Startsiden » Værktøjer » Pladearmering

Pladearmering

Tabellen viser tværsnitsarealet i mm2 samt vægt i kg pr. løbende meter.
Gælder kun for den ene retning.

 TAbel side 15