• LCA (Life Cycle Assessment) er en internationalt anerkendt, tredjeparts-verificeret livscyklusvurdering.
  • LCA analysen redegør på en standardiseret og objektiv måde for miljøbelastning og ressource-problemstilling gennem HELE produktets livscyklus.
  • LCA dækker proces fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over produktets fremstilling, dets anvendelse i bygningens levetid, helt frem til endelig bortskaffelse eller genanvendelse af det udtjente produkt og alle restprodukter.
  • LCA livscyklusvurderingen ligger til grund for certificeringen af Celsa Steel Service EPD.