Startsiden » Værktøjer » Beregning af stødlængder

Beregning af stødlængder

Stødlængden skal beregnes efter reglerne i Eurocode 2. Længden er afhængig af en række forskellige faktorer, såsom

• Armeringsdiameter og kvalitet
• Dæklag
• Betonstyrke
• Vedhæftningsforhold
• Afstand mellem stænger

Beregningerne kan udføres i Celsas beregningsprogram, der er lavet i Excel.