Sekantpæle minimerer støj og sikrer mod sætningsskader

Sekantpæle er armerede betonpæle, der kan tage store belastninger og nå ned til de bæredygtige jordlag. Sekantpæle bruges til pælefundering tæt på eksisterende bebyggelse.

Ved boring af sekantpæle undgår man rystelser, som kan medføre sætningsskader på de omkringliggende bygninger. Sekantpæle er også det oplagte valg, når det ikke er muligt at udføre presset spuns, for eksempel, hvor jorden består af tæt moræneler eller kalk.

Alle sekantpæle tilpasses projektet

Celsa Steel Service leverer sekantkurve, der er op til 18 meter lange. De bygges sammen on site, så de kan nå helt ned på 70 meters dybde. Sekantkurve fra Celsa Steel Service tilpasses hvert enkelt projekt.

Armeringsburene kan leveres med for-monterede afstandsstykker til at sikre dæklaget. Til blødt underlag anvendes bundkryds til armeringsbure med diameter på over 800 mm.

Fremragende præcision vha robotteknologi

Sekantkurvene udføres på en stor svejserobot med dobbeltsvejseteknologi, som giver dobbelt styrke og forbedrer stivheden i det svejste armeringsbur. Dermed bliver stabilitetsringe overflødige. Derudover kan man lave individuel variabel spiralafstand på den enkelte armeringssøjle, og hvor det er nødvendigt, kan man placere den omkringliggende spiral helt tæt og dermed erstatte stabilitetsringe.

Sekantkurvene fra Celsa Steel Service har en maks. diameter på 1600 mm og en maks. længde på 18 m.

Teknisk information

Diameter på sekantpæl: 300 – 1600 mm
Diameter på langsgående jern Ø 16-40mm
Antal langsgående jern 10–42 stk
Max længde langstående jern 18 meter
Diameter spiraljern 8-16mm
Maximal spiral afstand 300mm
Min spiral startposition 270mm
Max total vægt 5 ton
Max transportlængde (sammensvejste pæle) 24,45 meter

Just in time levering

Armeringskurvene produceres og leveres i takt med kundens behov efter Celsas ”just in time-princip”. Det betyder, at produktion af søjlerne tilpasses projektets fremdrift, og at Celsa, gennem løbende dialog med dig, sikrer at kurvene både produceres og leveres på det ønskede tidspunkt.

Fragt- og CO2-besparelser

Da sekantkurvene produceres i Danmark, holdes både transportudgifter og CO2-udledning nede. Det er især fordelagtigt, fordi armeringssøjlerne er så store, at der ved transport vil være transport af en del luft. At produktionen er dansk gavner dermed både den økonomiske og den grønne bundlinje.

Vil du vide mere eller har du brug for et tilbud, så send os en mail her: infodk@celsa-steelservice.com