Celsa Steel Service producerer et bredt sortiment af armeringsnet – lagernet og specialnet – efter kundens ønske.

Specialnet gør det muligt at tilpasse armeringsmængden efter et præcist behov. Endvidere kan størrelsen tilpasses efter konstruktionens form og håndteringsmulighederne på byggepladsen. Celsa holder et bredt sortiment af armeringsnet.

Således mindskes spildet og arbejdsmiljøet forbedres. Skræddersyede armeringsløsninger giver en god totaløkonomi.

Typer af armeringsnet

Vores armeringsnet:

Standardnet: Lagerførte net i 2,35 x 5,0 m uden stødzone. Enkelte dimensioner med stødzone.
Celsanet: Lagerførte net i 3,0 x 6,0 m med stødzone
Specialnet: Udført på mål i op til 3,25 x 12 m eller 3,75×9,25. Stangdiameter op til 16 mm.

Stødlængde

Stødlængden for net afhænger bl.a. betonstyrke og dæklag. Se tabel for bestemmelse af stødlængde eller benyt vort beregningsprogram.

Armeringsmængde

Denne tabel viser tværsnitsareal og vægt af armering ved forskellige armeringsdiametre og afstande.
Bemærk, at det kun er for een retning.

Tolerancer

Net udføres med følgende tolerancer:
Afstand mellem tråde: +/- 5mm
Længde på stritter: +/- 10 mm

Indtag af stænger til netsvejser
Stakker i ende af netsvejser