Celsa producerer klip og buk armering i alle dimensioner fra 6 til 32 mm.

De mindre dimensioner produceres på fuldautomatiske bøjlemaskiner. Ved større dimensioner og/eller større mål klippes armering fra lagerjern, der herefter bukkes manuelt. 

Armeringen afregnes efter vægt, således at der ikke betales for spildet. Afklip recycles 100%.

Hvor det er muligt, bør klip og buk armering erstattes af mere forædlede produkter, som rullearmering og præfabrikerede armeringskurve og -bjælker. Præfabrikeret armering bidrager både til forbedret arbejdsmiljø og øget produktivitet på byggepladsen.

Mærkning og levering

Armeringen kan mærkes med forskellige farver på mærkebrikken, således at sortering på byggepladsen er lettere. Armeringen leveres enten på paller eller med stropper. Vores chauffører taler dansk og er udstyret med sikkerhedsvest – sko og hjelm.

Bukkelister/armeringstegninger

Celsa kan tilbyde udarbejdelse af bukkelister ud fra projekttegningerne. Vi laver et armeringsprojekt med angivelse af, hvor de forskellige typer skal anvendes. Ved gennemgang af projektet kan Celsa ofte bidrage med at finde mere hensigtsmæssige løsninger og opdage eventuelle mangler i tide, således at forsinkelser på pladsen undgås.
Ved mere komplekse projekter kan Celsa tilbyde armeringen designet i 3D-værktøjet Tekla.

Tolerancer

Ved klip og bukning anvendes kun minustolerancer med mindre det særskilt angives, at plustolerancer skal gælde.

Minustolerancen er:
• 5 mm for mål mindre end 1000 mm
• 10 mm for mål mellem 1000 til 2000 mm
• 15 mm for mål større end 2000 mm

Vinkeltolerancen er 1,0°

Se også:

Mindste nakkemål på bøjler
Typeblad på bukkeformer
Angivelse af mål på bøjler
Beregning af stødlængder
Certifikater