dalbro_01

Den nye motorvej nord om Silkeborg er nået til et kritisk punkt. Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til dalbroen ved Gubsø – og her er tæt kontakt mellem leverandør og entreprenør nøglen til succes.

Motorvejen rundt om – og gennem – Silkeborg har været drøftet og diskuteret i årtier, før byggeriet endelig kom i gang. Det skyldes primært landskabet omkring Silkeborg, som dels er enestående i Danmark, dels er meget vådt og mudret. Der er bakker, søer og åer og moser over det hele, og hvor der ikke er, ligger der en større dansk provinsby.

Derfor er udfordringerne ved byggeriet større end normalt. Det gælder især den nordligste del af linjeføringen, som går gennem Gubsø.

Gubsø er et vådområde med et unikt dyre- og planteliv, som skal beskyttes både under og efter byggeriet af motorvejen. Derfor har Vejdirektoratet bestemt, at motorvejen her skal føres over en 335 meter lang dalbro, båret oppe af betonpiller, der er funderet dybt nede i den bløde jordbund. Arkil Bro & Beton har entreprisen, og Celsa Steel Service leverer alt armeringsstål til broen – i alt 1044 tons.

Store besparelser på mandetimer

”Vi får næsten alt leveret færdigt fra Celsa – kantbjælker, net, rullearmering og så videre,” siger entrepriseleder Kasper Knudsen fra Arkil Bro & Beton. ”Det er selvfølgelig dyrere kilo for kilo, men det bliver mere end vejet op af de besparelser, vi opnår på selve pladsen.”

Fordelene ved at få leveret svejst armering kommer primært fra de besparelser på mandetimer, der kan opnås, og som kan være afgørende for at få byggeriet hurtigere færdigt. Men der er også spørgsmålet om nøjagtighed, som især er vigtigt på en kompleks brokonstruktion.

”Tag nu broenderne. De sidste par meter er enormt tæt armeret, og her kan det især svare sig at få armeringen færdigsvejst – også rent præcisionsmæssigt. Bøjlerne skal bare være 100 % lige, når vi som her bruger spændarmering, og det er lettest at opnå sådan en præcision med færdigsvejst armering,” siger Kasper Knudsen.

dalbro_02

Det nære samarbejde fra dag til dag

Mange kan i dag levere armeringsstål i høj kvalitet, også leverandører fra udlandet. Men i komplekse projekter er rådgivning og dialog af afgørende vigtighed, og her er det alt andet lige lettere med en dansk leverandør.

”I sådan et projekt her foreligger der nogle tegninger fra de rådgivende ingeniører, men det er her på pladsen, vi løser den konkrete armeringsopgave,” fortæller Kasper Knudsen. ”Det gør vi i tæt samarbejde med Celsa. Vi sidder simpelthen sammen og diskuterer, hvordan armeringen skal udformes i mindste detalje. Celsa tager sig af resten, så tillid og tæt dialog kan gøre hele forskellen mellem succes og fiasko. Det er så meget lettere i hverdagen at have en dansk leverandør, som kan levere den service fra dag til dag, vi har brug for.”

Også en gevinst for håndværkerne

Struktørerne på pladsen arbejder typisk fire dage om ugen og overnatter på pladsen. Fordi arbejdet med armeringen foregår mere rationelt i dag end tidligere, er der knap så mange folk at se på byggepladsen, som der ville have været i ”gamle dage”. Men for Johnny Rasmussen, der har arbejdet med brobyggeri de sidste ti år, er der ingen grund til at længes tilbage, hvor alt var klip-og-buk.

”Hvis man nu skulle binde kantbjælker, der er 12 meter lange, så ville man i gamle dage stå med sådan nogle slaskede stænger og binde dem sammen i en helt håbløs arbejdsstilling, ” siger han. ”I dag kommer armeringen færdig fra fabrikken og er lige til at montere. Vi kan være to, tre mand om opgaven og montere i en fart med kran. Det er fantastisk, så meget lettere det gør arbejdet. Det slider meget mindre på kroppen, og sparer samtidig masser af tid.”

dalbro_03

FAKTA
Motorvejsbroen over Gubsø ved Silkeborg er en del af den nye Silkeborg-motorvej, der åbner i 2016.Motorvejsbroen bygges på søjler, der er funderet dybt i den bløde bund.Celsa Steel Service leverer i alt 1044 tons stål til projektet, fordelt på armeringsstænger til klip-og-buk, armeringsnet og vejste kantbjælker og søjlearmeringer.

I alt bruges der knap 10.000 m3 beton på hele projektet.

Hele brobyggeriet er en totalentreprise på 97 mio. kr. og omfatter udover 335 meter motorvejsbro også opførelse af en 60 meter motorvejsdæmning, broender og landfæstning samt udskiftning af blød bund og rydning af området. Arbejdet skal stå færdigt i foråret 2016.