Celsa Steel Service leverer store mængder specialarmering til nyt byudviklingsprojekt

4000 tons special armering. Store mængder Bamtec rullearmering og håndsvejste armeringselementer i kæmpe dimensioner. Leverancen af de mange tons specialarmering skal bruges til en ny containerterminal i Ydre Nordhavn, der etableres af Munck Havne og Anlæg, der er totalentreprenør for By og Havn på projektet.

Man vil ikke kunne se det, når den nye containerterminal i Nordhavn åbner i 2024. Men under byggeriet ligger 4000 tons kompliceret armering, hvor søjler og bjælker krydser hinanden. Et kæmpe armeringsprojekt, hvor præcision er nøgleordet, da armeringen ellers vil komme i vejen for sig selv.

De svejste armeringselementer måler op til 16 meter i længden og vejer op mod 5 tons stykket, mens Bamtec rullenet leveres i 15 meters bredde. De store håndsvejste elementer bliver først produceret efter sommerferien. De bliver 16 meter lange, 2,8 meter brede og 1,7 meter høje.

Det er Celsa Steel Service, der leverer de store specialarmeringskonstruktioner af forkrøblede længdejern, der stødes ind i hinanden. Mængde af armering til stød minimeres således, og der spares tid til at binde løse stød i armeringens samlinger. Celsa Steel Service producerer det komplicerede armeringsprojekt i tæt samarbejde Munck Havne og Anlæg og CN3,  der designer armeringen i 3D for Munck. Specielt kajkanten er en udfordring, da eksisterende spunsvæg har spring.

Mindst 75 tons Bamtec rullearmering – om ugen!

”Ikke alene er den tekniske kompleksitet på armeringen til dette projekt meget høj. Der er også tale om særligt store mængder, som stiller krav til nøjagtig projektledelse og velfungerende logistik, fortsætter Carsten Røjgaard. Vi kommer til at levere i alt 4000 tons armering til projektet, herunder mindst 75 tons Bamtec rullearmering – om ugen! Både set på tonnage og kompleksitet er dette virkelig et projekt, hvor vi får lov til at vise, hvad vi kan.”

Armering til byudviklingsprojekt

Når Nordhavnstunnelen står færdig i 2027, vil transport til og fra containerterminalen få direkte adgang til motorvejsnettet via tunnelen under Svanemøllebugten. Dermed bliver Indre Nordhavn aflastet for en stor del af den tunge trafik, der er i dag.

I forbindelse med byggeriet etableres der også et stort distributionscenter. Den nye containerterminal bliver placeret på den yderste spids af Nordhavn med direkte adgang til Øresund. På den 550 meter lange kaj, vil den i alt 133.000 kvadratmeter store containerterminal kunne fortsætte Københavns lange og stolte historie som erhvervshavn, hvor varer og gods kan blive håndteret så tæt på byens borgere som muligt. Den nye container terminal er således en vigtig del af byudviklingen af Leventkaj og Sundmolen, hvor der skabes plads til almene boliger.

VDC modellen sikrer bygbarhed og anvendelse af præfabrikation gennem inddragelse af produktionsleder og formænd i samarbejdet modellen. Grænseflader og designafklaringer med rådgiver og leverandør følges helt til dørs inden der produceres og udføres.

Recommended Posts