Første større ordre til Celsas netop indviede produktions-robot bliver dobbeltsvejste sekantkurve til nedstøbning på en kendt, men snæver hjørnegrund i indre København.

CG Jensen er gået i gang med at forberede grunden til en ny bygning mellem de fredede ejendomme på hjørnet af Ny Østergade og Store Regnegade i hjertet af indre København. Byggepladsen har stået ubebygget siden 1960, men skal nu bebygges med i alt 3.700 m2, som kommer til at rumme butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå.

Sekantkurvene, der skal gøre det muligt at bygge nyt i et gammelt område som er yderst følsomt for rystelser, produceres på det helt nye robotanlæg, som for nylig blev indviet i vores nye faciliteter på Havremarken i Ølstykke.

Netop byggeriets placering tæt op ad historiske bygninger i det indre København er afgørende for at entreprenøren CG Jensen har valgt en løsning med borede sekantpælevægge, hvor armering i form af robotfremstillede sekantkurve, nedsænkes i forborede huller i grunden, og som derefter udstøbes. Herved undgås de rystelser og støjgener, som en nedrammet eller presset løsning uundgåeligt vil medføre, og som potentielt både kan skade bygninger i nærheden, og være til alvorlig gene for omkringboende.

Da der er meget begrænset plads til oplag på byggepladsen, leveres de præfabrikerede sekantkurve i takt med, at CG Jensens arbejde på byggepladsen skrider frem.

Se artiklen i mediet Byggeri nr. 9/2018, betonsektionen her

Sekantpæle fra Celsa

Recommended Posts