Vores EPD, der dokumenterer vores CO2-venlige armering, er især efterspurgt i forbindelse med DGNB-certificeringer.

  • DGNB er en certificeringsordning, kendetegnet af et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, som dokumenterer en lang række kriterier og underkriterier for byggeriet.
  • DGNB certificeringen bruges til at evaluere miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed i bygninger eller byområder.
  • DGNB forholder sig til materialevalg, selve anlægsfasen og den senere drift med fokus på at skabe balance mellem parametrene. Tiltag som evalueres som økonomisk bæredygtige er ikke nødvendigvis socialt bæredygtige. Enøjet prioritering af miljømæssig bæredygtighed, kan ligeledes påvirke andre parametre negativt.