CG Jensen og Celsa Steel Service har udviklet et utraditionelt armeringsprojekt i glasfiber til letbanen ved Herlev. Nu lægges sidste hånd på nedlægning af den spændende armeringsløsning, der skal sikre, at konstruktionen ikke bliver strømledende.

Der lægges i disse dage sidste hånd på en noget anderledes armeringsløsning syd for Herlev. Under byens letbane lægges glasfiberarmering i fundamentet. Celsa Steel Service som har sendt glasfiber armering til projektet siden marts måned.

Glasfiberløsningen til letbanen er et supplement til projektets øvrige stålarmering men på letbanens stationer må fundamentet ikke være strømledende. Derfor har CG Jensen været i teknisk dialog med Celsa Steel Service om udvikling af en armeringsløsning, der opfyldte de opsatte krav.

”Vi har haft god erfaring med glasfiber armering på andre projekter, hvor brug af stålarmering ikke var hensigtsmæssigt. Det var derfor helt naturligt at kigge i den retning. Med armeringsprojektet i glasfiber har vi fået en lidt anderledes armeringsløsning, der gør at fundamentet ikke bliver strømførende, nøjagtigt som kravene foreskriver”, fortæller Tonny Schöndorff, projektleder hos CG Jensen.

Celsa Steel Service har til projektet leveret i alt 325 m2 glasfiberarmering bestående af flere armeringstyper, herunder armeringsnet, klip & buk samt sekantløsninger. Armeringen af glasfiber indgår i en samlet armeringsløsning, der også indeholder stålarmering. Løsningen er udviklet i tæt og digitalt samarbejde med CG Jensen. Specificering og udregning af armeringsprojektet er udført af Celsa Steel Service.

Flere hybridløsninger i fremtiden
Marketingchef hos Celsa Steel Service, Carsten Røjgaard, tror på at flere armeringsløsninger i fremtiden vil inkludere både stål og glasfiber:

”Brugen af glasfiber som råmateriale har i dette projekt gjort armeringsløsningen kompleks, fordi tegninger og klip & buk lister skulle oversættes til de korrekte dimensioner i glasfiber. Men faktisk er sagen et godt eksempel på fordelen ved at kombinere glasfiberarmering med konventionel stålarmering.”

Carsten Røjgaard mener, at kombinationen af glasfiber og stålarmering rummer store muligheder.

”Når det går op for markedet, at glasfiber ikke er et konkurrerende produkt til stålarmering, men derimod et supplement til at skabe den ideelle løsning, så vil der komme flere projekter og løsninger af denne slags. Vi har jo allerede skabt overbevisende resultater på større og ret komplekse byggesager, der viser løsningens styrke ”

Letbanen kommer til at gå fra Lyngby til Ishøj og området, hvor den særlige armeringsløsning bruges, ligger syd for Herlev omkring Slotsherrensvej.

  • Hovedstadens letbane åbner efter planen i 2025. Dens strækning er ca. 28 kilometer lang og omfatter i alt 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd. Letbanen skaber forbindelse til seks S-togsstationer, med afgange hvert femte minut i dagtimerne, og hvert 10. minut aften og weekend. Hovedstadens Letbane forventes at transportere 13-14 mio. passagerer om året – Det er mere end f.eks. Kystbanen.

Recommended Posts