Startsiden » Tjänster / Mervärde » Miljövarudeklaration

Miljövarudeklaration

EPD står för Environmental Product Declaration och är på svenska en miljövarudeklaration. Syftet med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöpåverkan.

För Celsa Steel Service innebär EPD att..

  • visa omtanke om miljö och kommande generationer
  • visa våra produkters miljöpåverkan
  • vi kan kommunicera vad vi gör och vilken effekt detta har på miljön
  • komplettera EMAS och ISO-certifieringar

För våra kunder innebär EPD att man..

  • kan visa att man bryr sig om miljön och kommande generationer
  • kan tillgodose beställarens ökande krav på dokumentation och miljödata och blir mer konkurrenskraftig i framtida krav inom ”grön upphandling”
  • stärker kompetensen kring miljökonsekvensen av sin verksamhet
  • kan verka för ett mer hållbart byggande