Minusvækst hos anlægsentreprenører har sænket behovet for armering, mens efterspørgslen til boligbyggeriet, som er i markant vækst, til gengæld er stærkt stigende. Det kan mærkes hos Celsa Steel Service, hvor levering af armering til de store jyske motorvejsprojekter og infrastrukturprojekter er aftaget markant til fordel for boligbyggeriet, især i København.

I Licitationen den 21. november fortæller Direktør Søren Kilmose om skiftet i efterspørgslen på armering:

“Vores produktion er gået fra at være store kraftige konstruktioner til i stedet at være mindre og langt mere komplekse konstruktioner. Samtidig skal vi kunne levere hurtigere i takt med at byggeriet tager form. Det betyder, at vi altid skal holde vores produktionsapparat i gang, så vi kan være klar til at levere på ganske få dage. ”

Skiftet til boligbyggeri stiller også nye krav til logistikken, idet Celsa skal være i stand til at levere hurtigt og direkte fra produktionen. I den forbindelse har digitalisering i form af brugen af programmet QR vist sig at være en stor fordel, fx ved større komplekse boligbyggerier.

Ifølge Danmarks statistik har byggeentreprenørerne oplevet en øget omsætning på 12,2 procent i årets første 3 kvartaler mens anlægsbranchen har haft en negativ vækst på minus 0,4 %

Læs mere om QR her

Recommended Posts