Varför EPD

Många tillverkare, försäljare och inköpare behöver i ökad utsträckning underlag som möjliggör att de kan göra sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor och produkter innehåller samt vad dessa och eventuella tjänster som tillhandahålls orsakar för miljöproblem i ett sk livscykelperspektiv.

Ett tecken på att miljödata blir viktigare är att miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS allt mer fokuserar på produktfrågor. Även inom EU´s satsning på den integrerade produktpolitiken, IPP, fokuseras mycket på vikten av tillgång på livscykelbaserad, vetenskapligt förankrad och verifierad information om produkters miljöprestanda.

En EPD är utformat för att tillgodose höga krav på trovärdig och allsidig miljöinformation om produkter och tjänster. EPD bygger på principerna i internationella ISO-standarder för att ge EPD-information internationell acceptans, kontinuitet och bred tillämpning.

Läs mer på Miljöstyrningsrådets hemsida