Ved anvendelse af net stødes alle stænger i samme snit, og de angivne stødlængder inkluderer derfor den tilsvarende forøgning af stødlængden med 50 %.

Øvrige forudsætninger:

  • Armeringskvalitet 550 MPa
  • Normal kontrolklasse
  • Gælder alene for trækarmering
  • Stål udnyttet til fyd
  • In-situ beton
  • Afstand mellem stænger > 2 x dæklag
  • De beregnede stødlængder er oprundet til nærmeste 25 mm.