Specialnet er egnet til større projekter, som et besparende alternativ til levering af lagernet eller løse stænger.

Ved at tilpasse og optimere størrelsen mindskes spild og afklip, ligesom antallet af stød mindskes i forhold til standardnet.

Det er transporten som bestemmer størrelsen af de net Celsa kan levere. Net med en længde på 12 m kan laves med en bredde op til 3,25 m. Hvis bredden er over 3,25 m, må længden højst være 9,25 m. Den maksimale bredde er 3,75 m.

Stangdiameter kan være op til 16 mm. Trådene kan placeres trinløst og med uens afstande.

nat4
 

Til bestemmelse af nødvendige stødlængder anvendes denne tabel.

Nedenstående skitse viser muligheder og begrænsninger for at lave specialnet. Ved bestilling af specialnet kan denne netskitse udskrives og anvendes.