Klokkesletslevering og aflæsning med kran

Efter aftale tilbyder vi levering på klokkeslet og/eller levering med kran. Uanset om det passer bedst med tidlig morgen eller sen aften, så kan du helt selv styre, hvornår du ønsker at leveringen finder sted.

Fordele:

  • Entreprenøren kan planlægge sit flow på arbejdspladsen mest hensigtsmæssigt. Celsa leverer, når kunden er parat med kran og mandskab, og når der ikke er andre leverancer til pladsen.

Udbytte for jer som kunde:

  • Ved af få leveret ordrer just in time undgås unødig opmagasinering af varer på pladsen. En plads der ofte er begrænset.
  • Varer går ikke til, og forsvinder ikke, mens de venter på at blive monteret