Specning

Beställ armering direkt utifrån dina armeringsritningar eller från din 3d-modell.

Utifrån dina behov hjälper vi dig med att..

  • Mängda armering
  • Kontrollera fel på ritningar
  • Litterera  och färgmärka ritningar (armeringen levereras med samma märkning)
  • Identifiera mest rationella armeringslösning
  • Skapa en 3d-modell (BIM) av armering och betong
  • Skapa monteringsanvisningar vid behov (steg-för-steg)
  • Föra dialog med konstruktör

Våra ingenjörer och regionansvariga säljare håller kontakten med dig under hela processen från beställning till montering och uppföljning.

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Utifrån ritningar skapas en 3d-modell. I modellen konstrolleras genomförbarhet och fel i ritningsunderlaget rättas i samråd med konstruktören. Modellen används för att hitta prefabriceringsmöjligheter. Armeringen littreras och färgmärks efter arbetsplatsens önskemål. Ur modellen genereras armeringsförteckningar och produktionsunderlag. Ritningar littreras efter arbetsplatsens önskemål.