efter Eco-
Management & Audit Scheme (EMAS)
• Være en 100 % skrotbasered produktion (Norges største recycling virksomhed)
• Mindske udledningen af kviksølv samt primær og sekundær udledning,
beskrevet af Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) i Norge.

 

 

Se miljørapport