EPD International

Celsa Steel Service EPD är registrerad hos EPD International i Sverige. Det finns ett flertal olika EPD program i Europa, se Bild 1. EPD International är öppen för alla olika typer av produkter och tjänster och var ett av dem första programmen för miljödata och även en förebild för hur standardiseringsarbetet utvecklats i Europa inom miljöområdet. Bakom EPD International står Miljöstyrningsrådet. EMAS och hållbar upphandling är två andra områden som Miljöstyrningsrådet arbetar med.

Bild 1: Det finns många programoperatörer för miljödata (A Guide to Understand the Embodied Impacts of Construction Products, Construction Products Association, 2012).