Startsiden » Produkter » Præfabrikerede kurve og bjælker

Præfabrikerede kurve og bjælker

Armeringskorgar

Prefabricerade armeringskorgar består av en eller flera klippta och bockade armeringstänger som fixeras/monteras genom svetsning eller genom najning i Celsas Steel Service center. Armeringskorgens storlek och vikt begränsas endast av transportförutsättningar och arbetsplatsförutsättningar dit korgarna levereras.

Korgarna kan förses med ingjutningsgods eller kompletteras med andra armeringsprodukter såsom distansstöd och lentonskarvar.

9 anledningar att använda prefabricerad armering

Snabbare läsning av armeringsritningar

Tillsammans med armeringskorgarna som skräddarsytts efter dina behov leveraras pedagogiska montage beskrivningar i 3d. Komplicerade armeringsritningar i 2d är ett minne blott.

Mindre leta efter armeringslittera

Varje enskild armeringskorg kan utgöras av uppemot 15 olika armeringslittera som annars skulle legat i en hög med andra armeringsjärn på arbetsplatsen eventuellt täckt av snö eller annat byggmaterial.

Tidsbesparing armeringsarbete

Inläggningshastigheten för prefabricerade armeringskorgar varierar mellan 1.000 – 10.000 kg/mantimme jmf. med klippt och bockad armering ligger runt 60 – 150 kg/mantimme

Ökad kvalitet på armeringsarbetet

Armeringskorgarna monteras i jiggar i Celsas verkstäder där förutsättningarna är de bästa för att hålla så när som millimeter precision vilket ska jämföras med förutsättningarna på arbetsplatsen. Celsa tar fullt ansvar för att korgarnas utformning motsvarar de förutsättningar som finns på arbetsplatsen och de konstruktören givit.

Färre förflyttningar av armering

Vid armeringsarbetet med klippt och bockad armering förflyttas armeringen mellan flera olika mellanlager innan den slutligen monteras. Prefabricerade armeringskorgar levereras och lossas på arbetsplatsen. Vid nästa lyfta sätts korgen direkt i gjutformen.

Förbättrad arbetsmiljö

Klippt och bockad armering eller ILF (inläggningsfärdig armering) är möjligtvis en av de sämsta produkterna att arbeta med på en arbetsplats. De flesta armerare har någon gång eller känner ständigt av värkande axlar, ryggar, handleder eller knän. Prefabricerade armeringselement lyfts på plats med hjälpmedel.

Brist på armerare

Idag råder brist på kunniga armerare som läser ritningar, förstår den klippt och bockade produkten och vet hur arbetet måste planeras för att genomföras rationellt. Prefabricerade armeringskorgar är en enkel produkt som vem som helst utan tidigare erfarenhet av armeringsritningar eller armeringsarbete kan montera.

Minskat armeringsspill / avfall

En armeringskorg innehåller exakt den armeringen som behövs och är alltid skräddarsydd för att räcka till ett givet område. Vid anvädning av andra armeringsprodukter blir det alltid spill och onödigt avfall som både belastar ekonomi och miljö.

Najning eller svetsning av armeringen

Om svetsning inte är tillåten i armeringen så najas armeringen. I de fall korgarna riskerar att bli för instabila av bara najning svetsas en yttre/inre armeringskorg som den kraftupptagande armeringen najas vid. Armeringskorgen blir tillräckligt stabil för transport och säkra lyft.

Svetsning av armering är normalt inte tillåten i utmattningsbelastade konstruktioner ovan jord, som te.x. armering i farbanan på bro eller bropelare, däremot gäller detta inte om konstruktören kontrollerat att spänningsvidden i utmattningsfallet inte överskider gängse normer. Svetsning av armering är alltid tillåten i de sista centimetrarna av ett armeringsjärn där ingen dragande kraft tas upp.