LCA Livscyklusvurdering

  • LCA (Life Cycle Assessment) er en internationalt anerkendt, tredjeparts-verificeret livscyklusvurdering.

 

  • LCA analysen redegør på en standardiseret og objektiv måde for miljøbelastning og ressource-problemstilling gennem HELE produktets livscyklus.

 

  • LCA dækker proces fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af   naturressourcer, over produktets fremstilling, dets anvendelse i   bygningens levetid, helt frem til endelig bortskaffelse eller   genanvendelse af det udtjente produkt og alle restprodukter.

 

Her kan du læse mere om vores bæredygtige produkter.