Bamtec® rullearmering består af et antal lige stænger i en retning, som er fikseret med en bestemt indbyrdes afstand.

Stængerne i rullen kan varieres frit med hensyn til dimension, længde og placering. Rullearmeringen kan dermed skræddersys til et konkret armeringsbehov og til en specifik geometri.

Rullearmering kan også anvendes som vægnet.

Udlægningen af en rulle tager ca. 10-15 min. Med en rullevægt på ca. 1,5 ton, svarer det til en monteringstid på 6-9 ton i timen. Dette er bare en brøkdel at, hvad der traditionelt kalkuleres med.

Fordele

• Stangdiameter op til 25 mm (normale net kun op til 16 mm)
• Præcis afstand mellem hver stang
• Hvert net kan dække et stort areal
• Færre stød, og dermed væsentlig vægtbesparelse
• Hurtig udlægning
• Kan tilpasses geometrien, således klip på stedet minimeres.

Muligheder

• Stangdiameter fra 8 til 25 mm
• Bredde: Op til 12 m for stangdiameter 8 – 12 mm
Op til 15 m for stangdiameter 14 – 25 mm
• Bredde minimum 1,7 m
• Vægt pr. rulle: Max. 1,5 ton
• Afstand mellem stænger: Trinløst fra 50 mm op til 250 mm.
• Antal stænger pr. rulle: Højst 320 stænger pr. rulle.

16_01

Hvad er Bamtec rullenet?

Systemet er et tysk patent, der bygger på at armeringen punktsvejses på et tyndt stålbånd med den korrekte afstand mellem stængerne. Med en speciel software designer Celsa rullerne, og det er muligt at tage hensyn til specielle geometrier og eventuelle uarmerede (huller) i konstruktionen.

bamtec_production

 

Rullenet kan anvendes som vægarmering.

Dette gøres ved at to net rulles på tværs af hinanden og bindes sammen. Enheden er herefter klar til at blive løftet på plads med et løfteåg.

Dette anvendes især ved armeringsdimensioner over 16 mm, hvor det ikke er muligt at lave specialnet.