TheFiord

Celsa Steel Service udgiver ny Environmental Product Declaration (EPD) for armering til betonbyggeri.

Celsa Steel Service A/S har fokus på, at vores processer skal til enhver tid skal påvirke miljøet i mindst muligt omfang. Derfor har vi udarbejdet ny ”Environmental Product Declaration” (EPD), der dokumenterer miljøkonsekvenserne af vores produktion hele vejen fra råmateriale/ skrot til levering af armering hos vores kunder. I rapporten kaldet ”cradle to gate”.

I vores stålværk Mo i Rana i Norge har vi, af samme grund, investeret i at gøre værket så effektivt og miljørigtigt som muligt. Det dækker fra pre-opvarmning af skrot, for at effektivisere bl.a. rensningen af røggasser til udnyttelse af restvarme fra nærliggende industrier. Dette og meget andet er beskrevet udførligt i den nye EPD.

EPD en viser på overskuelig vis hvordan produkter præsterer miljømæssigt i et livscyklusperspektiv. Vi tror på skånsomme processer og et øget fokus på miljøet vil have en fremtid i byggebranchen, når et byggeri eller et større anlægsprojekt i fremtiden projekteres.

Celsa Steels opdaterede EPD omfatter naturligvis også transportafstand fra fabrik til byggeplads (modul A4) og følger forskrifterne i ISO 14025 og EN 15804. Vores EPD komplementerer de miljøredegørelser, der kræves i ISO 14001 og EMAS.

Du kan læse hele vores nye EPD her >>