Ved anvendelse af net stødes alle stænger i samme snit, og de angivne stødlængder inkluderer derfor den tilsvarende forøgning af stødlængden med 50 %.

Øvrige forudsætninger:
Armeringskvalitet 550 MPa
Normal kontrolklasse
Gælder alene for trækarmering
Stål udnyttet til fyd
In-situ beton
Afstand mellem stænger > 2 x dæklag

De beregnede stødlængder er oprundet til nærmeste 25 mm.