Ny skybrudstunnel får sekantvæg, delvist produceret i glasfiber

Vi har, i tæt samarbejde med den belgiske Tunnelentreprenør CDM Smith Tunnelling, udviklet en sekantløsning i en kombination af glasfiber og stål til nyt skybrudsprojekt i København.  

Som led i skybrudssikringen af København, anlægger HOFOR en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro. Skybrudstunnelen under jorden skal håndtere de store vandmængder, der i dag giver oversvømmelser i gadeplan på strandboulevarden.

Ud fra projektets midterskakt køres et 600 meter rør i både nordlig og sydlig retning.

Projektets tekniske udfordring har været at gennembore sekantvæggen med armeringsstål, da det vil ødelægge boreudstyret. Derfor udfører man en del af sekantarmeringen i glasfiber, da glasfiber som materiale splintres ved gennemboring, uden at ødelægge boret.

Vi skal producere sekantkurve i glasfiber, hvoraf nogle af dem fastgøres til traditionelle sekantpæle, udarbejdet i stål.

Glasfiber til sekantløsninger er almindelig brugt i udlandet, men er indtil nu sjældent set herhjemme.

”Man kan kalde det for produktudvikling til fremtidens byfortætning og klimaudfordringer. Med en øget tendens til at bygge under terræn og set i lyset af stadigt flere skybrud, er vi nu så stærke inden for sekantløsninger, at vi kan specialisere os yderligere”, lyder det fra vores produktchef Rune Lind Christensen.  

Sekantløsninger er vores strategiske produktfokus, og sidste år investerede vi i en ny sekantrobot, som skal være med til at positionere Celsa Steel Service som Danmarks førende indenfor sekantkurve i stål.

Strandboulevardens skybrudstunnel, der skal flytte store vandmængder fra skybrud og vedvarende regn, kommer til at løbe fra Løgstørgade til Næstvedgade.

Anlægsarbejdet med skybrudstunnelen igangsættes primo 2019, og forventes færdigt i august 2021. Projektet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune.

Der er lukket for kommentarer.