Specialnet er egnet til større projekter, som et besparende alternativ til levering af lagernet eller løse stænger.

Ved at tilpasse og optimere størrelsen mindskes spild og afklip, ligesom antallet af stød mindskes i forhold til standardnet.

Celsa kan producere net i en størrelse op til 3,8×12,0 m og med en stangdiameter op til 16 mm. Trådene kan placeres trinløst og med uens afstande.

nat4
Bemærk at for bredder over 3,6 m skal der anvendes følgebil under transporten. Til bestemmelse af nødvendige stødlængder anvendes denne tabel. Nedenstående skitse viser muligheder og begrænsninger for at lave specialnet. Ved bestilling af specialnet kan denne netskitse udskrives og anvendes. netskitse