Med programmet Celsa Circular Steel markerer Celsa Steel Service sig på cirkulær stålproduktion.

Drivkraften er en vision om at gøre hele stålindustrien mere cirkulær.

Sidste år var et godt år for CELSA NORDIC, som har en vision om at gøre værdikæden i stålindustrien mere cirkulær. Her genanvendte man 770000 tons stålskrot, som fik nyt liv som armeringsstål til bygge- og anlægsbranchen.

Nu tager Celsa Nordic næste skridt med formaliseringen af programmet Celsa Circular Steel, som skal styrke den cirkulære værdikæde i stålbranchen i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.

Ifølge Carsten Røjgaard, salgs- og marketingschef i Celsa Steel Service i Danmark, handler programmet ikke kun om at gøre CELSA NORDIC mere cirkulær. Det er et langsigtet program for at opnå en ændring af hele sektoren:

– Vores vision er at gøre stålindustrien mere cirkulær. Med formaliseringen af CELSA Circular Steel tager vi et vigtigt skridt for at løfte visionen, når vi inviterer vores kunder, partnere og interessenter på tværs af hele stålværdikæden til at samarbejde med os om at gøre industrien mere cirkulær. Det kræver både en innovativ tankegang, bæredygtige løsninger og ikke mindst kundefokus i en tid hvor efterspørgslen på grønne løsninger stiger”

CELSA NORDIC er allerede en del af en cirkulær værdikæde, hvor man bruger 100% skrot som råmateriale, og slutprodukterne kan genanvendes i det uendelige. Hvert år genanvender CELSA Nordic over  770000 tons stålskrot, hvilket svarer til 2 Eiffeltårne om ugen.

Ambitiøs køreplan skal reducere miljøpåvirkningen

Som led i arbejdet er CELSA NORDIC klar med en målsætning om at begrænse den generelle miljøpåvirkning.

Målet for CO2-udledninger er at reducere scope 1, 2 og 3 udledninger med 50 % i 2030 gående mod en nul-udledning i 2050.

Lokale udledninger skal reduceres med 50 % i 2030 og 70 % i 2040. For biprodukter er 2030-målet nul affald. Målet for fossilfri transport er 50 % CO2-reduktion i 2030 og en fossilfri transport i 2040. Målet for energieffektivitet er 20 % reduktion af energiforbruget i 2025.

Og stålproducenten er i fuld gang med at realisere den ambitiøse plan.

CELSA NORDIC leverer armeringsstålprodukter med en godkendt EPD, der viser et CO2-fodaftryk på 445 kg CO2-ækvivalent pr. ton for Danmark (scope 1-3)

Recommended Posts