Armering fra Celsa produceres og leveres i overensstemmelse med Eurocode 2, DS/EN 1992-1-1.

Armeringen er certificeret i henhold til DS/EN 10080, og kan klassificeres som Y-stål i henhold til DS/INF 165.

Svejste armeringskurve og -bjælker

Armeringsprodukter som stang, coil, udrettet coil (bøjler) og svejste net er omfattet af armeringsstandarden DS/EN 10080.

I henhold det nationale anneks til Eurocode 2 skal disse produkter være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Armering, der er hæftesvejst, er ikke omfattet DS/EN 10080.

Der er således ikke krav om at hæftesvejst armering er certificeret, og der er heller ikke i DS/EN 10080 angivet på hvilken måde, man i så fald skulle foretage prøveudtagning etc.

Eurocode 2 angiver at svejsning skal foretages i overensstemmelse DS/EN ISO 17660.

Denne standard er en anderledes end DS/EN 10080, da den i langt højere grad stiller krav til, hvordan man internt i produktion styrer processen.

Der er ikke krav om svejserne har svejsecertifikater.

* Uddrag af Nationalt anneks: DS/EN 1992-1-1 DK NA 2013:
“Armeringens udsvingsstyrke, udtrykt ved udmattelsesegenskaber, skal dokumenteres. For coils i udrettet tilstand og hæftesvejst armering til konstruktioner, hvor armeringen overvejende påvirkes af statisk last, er producentens(stålværkets, red.) dokumentation tilstrækkelig”